Licznik odwiedzin:


    

02.04.2015

Życzę Państwu radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozświetla nasze ścieżki i towarzyszy nam każdego dnia. Alleluja!


27.02.2015

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

   
   1 marca obchodzone jest Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonany został wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Józefie Batorym, Franciszku Błażeju, Mieczysławie Kawalcu, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.


   Święto to zostało ustanowione na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku. W tym czasie w sposób szczególny wspominamy żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia tzw. drugiej konspiracji, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej w latach 1945 -1956, w obliczu groźby sowietyzacji kraju, zdecydowali się na podjęcie nierównej i beznadziejnej walki o pełną suwerenność Polski. Byli mordowani, więzieni, prześladowani i sądzeni w pokazowych procesach.
   Swoją postawą dawali w tych ciężkich chwilach świadectwo męstwa i niezłomnego patriotyzmu, wierności Polsce, tradycji i wartościom chrześcijańskim.
   W niedzielę 1 marca br., w Parafii św. Macieja w Andrychowie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji tych, którzy pragnęli wolnej i niepodległej Polski.
   Odsłonięta zostanie również tablica pamiątkowa w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym.


22.12.2014

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!


20.11.2014

Dziękuję za poparcie

Szanowni Państwo,
   Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę odwiedzili lokale wyborcze i oddali głos w wyborach samorządowych. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny obdarzyli mnie Państwo swoim zaufaniem.
   W sposób szczególny pragnę podziękować tym, którzy, wsparli moją kandydaturę. Kandydatom do rad gmin, członkom sztabu wyborczego, wolontariuszom. To dzięki waszej pracy i zaangażowaniu możemy świętować historyczny wynik i trzy mandaty PiS w okręgu wyborczym nr 5 (gminy: Tomice, Brzeźnica, Spytkowice, Wieprz). To nasz wspólny sukces! Jeszcze raz dziękując liczę na dalszą owocną współpracę dla dobra mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Bartosz Kaliński
Podsumowanie kadencji Rady Powiatu w Wadowicach

   Szanowni Państwo. W bieżącej kadencji Rady (2010-2014) pełniąc odpowiedzialną funkcję członka Zarządu Powiatu Wadowickiego, reprezentowałem interesy mieszkańców mojego okręgu obejmującego gminy: Tomice, Brzeźnica, Spytkowice oraz Wieprz. W tym czasie przyczyniłem się do rozwiązania wielu istotnych problemów.

Zadbałem o rekordowo wysoki poziom finansowania inwestycji drogowych
w naszym okręgu.

    W minionych czterech latach Powiat Wadowicki na inwestycje drogowe na terenie gmin Tomice, Brzeźnica, Spytkowice oraz Wieprz wydał rekordową kwotę 18,5 mln zł. Oznacza to, że co duga złotówka wydana na drogi powiatowe została zainwestowana właśnie u nas! Tak wysokiego poziomu finansowania remontów w naszym okręgu nie osiągnięto od początku istnienia Powiatu Wadowickiego. W samej tylko gminie Tomice przez ostatnie 4 lata na odbudowę szos powiatowych przeznaczono aż 6 mln zł, czyli więcej niż przez wcześniejszych 12 lat! To oczywiście nie przypadek, lecz cztery lata sumiennej i wytrwałej pracy dla dobra naszego regionu przyczyniły się do tego sukcesu.
   Należy zwrócić uwagę, że taki sukces udało się osiągnąć pomimo mizerii finansowej spowodowanej ogromnymi nakładami na rozpoczętą w 2010 roku rozbudowę wadowickiego szpitala. W latach 2010-2014 na remonty dróg powiatowych przeznaczono z tego powodu aż o 20 mln zł mniej niż we wcześniejszej kadencji.

Wyremontowana droga

Na odcinku

Długość wyr. odcinka

Wartość zadania

1768K Tomice- Brzeźnica

Tomice - Witanowice Nowe Dwory - Tłuczań

6,2 km

ponad 9 mln zł!

1779K Witanowice - Babica

Cała ul. Plebańska w Witanowicach

1,3 km

0,5 mln zł

1763K Frydrychowice - Przybradz

Frydrychowice

2 km

1 mln zł

1782K Brzeźnica - Kalwaria

Stanisław Górny - Marcyporęba

1,6 km

1 mln zł

1778K Lgota - Wyźrał

Ul. Podgórska w Lgocie

600 metrów

320 tys. zł

1779K Witanowice - Babica

ul. Kościelna w Witanowicach do cmentarza

Ponad 0,5 km

280 tys. zł

1761K Graboszyce - Głębowice

Graboszyce

900 metrów

310 tys. złBezpieczeństwo przeciw - powodziowe.
   Z mojej inicjatywy w sierpniu 2011 roku Rada Powiatu Wadowickiego skierowała do Marszałka Województwa Małopolskiego apel w sprawie "Jak najszybszego podjęcia prac naprawczych przy wale na Wiśle w miejscowości Spytkowice - Lipowa". Wał wyremontowano.

Obniżenie opłat za wymianę dokumentów dla mieszkańców Brzeźnicy i gminy Tomice.    W czerwcu 2011 roku Zarząd Powiatu zgodził się na proponowane przeze mnie obniżenie o 30% opłat, jakie mieszkańcy gminy Tomice ponieśli za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych w związku z wprowadzeniem nazw ulic. Decyzja zaakceptowana przez Radę skutkowała zrzeczeniem się przez Powiat dochodów z tytułu wymiany dokumentów, gdyż pozostała kwota stanowiła koszty produkcji i opłaty komunikacyjnej. Warto nadmienić, że nigdy wcześniej Powiat nie zdecydował się na redukcję opłat za wydawane przez siebie dokumenty. We wrześniu 2013 roku Rada podjęła uchwałę o podobnej treści dla mieszkańców Brzeźnicy.

W obronie polskich wartości, rodziny i tradycji.
   W lutym 2014 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę mojego autorstwa w sprawie "Obrony konstytucyjnych praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender". Żaden spośród radnych nie zagłosował przeciw tej uchwale.
   Z mojej inicjatywy w 2014 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę upamiętniającą 450 rocznicę powrotu Księstwa Zatorskiego wraz z Wadowicami do Polski.

14.11.2014

Warto głosować!

    Szanowni Państwo. Od czterech lat aktywnie uczestniczę w życiu publicznym. W pracy samorządowej przyświeca mi myśl ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Bez idei służby Ojczyzna się nie ostoi". Dlatego w swojej pracy na pierwszym miejscu zawsze kierowałem się troską o dobro wspólne mieszkańców naszego regionu. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia w najbliższą niedzielę lokali wyborczych i skorzystania z możliwości współdecydowania o losie naszej małej ojczyzny. W tych wyborach kandyduję do Rady Powiatu Wadowickiego (żółta karta do głosowania) z listy PiS z pozycji nr 1. Wyborcy z terenu gminy Tomice znajdą mnie również na kartach do głosowania na Wójta.
Prosząc o Państwa głos zapewniam, że w dalszym ciągu będę wykorzystywał swoją wiedzę i doświadczenie w wytrwałej pracy dla dobra Ziemi Wadowickiej.


Z wyrazami szacunku
Bartosz Kaliński


11.11.2014

Narodowe Święto Niepodległości

    11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po 123. latach niewoli nasz kraj odzyskał niepodległość. Mimo, iż Polacy wolnym państwem cieszyli się zaledwie 21 lat, to skala przemian, jakich dokonano w naszym kraju w tym okresie, nie ma sobie równych w historii nowożytnej. Największym zagrożeniem dla państwowości II RP (oprócz wrogo nastawionych sąsiadów) były głębokie podziały, które narosły przez przeszło 100 lat zaborów. Niejednorodność systemów walutowych, szkolnictwa, administracji samorządowej i wojskowej oraz prawo. Głęboka dysproporcja w poziomie urbanizacji, uprzemysłowienia, zamożności. Różne były nawet rozstawy szyn kolejowych!
    Pomimo wszystkich różnic, dzielących ludzi żyjących pod trzema zaborami, młode państwo zdołało obronić swój byt, o który musiało walczyć od samego początku swojego istnienia (toczone w latach 1918-21: powstania wielkopolskie oraz śląskie, konflikty z Czechosłowacją, Ukrainą, Litwą i wreszcie wojna polsko - bolszewicka). W tym niezwykle trudnym okresie, czynnikiem spajającym naród było poczucie jedności.
    Niech dzień Narodowego Święta Niepodległości stanie się dla nas wszystkich okazją do refleksji, nad niepodległością - niezwykle cennym darem otrzymanym od przodków. Nie możemy jednak zapominać, że wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć.    

To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać!

   

Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej 3 czerwca 1991 r.
na lotnisku w Masłowie koło Kielc


3.11.2014

List prezesów PiS do Małopolan.

Kliknij żeby powiększyć

    Małopolanie zawsze byli wierni takim wartościom jak uczciwość, odwaga, szacunek dla rodziny. Dla dobra wspólnego umieli wyzbyć się prywaty. Łącząc tradycję z nowoczesnością nie wyparli się swych przekonań. Kogo, jak nie Was możemy dziś prosić byśmy w tym trudnym dla kraju czasie mogli wziąć odpowiedzialność za polskie sprawy?
   List ten piszemy w przekonaniu, że łączy nas troska o przyszłość. Polska jest rządzona przez ludzi, którzy nie myślą o dobru obywateli, tylko o powiększaniu swych majątków. Dlatego potrzeba zmian. Zróbmy wszystko, aby zapoczątkować je już w samorządach.


   Takimi słowami rozpoczyna się list Jarosława Kaczyńskiego oraz Beaty Szydło do Małopolan. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z jego treścią. Zmień na lepsze Polskę, zaczynając od Małopolski i naszego powiatu. 16 listopada zagłosuj na kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości.


29.10.2014

Nowa nawierzchnia na ul. Plebańskiej w Witanowicach!

    Dobiega końca remont ostatniego fragmentu ul. Plebańskiej w Witanowicach. Wczoraj kładziona była warstwa wiążąca, dzisiaj ostatnia warstwa ścieralna. Koszt remontu brakujących 350 metrów nawierzchni wyniesie 126.000 zł. Po remoncie nawierzchnia jest równa, a droga została znacznie podniesiona względem gruntu, co ułatwi jej odwodnienie i sprawi że nie będzie podatna na spękania. Wspomniana droga została wybudowana w 1982 roku. Od tego czasu nie doczekała się większego remontu, nie dziwi więc że była zdecydowanie najbardziej dziurawą drogą w gminie Tomice. W zeszłym roku, z mojej inicjatywy Zarząd Powiatu zdecydował o rozpoczęciu kompleksowej naprawy właśnie tej drogi. Drugi (ostatni) etap tej inwestycji zakończy się w przyszłym tygodniu. Pod koniec tego tygodnia planowany Rest również remont nawierzchni wraz z poboczem na przejeździe kolejowym w Tomicach.


27.10.2014


Szanowni Państwo.
   W listopadowych wyborach startuję do Rady Powiatu w Wadowicach z listy Prawa i Sprawiedliwości z pozycji nr: 1 (w okręgu obejmującym gminy Tomice, Brzeźnica, Wieprz oraz Spytkowice). Mieszkańcy gminy Tomice znajdą mnie również na kartach do głosowania na Wójta Gminy Tomice. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia 16 listopada lokali wyborczych i skorzystania z przywileju współdecydowania o przyszłości naszej gminy i powiatu. Nie pozwólmy, aby inni zadecydowali za nas. Warto głosować!
   Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w moją kampanię wyborczą, bardzo proszę o kontakt. Jestem przekonany, iż wspólnymi siłami wygramy te wybory!


25.10.2014

Podziękowania

    Dziękuję wszystkim członkom mojego sztabu wyborczego. Kandydatom do rad gmin z Tomic i Brzeźnicy, wolontariuszom roznoszącym ulotki oraz wszystkim ludziom dobrej woli. Bez Waszego wsparcia i życzliwości z którą spotykam się każdego dnia ta kampania była by nieporównanie trudniejsza, jeśli w ogóle możliwa.


23.10.2014

Raport OECD podsumowaniem 7 lat koalicji PO - PSL

    Właśnie ukazał się raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju dotyczący jakości życia w 34 państwach członkowskich OWE (w tym 21 krajów należących do UE). Nie pozostawia on żadnych złudzeń. Polska zajmuje w nim 32 miejsce na 34 państwa, gorsze od nas są tylko Turcja i Meksyk!

   
   OWG zbadała dziewięć dziedzin życia wyznaczających jego jakość, dając państwom oceny od 0 do 10 pkt. Jakość kształcenia i bezpieczeństwo - te dziedziny w Polsce zostały ocenione najwyżej, odpowiednio 9,6 pkt i 9,5 pkt, ale już jakość ochrony zdrowia czy czystość środowiska zostały ocenione zdecydowanie niżej, odpowiednio 2,8 pkt i 2,9 pkt. Jeszcze gorzej oceniono zatrudnienie, poziom wynagrodzeń oraz tzw. zaangażowanie społeczne odpowiednio 2 pkt , 1,5 pkt oraz 1,3 pkt. Dramatycznie wypadliśmy pod względem dostępu do mieszkań zaledwie na 0,3 pkt!
   Konsekwencji tak dramatycznej sytuacji na o rynku pracy i dostępu do mieszkań doświadczają głównie ludzie młodzi i stąd ich wręcz masowe decyzje o emigracji. Na koniec 2013 roku poza Polską znajdowało się 2 miliony 130 tysięcy naszych obywateli ,którzy wyemigrowali od momentu otwarcia granic w maju 2004 roku.


21.10.2014

Ta władza gardzi ludźmi


19.10.2014

30. rocznica śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

    W tym roku przypada trzydziesta rocznica męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, bestialsko zamordowanego przez funkcjonariuszy bezpieki. Jest to data na trwałe wpisana w historię Kościoła polskiego i dzieje Narodu. W okresie stanu wojennego władze komunistyczne nasiliły szykanowanie kapłana. Był wielokrotnie przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i aresztowany. Przedstawiono mu nawet akt oskarżenia. Prasa reżimowa nasiliła ataki drukując liczne oszczercze artykuły, mające skompromitować kapelana Solidarności.

   Ksiądz Jerzy nie zaprzestał swojej działalności. Oprócz Mszy św. za Ojczyznę, zainicjował w 1982 r. pielgrzymkę robotników Huty Warszawa na Jasna Górę, która przerodziła się wkrótce w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W końcu władze zdecydowały się na ostrzejsze działania. 13 października 1984 r. milicja usiłowała doprowadzić do wypadku drogowego, w którym ks. Jerzy miał zginąć; akcja ta nie powiodła się. Kolejną próbę podjęto kilka dni później. Kiedy późnym wieczorem dnia 19 października 1984 r. ks. Jerzy wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i uprowadzony. Niemal cudem ocalał kierowca - jedyny świadek bandyckiego porwania, który, chociaż skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu. Nastało dziesięć dni modlitewnego oczekiwania na powrót kapłana w wielu świątyniach kraju. Niestety, w dniu 30 października 1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało ks. Jerzego Popiełuszki. Pogrzeb księdza zgodnie z wolą katolickiego społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3 listopada 1984 r. Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany w grobie przy kościele św. Stanisława Kostki. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset kapłanów oraz prawie milion wiernych, w tym setki pocztów sztandarowych spod znaku "Solidarności" z całego kraju. Przekonanie duchowieństwa i wiernych o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że Prymas Polski kardynał Józef Glemp, powołał archidiecezjalny trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października - w dniu jego narodzin dla nieba.


18.10.2014

We wtorek rusza remont ul. Plebańskiej w Witanowicach

    Na najbliższy wtorek planowany jest remont ostatniego fragmentu ul. Plebańskiej w Witanowicach. Koszt remontu brakujących 350 metrów nawierzchni wyniesie 126.000 zł. Wspomniana droga została wybudowana w 1982 roku. Od tego czasu nie doczekała się większego remontu, nie dziwi więc że była zdecydowanie najbardziej dziurawą drogą w gminie Tomice. W zeszłym roku, z mojej inicjatywy Zarząd Powiatu zdecydował o rozpoczęciu kompleksowej naprawy właśnie tej drogi. Drugi (ostatni) etap tej inwestycji zakończy się w przyszłym tygodniu.


14.10.2014

Morderca sądowy "Inki" pochowany z honorami. Co z tą Polską?!

    Wczoraj w Koszalinie został pochowany Wacław Krzyżanowski - stalinowski prokurator, zdrajca i morderca sądowy Danuty Siedzikówny "Inki". Pogrzeb odbył się z honorami wojskowymi, kompanią WP i orderami na poduszkach. Ze zdumieniem przecieram oczy nie mogąc uwierzyć jak to możliwe, że w wolnej przecież Polsce zdrajcy i mordercy traktowani są jak bohaterowie?

    28 sierpnia 1946 r. w piwnicy gdańskiego więzienia przy ul. Kurkowej Danuta Siedzikówna "Inka" została rozstrzelana razem z Feliksem Selmanowiczem "Zagończykiem". Ginęli z okrzykiem: "Jeszcze Polska nie zginęła". Inka" odmówiła podpisania prośby o łaskę do sowieckiego namiestnika Bolesława Bieruta, bo jej koledzy z oddziału zostali nazwani "bandytami". Krótko przed śmiercią, w grypsie 17-letnia "Inka" napisała: "Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba". Jej ciała nigdy nie odnaleziono.
   Krzyżanowski to pierwszy stalinowski prokurator, któremu IPN - w 1993 r. - zarzucił mord sądowy. Niestety jego zbrodnie nigdy nie zostały rozliczone w wolnej Polsce. Człowiek który zgotował śmierć Ince do końca życia pobierał świadczenia "inwalidy wojennego".
   W lutym 2013 roku nieznany sprawca oblał czerwoną farbą pomnik Danuty Siedzikówny w krakowskim parku jordanowskim. "Inka" jest przykładem heroicznego patriotyzmu. O jej ofierze nie wolno nam zapomnieć bez względu na to, jak bardzo sprzeciwia się temu czerwone tałatajstwo. Zachęcam Państwa do oglądnięcia przepięknego teledysku "Jedna chwila" zrealizowanego przez Fundację Niepodległości w ramach projektu muzycznego Panny Wyklęte.


13.10.2014

Start kampanii wyborczej

    W minionym tygodniu 9.10.2014r. Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała moją kandydaturę na Wójta Gminy Tomice. Jestem pierwszym z kandydatów, który spełnił wszystkie warunki formalne. Komisja zarejestrowała również 9 kandydatów na radnych startujących z listy Prawa i Sprawiedliwości w gminie Tomice.


10.10.2014

PiS ma już swoich liderów w tych wyborach

    Politycy PiS w najbliższy weekend ruszą w Polskę. W kampanii samorządowej mają odwiedzić każdy powiat. Akcja będzie regularnie powtarzana, także po wyborach samorządowych. Na kogo stawia w powiecie wadowickim?

   Kampania Prawa i Sprawiedliwości ma być również widoczna w powiecie wadowickim. W poniedziałek (13.10) o godz. 18 zaplanowano spotkanie z kandydatami i mieszkańcami w sali Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Lenartowicza 7 w Andrychowie.
   Kandydatów w powiecie wadowickim wspiera wiceprezes partii i posłanka z naszego regionu Beata Szydło. PiS wytypował tutaj swoich liderów, na których stawia w tych wyborach. W wyborach do Sejmiku z wadowickiego startują obecny radny Rafał Stuglik oraz Filip Kaczyński z Wadowic. W Tomicach zarejestrował się kandydat na wójta z Prawa i Sprawiedliwości – Bartosz Kaliński. Startuje on również do Rady Powiatu. Link do artykułu TUTAJ.


24.09.2014

Deklaracja samorządowa PIS

    Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dokument pn. "Deklaracja samorządowa".
   Deklaracja podkreśla rolę samorządów jako miejsca realizacji demokracji lokalnej, wspierania aktywności gospodarczej i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jako główny cel ich działania wskazuje realizację zadań "odnoszących się do najbardziej podstawowych potrzeb obywateli.
   Samorządowcy PiS mają kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju kraju, tzn. niwelować różnice społeczne - tak, aby "miejsce urodzenia, zamieszkania czy pochodzenie nie pozbawiało nikogo warunków do godnego życia". W osiągnięciu tego celu ma pomóc skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.
   PiS deklaruje zatrzymanie procesu prywatyzacji szpitali i placówek ochrony zdrowia. Na swoich kandydatów nakłada obowiązek przeciwdziałania likwidacji lokalnych posterunków policji, szpitali, bibliotek czy placówek pocztowych. Ma to zatrzymać proces "zwijania się państwa", obserwowany - zdaniem PiS - w mniejszych miastach i gminach.
   Partia opowiada się za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin oraz za ograniczeniem czasu nieprzerwanego sprawowania tej samej funkcji przez wójta, burmistrza, prezydenta - do dwóch kadencji.
   PiS pragnie poprawy pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin oraz wzmocnienia lokalnych mediów i ich uniezależnienia od władz samorządowych, aby mogły sprawować nad nimi kontrolę w imieniu społeczeństwa.
   Samorządowcy zobowiązani będą do realizacji programu "Zdrowie. Praca. Rodzina", przyjętego w lutym 2014 roku na kongresie PiS. Zawiera on m.in. obietnice tworzenia nowych i ochrony już istniejących miejsc pracy, wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego, rozbudowę sieci lokalnych połączeń drogowych i kolejowych. W dziedzinie edukacji PIS deklaruje zatrzymanie procesu zamykania szkół w gminach wiejskich oraz przywrócenie szkolnictwa zawodowego. Deklarację kończy nawiązanie do hasła wyborczego PiS "Czas na zmiany. Zacznijmy je od samorządu".


21.09.2014

Polska Mistrzem Świata w Siatkówce Mężczyzn!!!


21.09.2014

Polska w finale Siatkarskich Mistrzostw Śwaita!

    Po emocjonującym meczu Polska pokonała Niemcy 3:1 i zagra w finale Siatkarskich Mistrzostw Świata! W turnieju zdążyliśmy już pokonać odwiecznych rywali: Rosję, Brazylię i Francję. Polska dotychczas tylko dwukrotnie zdobywała medale na imprezie tej rangi. W roku 2010 zdobyliśmy srebro i oczywiście niezapomniane złoto z 1974 wywalczone w meczu z ZSRR. Od tamtego sukcesu minęło już 40 lat, a ponieważ Rosję już wysłaliśmy do domu nie obrazilibyśmy się gdyby nasza reprezentacja zrobiła to samo z Brazylią, która broni tytuł już po raz trzeci z rzędu.
Do boju Biało - Czerwoni!


15.09.2014

Rajd Katyński zawitał do Wadowic

   W minioną sobotę uczestniczyłem w Mszy polowej na wadowickim rynku z udziałem uczestników 14. Rajdu Katyńskiego. Jego uczestnicy pokonali ponad 8,5 tys. km przez Białoruś, Rosję, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię, Turcję, Serbię, Węgry, Słowację i Polskę. Jednym z ostatnich przystanków były Wadowice. Finałem wizyty motocyklistów w papieskim mieście było złożenie przez delegację rajdu oraz przedstawicieli lokalnych struktur PiS kwiatów pod pomnikiem katyńskim na placu Solidarności.


23.08.2014

Wielka kompromitacja koalicji PO-PSL w Sejmiku

    Jak informuje w swoim serwisie internetowym radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, w tym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za niezgodną prawem uchwałę Sejmiku w sprawie "Zakazu palenia węglem na terenie Krakowa". Decyzja WSA oznacza wielką kompromitację zarządu województwa oraz rządzącej koalicji PO-PSL. Przypomnę, że PiS wielokrotnie nawoływało do wzięcia pod uwagę sytuacji uboższych mieszkańców Krakowa i negatywnych skutków ekonomicznych. Radny Rafał Stuglik głosował przeciwko temu zakazowi.

   Zdaniem WSA uchwała jest nieważna, gdyż nie może różnicować kwestii stosowania paliw w zależności od celu. Sejmik przygotowując uchwałę powoływał się na art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. - Wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że jeżeli stosujemy jakieś zakazy, nakazy, ograniczenia co do stosowania paliw, to tylko na zasadach równości - podkreślił WSA wskazując, że różnicowanie można stosować tylko pod względem terytorialnym. Sąd zwrócił także uwagę, że uchwała naruszyła także zasady praworządności, równości czy wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym słowem totalna kompromitacja rządzącej Województwem koalicji PO-PSL. Więcej na: www.rafalstuglik.pl.


8.06.2014

Rusza duży remont drogi powiatowej

    W Tomicach rusza remont drogi powiatowej na odcinku od torów kolejowych aż do mostu na Skawie. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Przebudowa drogi potrwa do końca października. Zdaniem radnego Bartosza Kalińskiego to długo oczekiwany przez mieszkańców remont.

    Radny powiatowy Bartosz Kaliński dopiął swego. Przez ostatnie lata będąc w zarządzie powiatu domagał się remontu drogi powiatowej biegnącej z Tomic w kierunku Brzeźnicy. Część prac, za mostem na Skawie, już wykonano, teraz rusza kolejny etap robót na drodze 1768K Tomice – Brzeźnica. Chodzi o odcinek między przejazdem kolejowym, a mostem na rzece.
   Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma Drog-Bud.
   W poniedziałek w imieniu Powiatu uczestniczyłem w odebraniu przez wykonawcę placu budowy drogi, na odcinku biegnącym pomiędzy stawami rybnymi w Tomicach. Całkowity koszt tej największej od dwóch lat inwestycji na drogach powiatowych wyniesie 1.300.000 zł. Wyremontowane zostanie 1,3 km nawierzchni wraz z podbudową. Jest to zatem jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w gminie Tomice ostatnich lat - informuje nas Bartosz Kaliński.

   Roboty przygotowawcze na wspomnianej drodze już się rozpoczęły. Na budowę wjechał już ciężki sprzęt. Prace mają zostać zakończone najpóźniej do 31 października. Przez cały okres trwania remontu, na drodze można się spodziewać utrudnień w ruchu.
   Z informacji które uzyskałem od przedstawiciela firmy Drog-Bud wynika, że w okresie kładzenia ostatnich warstw asfaltu wiążącej oraz ścieralnej, droga będzie zamknięta przez około 7 dni - dodaje radny Kaliński.
   Kilkakrotnie na Zarządzie oraz Sesji Rady Powiatu wnosiłem o wykonanie remontu również tego fragmentu. Na razie z powodu niedostatecznej liczny zwolenników wśród radnych moje starania spełzły na niczym. Oczywiście będę podejmował kolejne próby, mam nadzieje że tak jak w przypadku odcinka którego remont właśnie się rozpoczął, zakończą się one szczęśliwym finałem - dodaje Bartosz Kaliński. Cały artykuł na wadowice24.pl


5.08.2014

Remont drogi w Tomicach rozpoczęty!

   4 sierpnia (poniedziałek) w imieniu Powiatu uczestniczyłem w odebraniu przez wykonawcę placu budowy drogi 1768K Tomice - Brzeźnica, na odcinku biegnącym pomiędzy stawami rybnymi w Tomicach. Całkowity koszt tej największej od dwóch lat inwestycji na drogach powiatowych wyniesie 1.300.000 zł. Wyremontowane zostanie 1,3 km nawierzchni wraz z podbudową. Jest to zatem jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w gminie Tomice ostatnich lat.

    Roboty przygotowawcze na wspomnianej drodze rozpoczną się już dzisiaj. Jeśli pogoda pozwoli jeszcze w tym tygodniu na budowę powinien wjechać ciężki sprzęt. Prace mają zostać zakończone najpóźniej do 31 października. Przez cały okres trwania remontu, na drodze można się spodziewać utrudnień w ruchu. Z informacji które uzyskałem od przedstawiciela firmy Drog-Bud wynika, że w okresie kładzenia ostatnich warstw asfaltu (wiążącej oraz ścieralnej), droga będzie zamknięta przez ok. 7 dni.
   Wyremontowany zostanie odcinek jezdni pomiędzy mostem na Skawie wraz z położeniem nowej nawierzchni na samym moście, aż do lustra ok. 200 metrów przed przejazdem kolejowym. Projekt przewiduje m.in. wybudowanie 2 przystanków autobusowych z zatokami, przyczółków oraz przepustów.
   Kwestia remontu brakującego odcinka do torów kolejowych, a następnie dalej do drogi krajowej nr 28 w Tomicach (łączenie 400 metrów) pozostaje otwarta. Kilkakrotnie na Zarządzie oraz Sesji Rady Powiatu wnosiłem o wykonanie remontu również tego fragmentu. Na razie z powodu niedostatecznej liczny zwolenników wśród radnych moje starania spełzły na niczym. Oczywiście będę podejmował kolejne próby, mam nadzieje że tak jak w przypadku odcinka którego remont właśnie się rozpoczął, zakończą się one szczęśliwym finałem.

   

To już kolejna tak duża powiatowa inwestycja drogowa na w gminie Tomice. W 2011 roku Powiat za 4 mln zł wyremontował ponad 2 km tej samej drogi na odcinku od mostu na Skawie do górki Witanowickiej.

   

W wizji lokalnej wzięli również udział koordynator oraz pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel wykonawcy- firmy Drog-Bud Spytkowice.

   


4.06.2014

PiS mierzy w gminy wiejskie. Tutaj też wystawi swoich kandydatów

    Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach samorządowych chce wystawić swoich kandydatów na radnych. Oprócz Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej kandydaci PiS mają startować również w gminach wiejskich. Właśnie powstaje komitet w Brzeźnicy i Tomicach.

    Wygląda na to, że kolejny zabieg zbiorowego prania mózgu Polaków przez polityków Platformy Obywatelskiej nie przynosi efektów. Nerwowe próby tuszowania afery taśmowej i skierowania ostrza krytyki na autorów nagrań nie powiodły się.
   Skandal w którego centrum znalazły się „gwiazdy” PO z ministrami rządu na czele zatacza coraz szersze kręgi, pogrążając również koalicyjny PSL. Obydwie partie pikują w sondażach.
   Różnica między PiS a PO wynosi już 14%! Spadek popularności Platformy aż o 12% nie mieści się w kategoriach tzw. „wahania poparcia”, to prawdziwe tąpnięcie, które doprowadzi do klęski w nadchodzących wyborach samorządowych. Przeczytaj cały artykuł na Wadowice24.


3.08.2014

PiS w ofensywie, mocne listy w naszym okręgu

    Wygląda na to, że kolejny zabieg zbiorowego prania mózgu polaków przez polityków Platformy Obywatelskiej nie przynosi efektów. Nerwowe próby tuszowania afery taśmowej i skierowania ostrza krytyki na autorów nagrań nie powiodły się. Skandal w którego centrum znalazły się "gwiazdy" PO z ministrami rządu na czele zatacza coraz szersze kręgi, pogrążając również koalicyjny PSL. Obydwie partie pikują w sondażach.

    Różnica między PiS a PO wynosi już 14%! Spadek popularności Platformy aż o 12% nie mieści się w kategoriach tzw. "wahania poparcia", to prawdziwe tąpnięcie, które doprowadzi do klęski w nadchodzących wyborach samorządowych.
   PSL zamiast poprzeć ideę przedterminowych wyborów i uwolnić Polaków od rządu Donalda Tuska, wybrało trwanie w zgniłej koalicji. Nie wróży to najlepiej zielonym balansującym na granicy progu wyborczego, którzy w tegorocznych wyborach do europarlamentu w naszym okręgu zdobyli 4,5%.
   Tak dobre wyniki PiS pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Szczególnie w powiecie wadowickim, gdzie prawica od zawsze cieszyła się wysokim poparciem. Mamy bardzo dobrych kandydatów do rad wszystkich szczebli, nasi członkowie są uczciwymi obywatelami, zapalonymi i aktywnymi samorządowcami.
   Z przyjemnością informuję, że w nadchodzących wyborach samorządowych, wystawimy listę PiS nie tylko do rady gminy Tomice, ale również po raz pierwszy do gminy Brzeźnica, w której jestem Pełnomocnikiem. Wszystkich sympatyków oraz ludzi dobrej woli zapraszam do współpracy.


2.07.2014

Nawałnica nad gminą Tomice

Foto wadowice24.pl

    Wczorajszej nocy nad powiatem wadowickim przeszła potężna burza, powodując liczne straty szczególnie w jego centralnej części. Klęska nie ominęła niestety gminy Tomice, gdzie zalane zostały liczne gospodarstwa domowe w miejscowościach Tomice oraz Woźniki. Jak zawsze na wysokości zadania stanęła Straż Pożarna, w tym druhowie OSP z terenu naszej gminy. Za ofiarną pomoc w ratowaniu ludzkiego dobytku należą się Im najwyższe słowa uznania. Trwa szacowanie strat, również tych w mieniu publicznym (podmyte zostały drogi). Link do materiału na tvn24.

    Osobną kwestią jest czy, a jeśli tak to w jakim stopniu klęsce można było zapobiec. Czy wyciągnięto wnioski z powodzi z 2010 roku, kiedy Zygodówka przerwała wał podtapiając kilkadziesiąt domów. Wreszcie na ile winna była po prostu natura, a na ile wieloletnie zaniedbania w dziedzinie infrastruktury przeciw powodziowej w naszej gminie.


1.08.2014

Powstanie Warszawskie - Pamiętamy!


29.07.2014

Nowa nawierzchnia na drodze w Marcyporębie

    Będzie szybciej i bezpieczniej na trasie 1782K Brzeźnica - Kalwaria Zebrzydowska. W minionym tygodniu Starostwo dokonało odbioru prac na tej drodze powiatowej. Za kwotę 588 tys. zł wyremontowano 990 metrów nawierzchni na odcinku drogi w Marcyporębie (gmina Brzeźnica). W rejonie lasku na Przełęczy Zapusta, zabezpieczono dodatkowo 350 metrów fosy korytkami betonowymi oraz pogłębiono blisko 2 km metrów rowów.
   W sierpniu tego roku na tej samej drodze, remontu doczeka się również odcinek o długości 630 metrów, od skrzyżowania w Stanisławiu Górnym w kierunku Brzeźnicy. Wartość tych prac wyniesie 300 tys. zł.
   To niezwykle istotna inwestycja dla mieszkańców północy powiatu wadowickiego. Poprawa stanu tras komunikacyjnych na tym terenie gmin Tomice, Brzeźnica, Spytkowice, Wieprz od początku była dla mnie priorytetem. Cieszę się, że udało się ją zrealizować.

Wizja lokalna z pracownikami Wydziału Dróg Powiatowych na wyremontowanym odcinku drogi


24.07.2014

Stanowisko Klubu Radnych PiS przy Radzie Powiatu w Wadowicach

    Klub Radnych PiS stoi na stanowisku, że Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach powinien pozostać ogólnodostępną placówką publiczną. Sprzeciwiamy się wszelkim inicjatywom oraz planom zmierzającym do likwidacji, bądź prywatyzacji szpitala.
   Domagamy się od starosty Jacka Jończyka niezwłocznego podpisania umowy dotyczącej przekazania przez gminę Wadowice kwoty 750 000 zł na budowę szpitalnego pawilonu E, w formie przedłożonej przez burmistrz Wadowic.

Decyzję o wystosowaniu stanowiska w sprawie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach Klub podjął jednomyślnie na posiedzeniu w dniu 22.07.204r.


18.07.2014

Biuletyn PiS: "Czas na zmiany"

    W ciągu ostatnich tygodni doszło do wydarzeń, które w bardzo istotny sposób zmieniły sytuację polityczną. Ujawnienie nagrań z rozmów, jakie prowadzili ze sobą członkowie rządu Donalda Tuska i inni najważniejsi urzędnicy państwowi, doprowadziło do kompromitacji polityków rządzącej Platformy Obywatelskiej, rządu jako całości oraz, co za tym idzie, instytucji państwa. Zachęcam Państwa do zapoznania się z najnowszym numerem biuletynu politycznego PiS w całości poświęconemu tym wydarzeniom. Przeczytaj Biuletyn.


24.06.2014

Wniosek Klubu Radnych PiS do Komisji Rewizyjnej o zbadanie ewentualnych nieprawidłowości przy podpisaniu umowy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej

    W dniu dzisiejszym złożyłem pismo adresowane do przewodniczącego Rady Powiatu
i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o następującej treści:

W imieniu 9. osobowego Klubu Radnych PiS utworzonego przy Radzie Powiatu w Wadowicach wnoszę o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
   Wnoszę, aby Komisja Rewizyjna zobowiązała Przewodniczącego Rady Powiatu w Wadowicach do uzyskania od Wojewody Małopolskiego opinii, w sprawie legalności umowy z dnia 3 czerwca 2014r. zawartej pomiędzy Powiatem Wadowickim a Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej oraz innych umów zawartych między tymi podmiotami.

Z wyrazami szacunku
Bartosz Kalińskim
Przewodniczący Klubu Radnych PiS


18.06.2014

Szanowni Państwo 18 czerwca 2014 rok w Polsce
skończył się platformizm

    Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w środę wieczorem, że działania ABW w redakcji tygodnika "Wprost" to skandaliczne wydarzenie, "akcja bezpośrednio wymierzona w wolność słowa". Wezwał "wszystkie siły demokratyczne" do "wystąpienia przeciwko temu rządowi".
   "Mamy do czynienia z bezpośrednią akcją skierowaną przeciwko wolności słowa, jednemu z najbardziej podstawowych praw demokratycznych, prawa, które jest zawarte w konstytucji" - powiedział Jarosław Kaczyński.
   Władza przekroczyła Rubikon. Po wydarzeniach które miały miejsce w redakcji Wprost można snuć dwa scenariusze wydarzeń. Zwycięstwo opcji "nic się nie stało" i powolne przekształcanie Polski w pseudodemokratyczną republikę bananową lub dymisja rządu przedterminowe wybory i koniec rządów Donalda Tuska.


16.06.2014

Polską rządzi sitwa. Jedynym sposobem na ozdrowienie państwa
jest usunięcie ze sceny politycznej władcy marionetek
oraz rządu rodem z republiki bananowej.

    Wiceprezes PiS, b. szef CBA Mariusz Kamiński odnosząc się do rozmowy Belki i Sienkiewicza ocenił, że "ewidentnie mamy do czynienia z możliwością postawienia obu panów przed Trybunałem Stanu". Belka i Sienkiewicz "tak naprawdę rozmawiali o tym, jak ominąć konstytucję, jak w imię wyborczych, politycznych interesów PO dosypać z pieniędzy NBP, dodrukować pieniędzy na użytek obecnie rządzących w roku wyborczym".
   Z kolei były minister transporty Sławomir Nowak szuka sposobów utrudnienia kontroli służb skarbowych, i ukrycia faktu niepłacenia podatków przez małżonkę ("wsadzą mnie do więzienia k***").
   Tusk powinien podać się do dymisji. Nagrania ujawnione przez tygodnik Wprost pokazują jak Platforma Obywatelska naprawdę rządzi naszym państwem.


10.06.2014

Roszady w powiecie. PiS musi szukać kandydata na starostę

    Nowa sytuacja w Radzie Powiatu Wadowickiego. Prawo i Sprawiedliwość wybiło się na niepodległość i na kilka miesięcy przed wyborami radni z tej listy założyli własny klub. PiS w tej chwili stanowi najsilniejsze ugrupowanie z dobrymi widokami na przyszłość.
   Jak poinformował na ostatniej sesji przewodniczący Rady Powiatu Józef Łasak, w samorządzie ukonstytuował się nowy klub radnych. Dziewięć osób, które w ostatnich wyborach samorządowych startowało z list PiS, podpisało deklarację o utworzeniu klubu.

    W jego skład weszli Ireneusz Cholewa, Bożena Flasz, Stefan Jakubowski, Eugeniusz Kurdas, Zofia Moskwik, Franciszek Penkala, Jerzy Sikora. Przewodniczącym klubu został Bartosz Kaliński, a wiceprzewodniczącym Marek Cimer.
   Przed jesiennymi wyborami samorządowymi Prawo i Sprawiedliwość próbuje mobilizować radnych we wszystkich powiatach. W Małopolsce partia zamierza wystawić silne listy w wyborach do wszystkich szczebli samorządów i przekonać wyborców do swojej oferty.
   W tej chwili w Wadowicach klub PiS jest najsilniejszym ugrupowaniem w 27 osobowej Radzie Powiatu z dobrymi widokami na przyszłość. Warto zauważyć, że pozostałe ugrupowania nie mają swoich klubów. Druga w kolejności Platforma Obywatelska ma 6 radnych, Wspólny Dom 5 radnych, PSL 4 radnych, SLD 2 radnych. Przeczytaj cały artykuł.


9.06.2014

Powstał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
przy Radzie Powiatu w Wadowicach

    22 maja br. powstał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Inicjatywę jego utworzenia z zadowoleniem przyjęli zarówno radni jak również regionalne władze PiS. W 27. osobowej radzie nasz 9. osobowy Klub stanowi niemałą siłę, którą chcemy spożytkować dla dobra mieszkańców. Wszyscy nasi członkowie są uczciwymi obywatelami, zapalonymi i aktywnymi samorządowcami. Są wśród nas urzędnicy, nauczyciele, prywatni przedsiębiorcy. Sądzę, że sformalizowanie Klubu umocniło naszą pozycję w Radzie i pomaga budować płaszczyznę porozumienia oraz jedność w naszych szeregach. W chwili obecnej jesteśmy jedynym sformalizowanym Klubem Radnych działającym przy Radzie Powiatu w Wadowicach.
   W skład Klubu Radnych PiS wchodzą:
1. Bartosz Kaliński - przewodniczący
2. Marek Cimer - wiceprzewodniczący
3. Ireneusz Cholewa
4. Bożena Flasz
5. Stefan Jakubowski
6. Eugeniusz Kurdas
7. Zofia Moskwik
8. Franciszek Penkala
9. Jerzy Sikora


6.06.2014

Warto oglądnąć

    Dzisiaj polecam Państwu oglądnięcie dwóch ciekawych filmów. Pierwszym jest świetny wywiad Piotra Kraśki z Wojciechem Cejrowskim przeprowadzony w studiu TVP (14 maja br.). Drugi to krótkie, acz trafne wystąpienie jednego z uczestników "Sejmu dzieci i Młodzieży" (1 czerwca br.) demaskujące szopkę zorganizowaną przez Tusk & S-ka.


4.06.2014

Dzisiaj mija również kolejna rocznica tzw. Nocnej Zmiany,
czyli upadku rządu Jana Olszewskiego.

    To była rozstrzygająca noc dla dalszych losów Polski. 4 czerwca 1992 roku, w tzw. noc teczek, upadł rząd Jana Olszewskiego. Bezpośrednią przyczyną oporu większości Sejmu była obawa przed kompromitacją, jakiej musieliby doświadczyć politycy po ujawnieniu przez szefa MSW Antoniego Macierewicza archiwaliów SB - listy polityków figurujących w archiwach MSW jako konfidenci komunistycznych służb specjalnych. Jedną z nielicznych formacji politycznych w pełni wolnych od konfidentów, było wówczas Porozumienie Centrum braci Kaczyńskich.

   Nazwiska wszystkich współpracowników notowane były w minimum 10 różnych źródłach. Oprócz teczki personalnej nazwisko agenta notowane było również w teczce pracy, aktach sprawy, aktach funduszu operacyjnego, paszportowych i wielu innych. Nieprawdziwym zatem jest stwierdzenie jakoby nie były one wiarygodne. Wiele zniszczonych dokumentów przetrwało na mikrofilmach, które odzyskano w 1991 roku. Projekt ustawy lustracyjnej dotyczył jedynie najważniejszych osób w państwie, a jego celem było radykalnie zerwanie więzi III RP z komunistyczną przeszłością. Na liście tej znajdował się m.in. Lech Wałęsa, który 4 czerwca wnioskował o odwołanie premiera.


5.06.2014

4 czerwca 1989 roku! Dziś mija 25 lat
od przeprowadzenia pierwszych częściowo wolnych wyborów.

   Dziś mija 25 lat od przeprowadzenia pierwszych w powojennej historii Polski częściowo wolnych wyborów. Zostały one rozpisane w wyników rozmów Okrągłego Stołu. Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych PRL zagwarantowali sobie obsadę co najmniej 299 (65%) miejsc w Sejmie. Walka o pozostałe mandaty poselskie w liczbie 161 (35%) oraz mandaty senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny. Wybory w Polsce 4 czerwca 1989 roku zakończyły się bezapelacyjnym zwycięstwem Solidarności i przyniosły ogromne zmiany nie tylko dla naszego kraju, rozpoczynając proces dekonstrukcji komunizmu w tej części Europy.


3.06.2014

Obama w Polsce - czy syn hipiski i kenijskiego imigranta
rozbroi Putina?

    Dzisiaj w Warszawie wylądował samolot z prezydentem USA na pokładzie. Wizyta ma związek z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów w powojennej historii Polski. Jej znaczenie potęgują wydarzenia na wschodzie, gdzie podnosząca się z kolan Rosja testuje kolejnych swoich sąsiadów. Po kryzysie gruzińskim przyszedł ukraiński, co przypomniało Polkom o naszym najstarszym problemie...

    Nagle przypomnieliśmy sobie że leżymy pomiędzy Niemcami a Rosją a przy słabości NATO i UE jedynym gwarantem bezpieczeństwa dla naszego kraju jest stała obecność militarna USA w Polsce jak ma to miejsce w Korei Pd. 20 do 40 tys. żołnierzy wraz z rodzinami z pewnością sprawi że w razie jakichkolwiek napięć reakcja Białego Domu będzie szybsza i bardziej stanowcza niż miał to miejsce w przypadku Ukrainy.
   Niedziwną więc wielkie oczekiwania dotyczące tej wizyty. Czy jedna słusznie? Wśród prezydentów USA ostatnich 30 lat trudno szukać drugiego, który tak bardzo jak Barack Obama marginalizował sprawę Polski. Rozmontowanie systemu Tarczy Rakietowej, wycofanie się rekiem z projektu jej budowy w Polsce i w Czechach, wizowy pat, wypowiedzi o "polskich obozach zagłady", niezrealizowanie obietnicy z maja 2011 roku o zwiększeniu udziału militarnego USA i współpracy wojskowej z Polską. To najważniejsze fakty świadczące chłodnym podejściu administracji obecnego prezydenta USA do Polski.
   Prawda w oczy kole tym bardziej gdy przypomnimy sobie uśmiechy, uściski dłoni i szczere rozmowy Baracka z Putinem i Miediediewem (przykład w linku nad artykułem). Skąd takie nastawienie? Warto w tym miejscu przybliżyć sylwetkę Baracka Obamy. Jego ojciec był kenijskim muzułmaninem, mającym romans z amerykańską hipiską poznaną na kursie języka rosyjskiego. Matka Obamy była radykalną lewicową aktywistką, a sam Barack wpadł w końcu w identyczne towarzystwo. Za młodu był radykalnym lewicowcem, obracający się w kręgach sympatyzujących z ZSRR. Jednym z jego mentorów był Frank Marshall Davis z Komunistycznej Partii Ameryki, powszechnie znany sowiecki agent. Współcześnie promotor homoseksualizmu ("Newsweek" przyznał mu swego czasu tytuł "najbardziej gejowego prezydenta USA"), wprowadzający obowiązek finansowania aborcji z budżetu państwa (podczas kampanii przed drugą kadencją odwiedził jedną z klinik wraz z dwoma córkami w wieku 11 i 14 lat).
   Konserwatywni przeciwnicy Obamy w USA wskazują, że jeszcze jako kandydat na prezydenta dał się poznać jako wysoko postawiony mason organizacji Prince Hall, która poparła jego kandydaturę już w pierwszej kadencji. Obama występował także w jednej z lóż Rytu Szkockiego, jawnie odwołującej się do symboliki lucyferianizmu.


29.05.2014

Bandziory kochają Platformę

    Jak wynika z danych udostępnionych przez służbę więziennictwa, największą sympatią bandziorów w naszym kraju bezapelacyjnie cieszy się Platforma Obywatelska, która zdobyła aż 34,9% głosów! Przypadek? Druga w kolejności koalicja Europa Plus Twój Ruch (Palikoty)uzyskała wynik 18,6%. Kolejne miejsca zajęły Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego z rezultatem 6,5 proc, następnie PiS - 6,4%.
   Nie inaczej było w Zakładzie Karnym w Wadowicach, w który wybory wygrała PO (42 głosy), przed koalicją Europa Plus Twój Ruch (24 głosy), Nową prawicą (9 głosów), PSL (7 głosów), Solidarną Polską (5 głosów) oraz PiS (5 głosów).
   Niskie poparcie, jakim wśród typów spod ciemnej gwiazdy cieszy się PiS nie jest przypadkowe. Większości obywateli rządy naszej partii kojarzą się z bezkompromisową walką z przestępczością i korupcją. Za rządów PiS trudno szukać głośnych afer tak licznych w okresie rządów SLD, czy PO.
   Jako ciekawostkę dodam, że w głosowaniu za kratami udział wzięło 24031 przestępców, czyli dokładnie tyle ile wyniosła różnica między PO a PiS. Ciekawe prawda.


27.05.2014

PiS deklasuje rywali w Małopolsce

    Wybory w naszym okręgu wyborczym bezapelacyjnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość zdobywając blisko 35% głosów. Mandaty do Europarlamentu zdobyli: Andrzej Duda, Ryszard Legutko i Beata Gosiewska. Kolejne miejsca zajęły: PO 26,5% - 2 mandaty, Solidarna Polska 9,5%, Nowa Prawica 8% - 1 mandat, SLD 5,5%, PSL- 4% - 1 mandat. Na mapie wyborczej bardzo dobrze prezentuje się powiat wadowicki, w którym PiS zdobyło 38% głosów. Cieszy niskie poparcie dla lewactwa. Czerwoni w naszym powiecie zdobyli niespełna 6%, a palikoty 3%.


23.05.2014

25 maja, w niedzielę, idź na wybory! Wybierz ludzi, którzy służą Polsce i słuchają Polaków. Glosuj na Prawo i Sprawiedliwość

   

Szanowni Państwo,
   W najbliższą niedzielę, 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Są one ważne, bo potrzebna jest silna i merytoryczna reprezentacja, która będzie bronić polskich interesów w Brukseli.
   W UE musimy zabiegać o nasze interesy. Będziemy bronić przemysłu i zakładów pracy, dbać o bezpieczeństwo energetyczne oraz o rolnictwo i polską wieś. Będziemy robić wszystko, aby polska młodzież nie emigrowała, ale miała godne perspektywy życia i pracy w swoim kraju.
   Do Brukseli idziemy także po to, by bronić chrześcijańskich wartości, które zbudowały cywilizację europejską i są fundamentem polskiej kultury i historii. Dziś, różne krzykliwe grupy starają się je podważać. Mamy obowiązek, aby do tego nie dopuścić.

   Dlatego trzeba wygrać te wybory! Mają one ogromne znaczenie, także dla wyniku wyborów samorządowych, które czekają nas jeszcze w tym roku. Niech nasza aktywność będzie świadectwem troski o Polskę oraz deklaracją obywatelskiej odpowiedzialności za wyzwania, które stoją dziś przed naszą Ojczyzną.

Łącząc wyrazy szacunku,
Poseł Beata Szydło
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości


21.05.2014

Ostatnia prosta przed wyborami

    W ostatnim tygodniu przed wyborami kandydaci PiS odbyli dziesiątki spotkań z wyborcami. Gościli również w powiecie wadowickim...

19 maja Oświęcimskie Centrum Kultury

20 maja kino Beskid w Andrychowie


16.05.2014

Kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 10


15.05.2014

Poseł dr Andrzej Duda - nr 2 na liście PiS
do Parlamentu Europejskiego


13.05.2014

Radni z Kielc też potępiają gender. Wzięli przykład z Wadowic

    Uchwała Rady Powiatu w Wadowicach potępiająca ideologię gender robi karierę w Polsce. Rada Miasta w Kielcach przyjęła właśnie swoją antygenderową rezolucję. W Kielcach wzięli przykład z Wadowic. Ich uchwała jest taka sama jak naszej Rady Powiatu.

    Autorem wadowickiej propozycji uchwały był radny PiS Bartosz Kaliński. Nie ma żalu do samorządowców z Kielc o kopiowanie tekstu, co więcej jest z tego powodu nawet dumny. Jak wyjaśnia, kieleccy radni szukali dobrego tekstu i zgłosili się do niego.
   Uważam, że nasza rezolucja jest bardzo dobra, nikogo nie obraża i ma charakter uniwersalny. Świetnie się stało, że radni z innego miasta skorzystali z naszego doświadczenia- mówi nam Bartosz Kaliński. Cały artykuł z portalu Wadowice24.pl: TUTAJ.


Kondolencje

    Pani Poseł Beacie Szydło, składam wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci Ojca.

Bartosz Kaliński


Życzę Państwu radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozświetla nasze ścieżki i towarzyszy nam każdego dnia. Alleluja!


24.03.2014

Prof. Ryszard Legutko w Andrychowie - genderyzm to żadna nauka

    23 marca gościł w Andrychowie Prof. Ryszard Legutko- wykładowca filozofii na UJ, były minister edukacji narodowej i wicemarszałek Senatu, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Podczas swojego wykładu Prof. Legutko wskazywał na liczne zagrożenia wynikające z ideologii gender. Uzasadniał, iż gender nie jest żadną nauką. "Bronić genderyzmu jako nauki można bronić tylko mając taki stan umysłu, jaki mieli ci, którzy bronili naukowego socjalizmu, albo naukowości materializmu dialektycznego" - stwierdził europoseł. "Genderyzm nie jest więc nauką i być nie może. A nie jest nią, bo po pierwsze, zajmuje się walką a nie badaniem. Walczy więc o to, by kobiety zachowywały się w ten sposób, a nie inny, by homoseksualiści i inni mieli przywileje, i tak dalej.

    Pomijając, czy ta walka służy dobrej sprawie, czy złej, jest to walka i formułowanie postulatów wobec społeczeństwa i państwa. A walka i formułowanie postulatów to nie jest nauka. Po drugie, genderyzm nie jest nauką, bo wyniki jego są już znane, zanim się badania zaczęły. Już przecież zanim genderowiec rozpocznie swoją pracą badawczą wie, co się musi okazać na końcu. A na końcu musi się okazać, że jest równość, a wszelkie nierówności to dyskryminacja narzucona przez czynnik męski. Genderowiec znajduje się badawczo w sytuacji identycznej z marksistą-leninistą. Cokolwiek robi i pisze służy uzasadnieniu tego, o czym wiadomo, że i tak musi znaleźć uzasadnienie". Spotkanie zorganizował "Klub Gazety Polskiej. Andrychów II".


3.03.2014

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Andrychowie

    1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To polskie święto państwowe poświęcone jest pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Żołnierze Wyklęci (także: Żołnierze Niezłomni) tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Był to ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
   Andrychowskie uroczystości odbyły się z inicjatywy grupy kibiców Beskidu Andrychów. W sobotę wieczorem w parafii św. Macieja odprawiona została uroczysta msza święta, a po niej odsłonięto wykonany przez kibiców mural ku czci Żołnierzy Wyklętych.

    W uroczystości uczestniczyło wielu mieszkańców Ziemi Andrychowskiej. Szczególnie cieszy udział młodych ludzi, którzy godnie uczcili pamięć naszych narodowych bohaterów. W trakcie okolicznościowych przemówień wspominano tragiczne losy i heroiczną postawę Polaków, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę m.in.: gen. August Emil Fieldorf "Nil", mjr. Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna " Inka". To oczywiście tylko niektórzy z tych wielu tysięcy Polaków zamordowanych w komunistycznych katowniach. Ostatni "leśny" żołnierz ZWZ-AK, a później WiN - Józef Franczak "Laluś" zginął w walce w październiku 1963 roku.

Chwała Bohaterom!


26.02.2014

Echa uchwały w sprawie obrony konstytucyjnych praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender

    Informacja o podjęciu przez Radę Powiatu w Wadowicach uchwały potępiającej gender szerokim echem odbiła się w lokalnej i ogólnokrajowej prasie. Serdecznie dziękuję za wszystkie życzliwe słowa które usłyszałem w ciągu ostatnich 24h :-)

Artykuł: "Radny z Wadowic dla Fronda.pl: Z papieskich Wadowic popłynęło stanowcze non possumus dla ideologii gender!".

Nagranie z Serwisu informacyjnego Radia Maryja z 25.02.1014 od 4:30 minuty nagrania
Artykuł zamieszczony na portalu radiomaryja.pl

Artykuł zamieszczony w portalu Wadowice24

Artykuł zamieszczony na portalu mamNewsa.pl

Artykuł zamieszczony na portalu powiatlive.pl

Artykuł w miesięczniku Wiara, Patriotyzm i Sztuka nr3/2014:

   

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


25.02.2014

Radni SLD próbują wycofać projekt uchwały z porządku sesji

Nasi adwersarze przy użyciu różnych sztuczek i kruczków prawnych starali się zrzucić projekt uchwały z porządku obrad. Wszystkie swoje siły skupili na tym zadaniu i byli absolutnie pewni sukcesu. W filmie prezentowanym powyżej można zobaczyć część ich zabiegów. Gdy się im to nie udało wpadli w konsternację. Ostatecznie podczas glosowania nad tekstem jednolitym najpierw wstrzymali się od głosu, a następnie zmienili stanowisko postanawiając nie uczestniczyć w głosowaniu. Efekt: 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.


25.02.2014

Uchwała w sprawie "Stanowiska Rady Powiatu w Wadowicach w obronie konstytucyjnych praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender" PODJĘTA!

    Podczas minionej XXXV Sesji Rady Powiatu w Wadowicach w imieniu grupy 8 radnych PiS, przedstawiłem projekt uchwały mojego autorstwa, potępiającej ideologię Gender. Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez radnych! Jest to niewątpliwy sukces nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale wszystkich środowisk patriotycznych. Cieszę się, że z naszego powiatu, z papieskich Wadowic popłynęło stanowcze non possumus dla ideologii gender.
   Wystąpiłem inicjatywą podjęcia tej uchwały ponieważ uważam, że nie można pozostawać obojętnym wobec zagrożenia jakim jest ideologia gender. Podobnie jak pozostali członkowie Prawa i Sprawiedliwości w naszym powiecie uważam, że nie możemy dopuścić do tego żeby założenia tej ideologii stały się częścią porządku prawnego w Rzeczypospolitej, oraz żeby standardy tej ideologii nadawały ton edukacji seksualnej w polskich szkołach. Wreszcie podobnie jak wybitny prawicowy filozof i historyk Feliks Koneczny uważam, że każdy chrześcijanin a zwłaszcza katolik musi wymagać chrześcijańskich urządzeń państwowych w Rzeczypospolitej bez względu na to, co sądzą o tym niechrześcijanie.

Poniżej treść uchwały:
   Rada Powiatu w Wadowicach kierując się troską o los polskich rodzin i przyszłość młodego pokolenia, czuje się w obowiązku stanąć w obronie rodziny, której fundament stanowi związek kobiety i mężczyzny.
   Apelujemy o nieuleganie naciskom ze strony środowisk, które pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, tworzą nową ideologię gender. Jednym z fundamentalnych założeń tej ideologii jest twierdzenie, że człowiek może w dowolny sposób określać swoją płeć, ponieważ jest ona wyłącznie kwestią kultury i osobistego wyboru. Takie traktowanie płciowości człowieka zagraża małżeństwu, jako związku kobiety i mężczyzny. Może też doprowadzić do przyznania praw rodzicielskich parom tej samej płci.
   Pragniemy zwrócić uwagę, że w Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.


17.02.2014

Uchwała przeciw gender gotowa.
SLD rozsyła wici, będzie burza na sesji?

    Na najbliższej sesji Rada Powiatu zajmie się jednak uchwałą potępiającą ideologię gender. Treść uchwały jest już gotowa. Przyjęcie stanowiska zaproponowali samorządowi radni PiS, lewica z SLD na czele jest temu przeciwna i wzywa mieszkańców do udziału w sesji.


   Mimo gorącej dyskusji i ostrego sprzeciwu ze strony opozycyjnego w Radzie Powiatu SLD uchwała potępiająca ideologię gender została wprowadzona do porządku obrad najbliższej sesji rady. Sesja odbędzie się w poniedziałek (24.02), SLD wzywa do uczestnictwa w niej mieszkańców.
   Uchwałę na wniosek radnych PiS wprowadził do porządku obrad przewodniczący rady Józef Łasak. Autorem stanowiska jest radny PiS i członek zarządu powiatu Bartosz Kaliński. Poparli go wszyscy radni PiS w Radzie Powiatu. Naszym zdaniem PiS w tej sprawie może liczyć również na wsparcie koalicyjnych radnych z komitetów PO oraz Wspólny Dom.
   Propozycja naszego stanowiska to odpowiedź na wezwanie biskupów polskich wyrażone ostatnio w liście Episkopatu do wiernych. Gender to ideologia szkodliwa i nie możemy być wobec niej obojętni - mówił nam radny Bartosz Kaliński.
   Przeciwny wprowadzaniu takiego stanowiska przez Radę Powiatu jest między innymi radny SLD Zbigniew Jurczak.
   SLD w Wadowicach postanowiło jednak, że będzie zdecydowanie sprzeciwiać się działaniom prawicowej większości w radzie w tej sprawie. W weekend członkowie SLD za pośrednictwem poczty mailowej rozesłali do mieszkańców Wadowic swój sprzeciw oraz projekt proponowanej uchwały. Wezwali wadowiczan do wzięcia udziału w najbliższej sesji, by mogli sami ocenić poziom powiatowej debaty. Przeczytaj cały artykuł.


31.01.2014

Projekt Uchwały Rady Powiatu Wadowickiego
potępiający ideologię gender

    Z mojej inicjatywy na minionej XXXIV Sesji Rady Powiatu w Wadowicach w imieniu grupy 8 radnych PiS, przedstawiłem projekt uchwały potępiającej ideologię Gender mojego autorstwa. Poniżej treść uchwały:

   Stanowisko Rady Powiatu w Wadowicach wobec działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce ideologii gender
   Rada Powiatu w Wadowicach, dostrzega niebezpieczne próby zmierzające do narzucenia obcych polskiej kulturze i tradycji norm społecznym ideologii gender. Ma ona na celu pozbawić ludzi tożsamości płci, twierdząc że jest ona wyłącznie kwestią kultury i osobistego uznania. W myśl tej ideologii człowiek może w dowolny sposób określać siebie jako mężczyznę lub kobietę. Konsekwencją takiego myślenia jest całkowite przedefiniowanie małżeństwa od zawsze rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny. Dla zwolenników genderyzmu, rodzina rozumiana jako związek kobiety i mężczyzny staje się przeżytkiem, co umożliwia wychowywanie dzieci również przez pary tej samej płci.
   Rada Powiatu w Wadowicach wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec działań zmierzających do zmiany świadomości społecznej i powszechnie przyjętego systemu wartości, opartego na poszanowaniu godności człowieka i rodziny. W sposób szczególny sprzeciwiamy się promowania ideologii gender wśród najmłodszych obywateli, poprzez realizację programów nauczania opartych na jej założeniach. Uważamy, że upowszechnianie takiego światopoglądu może doprowadzić do wyniszczenia jednostki i rodziny, a w efekcie do destabilizacji całego społeczeństwa.
   Apelujemy do władz państwowych, oświatowych oraz mediów, o nie uleganie naciskom ze strony środowisk, które pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, dokonują niebezpiecznych zabiegów na systemie norm zakorzenionych w naszej kulturze.


23.01.2014

Będzie więcej pieniędzy na drogi

    W zeszłym tygodniu do naszego powiatu wpłynęło pismo informujące o zwiększeniu puli pieniędzy przeznaczonych na projekty remontów dróg powiatowych w ramach projektów z NPPDL. Zarząd Powiatu Wadowickiego podtrzymał deklarację, że jesteśmy gotowi realizować obydwa zadania tj. drogę 1768K w Tomicach (od mostu na Skawie do drogi krajowej) oraz drogę 1772K w Ryczowie (ul. Jana Pawła II). Na tym samym Zarządzie podjęliśmy decyzję o odebraniu środków na drogi gminie Andrychw z taw. Klucza. Dzięki temu do gminy z naszego okręgu otrzymają w tym roku 80.000 zł więcej na drogi:

Gmina Brzeźnica - 143.000 zł
Gmiana Spytkowice - 87.000 zł
Gmina Tomice - 106.000 zł
Gmian Wieprz - 152.000 zl


23.01.2014

Gender w powiecie. Radni wzywają do uchwały
potępiającej nową ideologię

    Po długiej świątecznej przerwie w poniedziałek (27.01) zebrała się Rada Powiatu Wadowickiego. Program obrad nie zawierał jednak żadnych decydujących rozstrzygnięć. Większość punktów to sprawozdania. Poniedziałkową radę nieoczekiwanie ożywiła jednak inicjatywa radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zgłosili propozycję zajęcia stanowiska w sprawie gender.


   Dyskusja o gender rozpalona od jakiegoś czasu przez hierarchów katolickich, przez posłów i media krajowe rzadko docierała na niższe szczeble, do samorządów. Ale kilka dni temu uchwałę potępiającą ideologię gender zaproponowali radni PiS w Sejmiku Województwa Małopolskiego. W Wadowicach miało być podobnie.
   Projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie gender przyniósł na sesję radny PiS Bartosz Kaliński.
   Propozycja naszego stanowiska to odpowiedź na wezwanie biskupów polskich wyrażone ostatnio w liście Episkopatu do wiernych. Gender to ideologia szkodliwa i nie możemy być wobec niej obojętni - mówił nam radny Bartosz Kaliński. Przeczytaj cały artykuł.


22.01.2014

Sorry - było zbyt dobrze, więc musieliśmy coś zepsuć…

    Niestety stało się. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller wbrew wcześniejszym kłamliwym obietnicom, zabrał "połowę" karetki Specjalistycznej "S" z Andrychowa. Tymczasem jak dowiadujemy się z prasy, Donald Tusk zakłada, że w 2014 roku po polskich drogach jeździło będzie więcej limuzyn rządowych niż karetek. Słuszną linię ma nasza partia!
   Jeśli nic się nie zmieni, od kwietnia w Andrychowie będzie funkcjonowało tylko "półtora karetki". Przez dzień, w godzinach 7-19 dyżurować będą dwie, a w nocy tylko jedna karetka "P" bez lekarza w środku. Tym samym wojewoda złamał obietnicę daną radnym Powiatu Wadowickiego na listopadowej sesji. Po 2010 r. karetki (S) całkowicie przejmą zadania karetek (R). posiadają minimum trzyosobową obsadę, w skład której wchodzi lekarz określonej specjalności.
   Tymczasem wczorajsza prasa informuje, że w całej Polsce funkcjonuje obecnie tylko 1500 karetek (jedna przypada na 25 tysięcy Polaków). Dla porównania, rząd i najważniejsze państwowe urzędy mają do dyspozycji niemal 1700 limuzyn!


21.01.2014

No comment...


2.01.2014

    Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Zbigniewa Mieszczaka - Radnego Rady Powiatu w Wadowicach, społecznika, wieloletniego działacza samorządowego, członka Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Mieszczak miał 59 lat. Do końca aktywnie uczestniczył w pracach samorządu powiatowego. Wraz z Jego odejściem Powiat Wadowicki stracił niezwykle wartościowego orędownika idei samorządności.


30.12.2013

Budżet Powiatu na 2013 rok przyjęty. Nasz okręg zyska najwięcej!


Kliknij aby odtworzyć film

    19 grudnia na 33. Sesji Rady Powiatu uchwalono budżet na rok 2014. Zaplanowane na 2014r. dochody powiatu wynoszą 120,3 mln zł, wydatki to 123,4 mln. Jak zwykle największe emocje wzbudziły kwestie związane z wydatkami majątkowymi, szacowanymi na łączną kwotę aż 14,2 mln zł. Najwięcej, bo aż 8 mln zł zarezerwowano na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon "E". 6 mln zł zarezerwowano na drogi powiatowe. Oprócz utrzymania dróg i remontów, planowane inwestycje w tym zakresie to:

3,3 mln zł - wkład własny powiatu do projektów w ramach NPPDL na drogę 1768K w Tomicach (od mostu na Skawie do drogi krajowej) oraz drogę 1772K w Ryczowie (ul. Jana Pawła II).

1,1 mln zł - na tzw. "Klucz", czyli środki inwestycyjne podzielone proporcjonalnie na 10 gmin.

1 mln zł - wkład własny powiatu do projektu modernizacji drogi 1768K w na odcinku Witanowice - Wyźrał w ramach MRPO.

0,5 mln zł - wkład własny powiatu do projektu modernizacji drogi 1768K w Tomicach (od mostu na Skawie do drogi krajowej) w ramach MRPO.

0,5 mln zł- wkład własny powiatu do projektów związanych z usuwaniem skutków powodzi - 3 drogi w tym min: ponownie droga 1768K w Tomicach oraz 2 odcinki drogi 1769K w Bachowicach i Woźnikach.

   Realizacja niniejszego budżetu znacząco przyczyni się do poprawy stanu dróg powiatowych w północnej części powiatu wadowickiego. Ułatwi komunikację z Krakowem, Skawiną oraz Portem Lotniczym Balice oraz mieszkańcom gmin Brzeźnica, Spytkowice i Tomice ze stolicą powiatu. Odcinek drogi w Tomicach wpisano aż do 3 programów. Prawdopodobieństwo, że powiat otrzyma dofinansowanie na niniejszą drogę jest zatem bardzo wysokie.


27.12.2013

Poseł na Sejm RP Pani Beata Szydło odwiedziła gminę Tomice

    19 grudnia 2013 w Zespole Szkół RCKU im. Jana Pawła II w Radoczy miał miejsce KONKURS OBCOJĘZYCZNEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. Patronat honorowy nad konkursem objęła poseł na Sejm RP Pani Beata Szydło. Do konkursu, którego celem była integracja społeczna i kształtowanie pozytywnych wartości wśród młodzieży w środowiskach lokalnych, przystąpiło 27 uczestników z okolicznych gimnazjów.


24.12.2013

Skutecznie pomagają wyjść z kryzysu

    10 grudnia 2013 r. uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym z okazji roku działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w naszym powiecie. W trakcie spotkania podsumowano dotychczasową działalność Ośrodka oraz omówiono możliwości współpracy z innymi służbami działającymi w zakresie pomocy społecznej.
   Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 20. W tym czasie dyżury pełnią specjaliści: psycholog, psycholog dziecięcy, prawnik, pedagog, specjalista pracy z rodziną. Dane kontaktowe Ośrodka można znaleźć na stronie internetowej: http://www.oik-radocza.pl/.

    Do zadań OIK należy: udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym sie w sytuacji kryzysowej, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności: prawnego, psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego, socjalnego, zapewnienie tymczasowego schronienia - pobyt w hostelu, prowadzenie mieszkań chronionych i nadzór nad ich lokatorami oraz wiele innych.
   W minionym roku z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy skorzystało 295 osób. Udzielono łącznie 1287 konsultacji, w tym: psychologicznych - 734, pedagogicznych - 202, rodzinnych - 159, prawnych - 182, specjalistycznych - 10. Do głównych źródeł kryzysów zaliczyć należy: konflikty rodzinne, przemoc ze strony bliskich, alkoholizm, choroby, problemy wychowawcze oraz rozwody. Z hostelu skorzystały dwie osoby dorosłe i 5 dzieci.


    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu w ciepłej, rodzinnej atmosferze, przyniosą wiele radości i optymizmu. Niech w nadchodzącym Nowym 2014 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji życiowych planów.


30.11.2013

183 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

    W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe - zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne, lecz przejściowe sukcesy.
   Rozpoczęte w listopadową noc powstanie narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku.


25.05.2013

Wojna cywilizacji

   


20.05.2013

Wicemarszałek Sejmu spotkał się z mieszkańcami Wadowic

    19 maja br. w Wadowicach gościł Marek Kuchciński (PIS) –Wicemarszałek Sejmu RP. Spotkanie poprzedziła Msza Święta w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach. Wizyta odbyła się w ramach cyklu spotkań „Rozmowy z Polakami o Polsce”, które mają na celu dotarcie do jak największej grupy ludzi z bezpośrednią informacją, jakie rozwiązania proponuje Prawo i Sprawiedliwość w czasie kryzysu w najważniejszych dla Polski dziedzinach takich jak: praca, podatki, emerytury, zdrowie. „Mówimy, co się dzieje w Polsce z naszej perspektywy. I prosimy państwa o opinię, na co warto zwrócić uwagę z waszej perspektywy. Tym bardziej, że media zafałszowują rzeczywistość, podając ćwierćprawdy, półprawdy; odwracając uwagę od trudnych spraw, powodują chaos. Media nie są ostoją demokracji, nie patrzą władzy na ręce - mówił wicemarszałek Kuchciński. Ta definicja - według marszałka - nie dotyczy "Naszego Dziennika", "Gazety Polskiej" i tygodnika "Solidarność", które gość umieścił w gronie "nielicznych niezależnych mediów". Alternatywą dla "zakłamywanej rzeczywistości" ma być - jak kontynuował - Prawo i Sprawiedliwość, którego intencją jest, by "władze publiczne dbały o wszystkich obywateli. Uważamy, że obecnie władze państwowe, ale i samorządowe w wielu przypadkach o te sprawy nie dbają - mówił Marek Kuchciński i jako problem numer 1 wymienił pracę: - Szef obecnego rządu mamił ludzi zielonymi wyspami. Wielu ludzi nabrało się i to jeszcze trwa. PiS, Jarosław Kaczyński, śp. Lech Kaczyński byli szkalowani, ale gdy my w 2005 roku wygraliśmy wybory po rządach lewicy, zastaliśmy kraj z 18-procentowym bezrobociem. Po przyśpieszonych wyborach - po kłopotach koalicji - oddaliśmy kraj z 11-procentowym bezrobociem. Wicemarszałek mówił też o systemie emerytalnym i pomyśle PiS dotyczącym docelowej likwidacji otwartych funduszy emerytalnych, "ale w sytuacji, gdy będziemy wiedzieć, że zdecydowana większość Polaków chce od tego odejść". Marek Kuchciński nazwał OFE "wielką manipulacją".- Od 1999 roku OFE wyciągnęły od Polaków 470 mld zł, ale trzeba powiedzieć, komu to zawdzięczamy. Lewica zaczęła majstrować przy tym, a potem rząd Jerzego Buzka to wprowadził - mówił Kuchciński. Marszałek nawiązał też do filmu "Układ zamknięty" (w fabule opartej na faktach układ prokuratora i urzędnika skarbowego zniszczył uczciwych biznesmenów), oceniając sposób działania władzy w Polsce.- W zbyt wielu samorządach, na poziomie gminy, powiatu potwierdza się system "Układu zamkniętego". Powiązania personalne, rodzinne są patologiczne - mówił poseł PiS i dodał, że nie ma instytucji, włącznie z policją, prokuraturą, nawet sądem, by temu zapobiegła, co z kolei powoduje niechęć obywateli”.W spotkaniu uczestniczyli również parlamentarzyści: poseł Krzysztof Szczerski, poseł Marek Polak oraz senator Andrzej Pająk.


17.05.2013

Duże straty po nawałnicy

    Urzędnicy starostwa podsumowali straty po zeszłotygodniowej ulewie. 7 maja br. nad powiatem wadowickim przeszła potężna wichura z opadami deszczu i gradobiciem. Kataklizm spowodował miejscowe podtopienia wodami opadowymi i wezbranymi potokami.
   Krótkotrwała nawałnica spowodowała poważne straty, które tylko w mieniu powiatowym oszacowane zostały na kwotę 17 mln zł. Wezbrana woda uszkodziła łącznie 37,8 km dróg (podmycia jezdni, oberwane pobocza, zamulone rowy itp.) oraz 22 przepusty.
   Największe zniszczenia zanotowano na drogach: Graboszyce - Głębowice (2,7); Tłuczań - Ryczów - Łączany (2,6 mln zł); Spytkowice - Bachowice - Witanowice (1,9 mln); Tomice - Przybradz (1,9 mln); Wieprz - Nidek - Witkowice (1,6 mln); Gierałtowice - Brzosy (1,3 mln).

Protokół komisji powiatowej ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej3.05.2013

Święto Konstytucji 3 maja

    3 maja 1791 Sejm Wielki Rzeczypospolitej Polski uchwalił pierwszą w Europie konstytucję - akt prawny regulujący kompleksowo ustrój prawny państwa. Była to próba zlikwidowania wad systemu politycznego (m.in. liberum veto), które doprowadziły do postępującej anarchizacji państwa, a konsekwencji do pierwszego rozbioru Polski. Niestety konstytucja obowiązywała zaledwie przez rok - w 1792 roku została obalona przez carycę Katarzynę i konfederatów targowickich.

    II rozbiór Polski (1792) ostatecznie przekreślił jakiekolwiek szanse na wolną i niepodległą Polskę. Po raz kolejny okazało się, że w tej części Europy (pomiędzy Rosją a Niemcami) nie ma miejsca dla małego i słabego państwa, że Polska może być tylko silna, albo żadna. Szansę na taką Polskę przyniosła dopiero I wojna światowa i wygrana wojna polsko - bolszewicka w 1920 roku.


15.04.2013

Trzecia rocznica katastrofy Smoleńskiej uroczystości w Wadowicach i Andrychowie


11.04.2013

Trzecia rocznica katastrofy Smoleńskiej

    W ramach obchodów trzeciej rocznicy katastrofy smoleńskiej, w której zginęli wszyscy pasażerowie samolotu Tu-154M - 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka.
   W powiecie wadowickim odprawione zostaną Msze Święte w intencji polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku przez sowieckich oprawców oraz ofiar katastrofy lotniczej w lesie pod Smoleńskiem. Msze Święte odbędą się w niedzielę (14.04) o godzinie 9:30 w kościele św. Macieja w Andrychowie oraz o godzinie 10:30 w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.


10.04.2013

Najdziwniejsze śledztwo w historii katastrof lotniczych

   Zachęcam Państwa do oglądnięcia filmu Anity Gargas "Anatomia upadku". Film jest efektem śledztwa dziennikarskiego dotyczącego katastrofy smoleńskiej . "Anatomia upadku" ukazuje całkowitą bierność i polskich śledczych, a także ignorowanie faktów i dowodów będących w sprzeczności z oficjalnie przyjętymi wynikami dochodzenia. Zebrany materiał dowodzi, że przebieg katastrofy mógł wyglądać inaczej niż przedstawiają to raporty MAK i komisji Millera. Atutem dokumentu ją relacje naocznych świadków oraz wypowiedzi naukowców rzucające nowe światło na sprawę katastrofy. Oto niektóre z nich:

    Trzeba mieć świadomość, że katastrofa smoleńska jest jedyną w świecie w której rozstrzygnięto co do przyczyn bez badania podstawowych dowodów jakie stanowi wrak samolotu. Nie ma drugiego takiego przypadku w całej historii katastrof lotniczych.
Prof. Piotr Witkowski - AGH Kraków

W sprawie Smoleńska rząd zaniechał jakiejkolwiek działalności [...] Ta katastrofa jest obrazem stanu państwa. To państwo upadło na kolana tam w Smoleńsku.
Prof. Kazimierz Nowaczyk - University of Maryland

Samolot został zniszczony w wyniku dobrze przygotowanej wielopunktowej eksplozji. Wszystkie elementy noszą ślady [...] rozciągania, eksplozji.
Prof. Jan obrębski - Politechnika Warszawska

Fragmentacja nastąpiła symetrycznie po obu stronach osi Tupolewa w dodatku nie na szwach ale między nimi. O czym świadczy to odcięcie. Świadczy o wystąpieniu fali uderzeniowej. Fala uderzeniowa powstała w wyniku wybuchu który był na pokładzie. [...] Zespół Millera nie wykonał żadnych symulacji związanych z zachowaniem skrzydła w zderzeniu czy kontakcie z drzewem.
Prof. Jacek Rońda - AGH Kraków


28.03.2013

Życzę Państwu szczęśliwych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy. Niechaj te piękne święta staną się źródłem radości,
wiary i nadziei.


26.03.2013

USA - 1 mln dolarów grzywny dziennie za postawę pro-life

    Ponad 1 mln dolarów grzywny dziennie będzie płacić amerykańska sieć sklepów z narzędziami, jeśli nie zaoferuje pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego, z którego finansowana jest aborcja.
   David Green, założyciel i dyrektor generalny firmy, podkreśla, że jako praktykujący chrześcijanin chce prowadzić interes "zgodnie z biblijnymi przykazaniami". Obecnie na całym świecie lansuje się i uznaje za jedynie słuszne lewicowo- liberalne idee społeczno gospodarcze. Wbrew woli większości wprowadza się prawo sprzyjające lobby homoseksualnemu i cywilizacji śmierci.


18.03.2013

Bezrobocie w powiecie wadowickim -luty 2013

    Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach na koniec lutego 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Wadowice wynosiła 8772 osoby i była wyższa niż przed miesiącem o 204 osoby(o 2,38 %). Bezrobotni poprzednio pracujący, w liczbie 7165 stanowili 81,68 % ogółu zarejestrowanych, natomiast dotychczas niepracujący - 1607 osób tj. 18,32 %. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 829 osób, a w stosunku do miesiąca grudnia 2012 r. o 871 osób. Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich gminach powiatu wadowickiego, przy czym w stosunku do stanu na dzień 31.01.2013 r. najwyższy wzrost w liczbach bezwzględnych odnotowano w największych gminach w powiecie tj. gminie Andrychów (o 243 osoby) i gminie Wadowice (o 145 osób), najniższy w gminach: Mucharz (o 18 osób) i Lanckorona (39 osób). W poszczególnych gminach powiatu wadowickiego stopa bezrobocia kształtowała się w następujący sposób: Andrychów -2903 osób, Brzeźnica- 509, Kalwaria Zebrzydowska- 885, Lanckorona-299,Mucharz-265,Spytkowice-491,Stryszów 380,Tomice-425,Wadowice-2026,Wieprz 589 osób.


14.02.2013

Wielki brat patrzy i podsłuchuje. Budowa przez Tuska filii zamiejscowej Republiki Białoruskiej w sercu Europy idzie w najlepsze.

    Jesteśmy najbardziej inwigilowanym przez władzę państwem w całej Europie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka bije na alarm i krytycznie odnosi się do projektu zmian w ustawie o billingach ekipy Tuska. Zdaniem przedstawicieli telekomów liczba zapytań o billingi prywatnych rozmów polaków osiągnęła w ostatnich latach "rozmiar plagi"

   
   Budowa przez Tuska filii zamiejscowej Republiki Białoruskiej w sercu Europy idzie w najlepsze. W Polsce działa dziewięć służb, które mają prawo stosować podsłuchy i korzystać z innych sposobów inwigilacji obywateli. W 2009 r. prosiły one o billingi milion razy. W 2010 roku państwo podsłuchiwało obywateli 1,3 miliona razy. W 2011 roku Polska po raz kolejny pobiła własny rekord Europy w liczbie podsłuchów: 1,85 mln bilingów rozmów. Dla porównania: w 80-cio milionowych Niemczech w tym samym czasie założono aż 32 razy mniej podsłuchów niż w Polsce!
   Tymczasem ci sami dziennikarze, którzy w 2007 roku krytykowi rządy PiS za utworzenie CBA i wzrost liczby zakładanych podsłuchów (było ich wówczas ponad trzy razy mniej niż obecnie) dzisiaj milczą. Na przekór logice trwa nieustająca nagonka medialna na opozycje, za jej rzekome próby ograniczenia demokracji.
   Wszyscy płacimy za inwigilację samych siebie. Przygotowanie odpowiedzi na jedno pytanie służb kosztuje firmę średnio 40 zł, rocznie kosztuje to polaków aż 74 mln zł! A do tego dochodzą jeszcze pieniądze niezbędne do zbudowania odpowiedniej infrastruktury. Policja zakupiła niedawno polski system inwigilacji "Harnaś", mający zastąpić użytkowany ledwo od dwóch lat izraelski system "Moniuszko". Według źródeł Dziennika Gazeta Prawna, koszt jego zakupu wynosił od 15 do 20 mln złotych. System został zakupiony bez przetargów, a oficjalnymi danymi na temat ceny władza nie chce dzielić się z obywatelami.


13.02.2013

HABEMUS PAPAM!


12.02.2013

Rozstrzygające zmaganie o to, czy świat będzie muzułmański czy chrześcijański, rozegra się w Afryce?

    Jak informuje KAI średnio co godzinę w samej tylko Afryce 667 muzułmanów przyjmuje wiarę chrześcijańską, codziennie jest ich 16 tys. a w ciągu roku ok. 6 mln! Identyczne dane na temat chrystianizacji Afryki przedstawił kilka lat temu jeden z muzułmańskich imamów. Należy przy tym pamiętać, że działalność misyjna w środowiskach islamskich jest formalnie zakazana i często łączy się nawet z zagrożeniem życia.
   Istnienie tej tendencji potwierdził niedawno włoski socjolog religii prof. Massimo Introvigne. Podkreślił on, że gwałtowny wzrost w ostatnim czasie przemocy islamskiej w Afryce, i to często tam, gdzie jeszcze do niedawna życie było spokojne i ustabilizowane, ma na celu określoną strategię. - Islamiści uważają, że rozstrzygające zmaganie o to, czy świat będzie muzułmański czy chrześcijański, rozegra się w Afryce - twierdzi włoski naukowiec i dodaje, że ponieważ "islam już przegrał tę bitwę, dlatego odpowiada na to bombami".
   Ruch na rzecz odchodzenia od islamu daje się zauważyć również na innych kontynentach. Na przykład rosyjski badacz islamu (sam będący prawosławnym) Roman Siłantjew już kilka lat temu wyliczył, że na obszarze byłego ZSRR na chrześcijaństwo, głównie prawosławie, przeszło prawie 2 mln muzułmanów.
   Mufti prowincji Perak w Malezji oświadczył, że co najmniej 250 tys. wyznawców islamu w tym kraju przedłożyło zaświadczenia o przyjęciu wiary Chrystusowej. Brytyjski "The Times" napisał niedawno, że prawie 15 proc. muzułmanów przybywających do Europy staje się chrześcijanami. W samej Wielkiej Brytanii ich liczbę ocenia się obecnie na 200 tys., we Francji na chrześcijaństwo przechodzi rocznie ok. 15 tys. wyznawców Allaha, przy czym aż ok. 10 tys. zostaje katolikami.


1.03.2013

Pamiętajmy o żołnierzach wyklętych

    1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość - Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do ZSRR sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę. Powojenna konspiracja niepodległościowa była - aż do powstania Solidarności - najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W czasie największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 roku), działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji.

    Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni "leśny" żołnierz ZWZ-AK, a później WiN - Józef Franczak "Laluś" zginął w walce w październiku 1963 roku.

USTAWA
z dnia 3 lutego 2011 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" jest świętem państwowym.


23.02.2013

To już pewne. Będzie remont dróg w Witanowicach i Frydrychowicach
za prawie 1 mln zł!

    To kolejna świetna wiadomość dla mieszkańców gmin Tomice, Brzeźnica, Spytkowice oraz Wieprz których mam zaszczyt reprezentować w Radzie i Zarządzie Powiatu. 26 lutego Powiat otrzyma promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Prawie 1 mln zł z ministerialnego dofinansowania trafi do naszego okręgu!
   Dzięki subwencji Powiat wyremontuje po kilometrze dróg w miejscowościach: Witanowice (od Kocioła do krzyża) oraz Frydrychowicach (droga Frydrychowice - Przybradz). Fakt że dzięki decyzji Zarządu Powiatu na trzy drogi remontowane z "powodziówki", aż dwie będą realizowane w naszym okręgu napawa optymizmem.
   Dobiegają również końca prace nad projektem budowlanym niezwykle ważnej trasy Wyźrał - Ryczów - Łączany. Dzięki niemu możliwe będzie rozpoczęcie generalnego remontu drogi, która obecnie znajduje się w rozsypce (odcinek na górce ryczowskiej przypomina szwajcarski ser).
   Przypomnę, że w 2012 roku Powiat na remonty dróg w naszym okręgu wydał rekordowe ponad 10 mln zł (głównie na strategiczną drogę Tomice-Brzeźnica). To absolutny rekord i powód do zadowolenia dla mieszkańców.


22.02.2013

Sierp, młot i marihuana

    Dzisiaj czołówki dzienników w Polsce pokazują uśmiechniętych Janusza Palikota i Aleksandra Kwaśniewskiego zapowiadających powstanie nowego centrolewicowego bloku politycznego. Wizja koalicji czerwonych i zwolenników marychy zelektryzowała rozentuzjazmowane media.
   Komizm sytuacji polega na tym, że członek komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Aleksander Kwaśniewski kreowany jest na polityka centrowego. Tylko czy można być ex komunistą? Wszak kolor czerwony ciężko wybarwić.


15.02.2013

Miażdżąca przewaga PiS w Małopolsce

    Polacy wyraźnie są zmęczeni niespełnionymi obietnicami i fatalnymi rządami Platformy Obywatelskiej, która cieszy się coraz mniejszym poparciem s społeczeństwie. Ów padek poparcia widać również w naszym województwie. Z sondaży ulicznych przeprowadzonych w dniach 11-14.02.2013 przez EWYBORY.EU w Małopolsce wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, z miażdżącą przewagą 41,3% wygrało by je Prawo i Sprawiedliwość. Spory spadek poparcia zanotowały partie rządzące dziś w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Cieszą się odpowiednio: 26,5% dla PO i 4,5% dla PSL poparciem.


8.02.2013

Małymi kroczkami w stronę przepaści

    Nawet pobieżna analiza zmian zachodzących w krajach takich jak Szwecja czy Wielka Brytania pomaga uzmysłowić w jakim kierunku zmierza polska lewica. Nieuniknioną konsekwencją proponowanego wprowadzenia związków partnerskich będzie próba zalegalizowania małżeństw oraz wprowadzenia adopcji przez pary homoseksualne jak miało to miejsce w Europie zachodniej.

Podejrzewam, że tu nie chodzi wcale o związki partnerskie heteroseksualne, lecz że tą drogą zrównuje się związek homoseksualny z małżeństwem - mówi na temat projektów ustaw o związkach partnerskich- prof. Andrzej Zoll

   Małymi kroczkami, pod płaszczykiem fałszywej tolerancji, podejmuje się atak na rodzinę. Proponowane rozwiązania stoją w sprzeczności nie tylko z moralnością chrześcijańską, lecz również z obowiązującym w Polsce prawem: Art. 18 Konstytucji RP: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
   Zachęcam do oglądnięcia szokującego dokumentu Grzegorza Górnego zrealizowanego dla TVP. Film pokazuje zmiany, jakie w ciągu ostatnich 20 lat nastąpiły w mentalności szwedzkiego społeczeństwa. Zobacz, jak fałszywa tolerancja i taktyka małych ustępstw może doprowadzić do moralnego upadku kraju.


7.02.2013

Jak media okłamują Polaków

    Lewackie (czyli w zasadzie wszystkie) media w Polsce nadchodzące głosowanie nad kandydaturą Grodzkiej na stanowisko wicemarszałka, nazwały sejmowym testem tolerancji. Zastanawia mnie czy użycie tak idiotycznego sformułowania wynika ze zwykłego nieuctwa dziennikarzy, czy jest efektem zamierzonym. Obawiam się, że przyczyną jest to drugie.
   W Polsce media od kilku lat zacierają prawdziwe znaczenie tolerancji, od starożytności rozumianej jako poszanowanie odmienności (łac. tolerare - "znosić", "ścierpieć"). Wmawia się społeczeństwu, że tolerancja jest w rzeczywistości tym samym co akceptacja (łac. acceptati "przyjmowanie") oznaczająca całkowitą aprobatę danej odmienności.
   Tymczasem już z definicji wynika, że aby tolerować jakieś postawy czy poglądy, trzeba ich najpierw NIEAKCEPTOWAĆ, nie zgadzać się z nimi. Przy czym osoba tolerancyjna powstrzymuje się od wpływania na osoby z którymi się nie zgadza, ze względu na uznanie prawa do odmienności opinii i zachowań.
   Zatem mam nadzieję że posłowie wykażą się w tym przypadku pełną tolerancją i pozostając wierni zdrowemu rozsądkowi i własnym poglądom nie zaakceptują kandydatki Palikociarni, ze względu na jej poglądy i kompetencje- a raczej ich brak.

P.S. pomijam fakt, że żeby tolerować poglądy innych, najpierw trzeba posiadać silnie ugruntowane własne przekonania, o co wśród dziennikarzy i części polityków (zwłaszcza centrowych) raczej trudno.


27.01.2013

Konkurs ofert z kultury, sportu i turystyki

    Zbliża się ostateczny termin składania ofert w otwartych konkursach na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w 2013 roku w dziedzinach: kultury, kultury fizycznej oraz turystyki. Pula dostępnych środków dla wszystkich trzech zadań wynosi 110 tys. zł. Wnioski składać można do 8 lutego 2013 r. o godz. 15:30. Zachęcam do składania ofert, w razie pytań służę pomocą.
   Z treścią ogłoszeń zawierających regulaminy ww. konkursów ofert można zapoznać się klikając na poniższy link: Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert.


18.01.2013

W Polsce nie ma już uśmiechniętej rodziny?

    Jeżeli po posunięciach rządu godzących w polską rodzinę, premier Tusk ma cywilną odwagę ogłaszać rok 2013 rokiem rodziny, to wydaje dobitne świadectwo, nie tylko o swoich kwalifikacjach ale także o swoim charakterze. Na domiar złego swoje wystąpienie godne towarzysza Gierka, Donald Tusk zilustrował zdjęciem szczęśliwej 4-osobowej rodziny. Jak się później okazało była to rodzina... irlandzka. Czy w Polsce nie ma już uśmiechniętej rodziny?

    Trzeba być niesłychanie cynicznym, żeby po 5 latach rządów, podczas których podjęto przynajmniej kilkanaście decyzji poważnie godzących w polską rodzinę, decydować się na taki krok. Przypomnę tylko kilka z nich:
- Podwyższenie VAT-u na ubranka i obuwie dziecięce z 8% na 23%,
- Zakończeniu programu mieszkaniowego "Rodzina na swoim". Dzięki tanim kredytom z programu
   młode rodziny nabyły ok. 160 tysięcy mieszkań.
- Likwidacja ulgi na pierwsze dziecko w sytuacji kiedy roczne dochody obojga rodziców    przekraczają 85,5 tys. zł (wystarczy, że oboje rodzice będą zarabiali w okolicach średniej
   krajowej),
- Podwyższenie najwyższej stawki VAT o 1% oraz składki rentowej o 2%.


9.01.2013

Zamach na powiaty

    Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) pracuje nad przepisami, które pozwolą na łatwiejsze łączenie się samorządowych jednostek. Resort szacuje, że dzięki tym zmianom samorządy mogą zaoszczędzić łącznie nawet miliard złotych. W związku z planowanymi zmianami ukazał się raport pt. "Ocena sytuacji samorządów lokalnych" - dotyczący szczebla gmin i powiatów. Zgodnie z raportem, polski sektor samorządowy wydał co trzecią publiczną złotówkę. Sektor ten jest w Polsce najważniejszym publicznym usługodawcą i inwestorem. Z danych ze sprawozdań budżetowych w 2011 r. wynika, że wydatki samorządów w minionym roku wyniosły 181,6 mld zł. Najwięcej - 29,2 proc. - samorządy wydają na oświatę i wychowanie. Kolejnymi ważnymi pozycjami w ich budżetach są wydatki na transport i łączność (18 proc.) oraz pomoc społeczną (12,1 proc.). Wydatki na administrację publiczną to 8,5 proc. MAC zwraca uwagę na rosnący poziom zadłużenia samorządów. Według danych regionalnych izb obrachunkowych w 2011 r. 32 samorządy (31 gmin i jeden powiat) przekroczyły ustawowy limit 60 proc. zadłużenia w stosunku do dochodów. Według autorów raportu, nowy wskaźnik limitu zadłużenia, który obowiązywać ma od 2014 r. znacznie obniży możliwości zadłużania się samorządów. Do końca 2013 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi wydatki związane ze spłatą kredytów i pożyczek, wykupem obligacji wraz z odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń nie mogą być wyższe niż 15 proc. planowanych w danym roku dochodów. Od 2014 r. limit ten będzie ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie danych z budżetów z 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy. W raporcie zwrócono też uwagę na słabość finansów powiatowych. Jak czytamy, w praktyce powiaty nie mają środków na działania prorozwojowe, inwestycyjne, co wynika z niewielkiej swobody, jaką mają w realizacji zadań. Według autorów raportu, po kilkunastu latach funkcjonowania obecnego podziału terytorialnego kraju warto byłoby przeprowadzić rzetelną analizę, która pozwoliłaby odpowiedzieć na pytanie, czy obecna mapa powiatów jest optymalna. Zdaniem MAC sytuacja obecna pokazuje pewne słabości systemu.29.12.2012

Premier uspokaja - Polacy mogą czuć się bezpieczniej, liczba fotoradarów wzrośnie siedmiokrotnie

    Jak informuje "Rzeczpospolita" od 1 stycznia 2013 r. na polskich drogach działać ma 400 fotoradarów Głównej Inspekcji Transportu Drogowego (obecnie jest ich 70). Do tego należy doliczyć 100 skrzyneczek należących straży miejskiej. Oznacza to, że od przyszłego roku co drugi maszt fotoradaru będzie czynny (obecnie aparat znajduje się w co dziesiątym). Usprawniony ma zostać również system weryfikacji zdjęć oraz ich rozdzielczość, co przyczyni się do przyspieszenia procedury wystawiania mandatów.

   
   Ponad siedmiokrotny wzrost liczby fotoradarów ma przynieść łącznie 1,5 mld (MILIARDA!) zł do budżetu Skarbu Państwa. Dla porównania - w bieżącym roku cały deficyt budżetowy wyniósł około 22 mld zł. Na rozbudowę sieci fotoradarów rząd zamierza w 2013 roku przeznaczyć 66 mln zł!
   Król obłudy Donald Tusk niestety zapomniał o swoich słowach z 2007 roku. Widocznie amnezja jest przypadłością występującą w szeregach PO równie często jak astma wśród norweskich narciarzy biegowych.


28.12.2012

Budżet Powiatu na 2013 rok

    Rada Powiatu Wadowickiego przyjęła budżet na 2013 rok (26 radnych za, 1 wstrzymujący się). Budżet został przygotowany z najwyższą starannością i realnością. Zakłada przychody w kwocie 121,7 mln zł oraz wydatki na kwotę 125,5 mln zł. Największą część środków pochłoną wydatki oświatowe 48,2 mln zł, na pomoc społeczną 18,5 mln zł oraz na ochronę zdrowia 16,2 mln zł.
   Największą inwestycją Powiatu planowaną na 2013 rok jest kontynuacja rozbudowy Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy "E", która pochłonie 11,8 mln zł.
   W przyszłorocznym budżecie nie zabraknie również środków na drogi. Z kwoty 5,5 mln zł zdecydowana większość, bo ponad 4,5 mln zł wydane zostanie na modernizacje powiatówek w północnej części powiatu (gminy Tomice, Brzeźnica, Spytkowice). Planowana jest modernizacja kolejnych dwóch odcinków drogi 1768K (odcinek w Tomicach od drogi krajowej do mostu na Skawie oraz od Witanowic do Wyźrału). 4,58 mln zł które Powiat przeznaczy na ten cel stanowi wkład własny, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dotacji na ten cel.


    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, aby Wasze domy wypełniła radość, pokój i wzajemna życzliwość. Niech w nadchodzącym Nowym 2013 Roku spełnią się Państwa plany i zamierzenia, a wszystkim poczynaniom towarzyszy pomyślność i błogosławieństwo Narodzonego Dzieciątka.


17.12.2012

W sprawie obrony polskiej ziemi


13.12.2012

13-tego grudnia, roku pamiętnego wykluła się wrona
z jaja czerwonego

    13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła na terenie całego kraju Stan Wojenny. Dziś mija 31 lat od tamtych wydarzeń. Przez cały 1981 rok władze Związku Radzieckiego dawały Jaruzelskiemu do zrozumienia, że Polska musi własnymi siłami "rozprawić" się z Solidarnością. Co więcej, z rozmów przeprowadzanych pomiędzy stroną polską a Radziecką wynika, że to sam generał Jaruzelski próbował wymóc na ZSRR interwencję militarną. Zamiast dialogu i poszanowania woli społeczeństwa, generał Jaruzelski i dygnitarze PRL wybrali Stan Wojenny - "czas ołowiu". W działaniach na terytorium kraju wzięło udział przeszło 100 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy ZOMO i ORMO, niespełna 4 tysiące czołgów i bojowych wozów opancerzonych oraz lotnictwo. Połączone siły milicji i wojska pacyfikowały kolejne strajkujące zakłady (m.in. kopalnię "Wujek" w Katowicach). W sumie udokumentowano 115 wypadków śmierci bezpośrednich ofiar stanu wojennego.
   Dziś 31 lat od wprowadzenia stanu wojennego postkomunistyczne media starają się zatrzeć prawdę o tamtych wydarzeniach. Przybierają "WRONy" w owczą skórę, płacząc nad losem dzielnego generała i jego długouchego propagandzisty. Słowa piosenki nagranej w 1981 roku przez Budkę Suflera pozostają aktualne.

Na pozór się wydaje proste to,
We własnych tylko dłoniach masz swój los.
A jednak, jeśli już wiedzieć chcesz,
Nie takie to proste,
Nie takie to proste wcale jest...

Ktoś pilnuje twych myśli i snów co krok
Ktoś próbuje ulepić cię znów jak wosk
Ktoś być może już dawno cię wziął na cel
Ktoś handluje twym życiem czy chcesz czy nie...


11.12.2012

Ekipa Tuska już od dawna realizuje zasadę "jeżeli fakty świadczą przeciw nam, tym gorzej dla faktów"

    Prace nad budżetem na 2013 dobiegają końca, na nieszczęście dla Polaków będzie on miał bardzo luźny związek z rzeczywistością. Gospodarka wyraźnie zwalnia (najprawdopodobniej wzrost PKB w IV kwartale będzie niższy niż 1%). Wzrost PKB w całym roku 2012 będzie wyraźnie niższy niż zakładany w budżecie (miał wynieść 2,5%), ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla finansów publicznych. W tej sytuacji przyjęcie w projekcie budżetu na 2013 rok wzrostu gospodarczego na poziomie 2,2% PKB (planuje się wzrost wpływów z PIT aż o 6,2% z CIT aż o 11,3% ) jest już kompletną bzdurą.

    Prace nad budżetem na 2013 dobiegają końca, na nieszczęście dla Polaków będzie on miał bardzo luźny związek z rzeczywistością. Gospodarka wyraźnie zwalnia (najprawdopodobniej wzrost PKB w IV kwartale będzie niższy niż 1%). Wzrost PKB w całym roku 2012 będzie wyraźnie niższy niż zakładany w budżecie (miał wynieść 2,5%), ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla finansów publicznych. W tej sytuacji przyjęcie w projekcie budżetu na 2013 rok wzrostu gospodarczego na poziomie 2,2% PKB (planuje się wzrost wpływów z PIT aż o 6,2% z CIT aż o 11,3% ) jest już kompletną bzdurą. Ta fikcja dochodowa w podatku PIT i CIT zostanie niestety przeniesiona do wszystkich budżetów samorządowych. Na domiar złego w naszym kraju utrzymuje się wyraźnie wyższy niż przyjęty w budżecie wskaźnik inflacji oscylujący w granicach 3,5 - 4% (planowano 2,8%). Fikcją jest również planowany poziom bezrobocia, który już w grudniu tego roku przekroczy planowane rzez ministra Rostkowskiego wskaźniki. W połączeniu z rosnącymi podatkami i znikającymi w oczach ulgami, nadchodzący 2013 rok wydaje się być wyjątkowo ciężki dla domowych budżetów Polaków.
   Suchej nitki na Tusku i Rostkowskim nie zostawiła poseł Beata Szydło (PIS), która stwierdziła, że proponowane przez koalicję PO-PSL rozwiązania m.in. zamrożenie progów czy likwidacje ulg, oznaczają realne zwiększanie opodatkowania Polaków. Wobec nierealnych założeń przychodów budżetowych "wydaje się, że najlepszą instytucją poprawiającą ściągalność podatków są fotoradary" - mówiła Beata Szydło. "Roztrwoniliście cały dorobek PiS" - mówiła posłanka. "Ten budżet nie nadaje się w ogóle do poprawienia" - dodała zapowiadając, że klub PiS będzie głosował przeciwko projektowi ustawy.


13.10.2012

40 proc. poparcia dla PiS

   Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 40 proc. Polaków. To o 5 pkt. proc. więcej niż na PO - wynika z sondażu TNS Polska na zlecenie "Wiadomości" Telewizji Polskiej. W Sejmie poza PiS i PO znalazłyby się jeszcze SLD (13 proc.) i RP (7 proc.). Sondaż na zlecenie "Wiadomości" Telewizji Polskiej zrealizował TNS Polska. Badanie przeprowadzono telefonicznie wczoraj, 12 października, na grupie 1000 dorosłych Polaków.


12.07.2012

Komentarz zbędny...


10.07.2012

Quiz: znajdź na mapie zieloną wyspę Tuska.


9.07.2012

Sportowe triumfy Polaków

    Mijające tygodnie upłynęły Polakom pod znakiem sportowych emocji. Po ogromnym rozczarowaniu jakim był brak awansu, kiepska gra i ostatnie miejsce w grupie polskich piłkarzy na Euro 2012 (nie uważam że nic się nie stało), przyszedł czas na historyczne wyczyny Agnieszki Radwańskiej (przegrana po pięknej grze w wielkim finale Wimbledonu) oraz pierwsze w historii zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Światowej.


6.07.2012

Pozytywny finał sprawy tomickich stawów

    14 maja br. na sesji Rady Powiatu wygłosiłem interpelację dotyczącą nieprawidłowości związanych z opuszczeniem wody w stawach rybnych w Tomicach. Nad sprawą pochylił się Zarząd Powiatu Wadowickiego oraz połączone Komisje Rolnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu oraz Gminy Tomice. W sprawie stawów interweniowały również media oraz ekolodzy. Efektem wymienionych działań jest decyzja dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie o ponownym napuszczeniu wody do stawów. Mam nadzieję, że jest to początek właściwego wywiązywania się Agencji z obowiązków zarządcy obiektu (kwestia utrzymywania właściwego poziomu wody, koszenia trawy itp.). Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję.


5.07.2012

Wywiad z Beatą Szydło na temat Euro 201222.06.2012

Historia kształtuje pamięć i tożsamość narodu

    21 czerwca na antenie Telewizji Trwam oraz w Radiu Maryja odbyła się audycja "Rozmowy niedokończone" , której tematem była akcja społeczna "Przywracamy lekcje historii". Udział w dyskusji wziął prof. Andrzej Nowakowski - Wadowiczanin, absolwent LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Historia kształtuje pamięć i tożsamość narodu cz. I
Historia kształtuje pamięć i tożsamość narodu cz. II


3.06.2012

Media zainteresowane sprawą stawów w Tomicach - TVP Kraków

    Problemem opuszczenia w okresie lęgowym ptaków wody ze stawów rybnych w Tomicach zainteresowały się lokalne media. Jako pierwszy o problemie napisał portal wadowice24. Pierwszego maja na antenie TVP Kraków w KRONICE ukazał się materiał autorstwa red. Rafała Marka.


29.05.2012

Otwarcie placu budowy pawilonu "E" Szpitala Powiatowego
w Wadowicach

    Wczoraj w Wadowicach uczestniczyłem w uroczystości podpisania umowy na rozbudowę i wbicia symbolicznej pierwszej łopaty pod nowy pawilon łóżkowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Pięciokondygnacyjny budynek w stanie surowym zamkniętym wybuduje firma Budimex z Warszawy. Starostwo Powiatowe w Wadowicach wyda na ten cel ponad kwotę 8,7 mln zł. Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny szpital na miarę XXI wieku, podnoszący na zdecydowanie wyższy poziom jakość usług medycznych w naszym powiecie.28.05.2012

Powiat interweniuje w sprawie tomickich stawów

    30 maja br. o godzinie 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach p.012 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RPW. Tematem Komisji będzie "Rozpatrzenie wniosku radnego Bartosza Kalińskiego złożonego na XVII Sesji RPW w dniu 14.05.2012r.". Na posiedzeniu Komisji mam zamiar przedłożyć projekt pisma adresowanego do Agencji Nieruchomości Rolnych.


28.05.2012

Media zainteresowane sprawą stawów w Tomicach

    Problemem spuszczenia w okresie lęgowym ptaków wody ze stawów rybnych w Tomicach zainteresowały się lokalne media. Jako pierwszy o problemie napisał portal wadowice24.

    W ostatni czwartek na łamach Kroniki Beskidzkiej ukazał się obszerny artykuł autorstwa red. Bogdana Szpili. Zainteresowanie sprawą wykazują również TVP Kraków, oraz TVN Uwaga. Mam nadzieję, że dzięki życzliwej postawie mediów sprawa tomickich stawów znajdzie szczęśliwe zakończenie.

Powiększ artykuł


20.06.2014

Starostwo przyznaje się do umów z radnym SLD. Radni PiS żądają wyjaśnień

    Radni PiS w Radzie Powiatu złożyli do komisji rewizyjnej wniosek o zbadanie nieprawidłowości przy podpisaniu umów z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej. Tymczasem wicestarosta Marta Królik przyznała, że starosta podpisywał umowy z radnym Jurczakiem.

   Są już pierwsze echa po ujawnieniu informacji przez portal Wadowice24.pl o tym, że starosta Jacek Jończyk podpisywał umowy cywilno -prawne z radnym powiatowym SLD Zbigniewem Jurczakiem. Niewątpliwie sprawa wymaga wyjaśnień, bowiem rodzi różne podejrzenia zarówno pod kątem etycznym, jak i prawnym.
   Jak poinformował radny Bartosz Kaliński, we wtorek (24.06) Klub PiS złożył wniosek do komisji rewizyjnej Rady Powiatu wniosek o zbadanie ewentualnych nieprawidłowości przy podpisaniu umów z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej, którego prezesem jest radny powiatowy SLD.


16.05.2012


Skandal! Ktoś spuścił wodę ze stawów

    Ponad sto hektarów starych stawów rybnych zamienia się w pustynię. Ze zbiorników spuszczono wodę, zniszczono siedliska ptaków, gadów i płazów. To wszystko dzieje się na obszarze chronionym Natura 2000. To skandal - mówi nam radny Bartosz Kaliński.
To może być zaczątek poważniejszej afery. Nie ma tutaj wątpliwości, że ktoś nie pomyślał i postąpił pochopnie. O co chodzi? Radny powiatowy z Tomic i jednocześnie członek zarządu powiatu Bartosz Kaliński alarmuje:
   Grozi nam degradacja środowiska naturalnego na starych stawach w Tomicach. Obecny właściciel stawów, czyli Agencja Nieruchomości Rolnych spuściła z nich wodę. Na efekty nie trzeba było długo czekać- mówi serwisowi Wadowice24.pl radny Bartosz Kaliński.
   Członek zarządu powiatu domaga się zwołania specjalnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, która miałaby się zająć wyjaśnieniem zagadki, kto konkretnie zdecydował o spuszczeniu wody ze stawów. Wnioski mają być przekazane do premiera i Ministerstwa Środowiska.
   Niestety z powodu głupoty ludzkiej, te urokliwe tereny będące ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Tomic obumierają. Z niewiadomych powodów, w marcu tego roku, w środku okresu lęgowego ptaków, ze stawów spuszczono całą wodę. Spowodowało to prawdziwy eksodus ptactwa wodnego i brodzącego. Z powodu braku wody, łabędzie i kaczki zmuszone były opuścić świeżo uwite gniazda i szukać lepszego terenu do wylęgu - dodaje radny Bartosz Kaliński.
   Zlokalizowane w Tomicach stawy rybne, leżą na obszarach chronionych programem "Natura 2000", ukierunkowanym na ochronę dziko żyjących ptaków i ich siedlisk.
   Przeszło 100 hektarowy kompleks był rajem dla tysięcy ptaków, w tym 17 unikatowych gatunków ptactwa wodnego (m.in. rybitwy białowąsej i ślepowrona). Na stawach można było też spotkać raki, małże, węże a nawet bobry. Dziś po nich nie ma śladu. Wystarczyło kilka miesięcy, aby niedawno tętniące życiem tereny opustoszały i wymarły.
   Zastanawia fakt, jak w czasach w których za ścięcie byle jakiego drzewa ekolodzy nakładają na zwykłego obywatela kary liczone w setkach tysięcy złotych, państwowej agencji uchodzą na sucho tak skandaliczne zaniedbania? - pyta radny Bartosz Kaliński i zapowiada, że nie spocznie dopóki zagadki nie wyjaśni.

   
   Agencja Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie do winy się nie poczuwa. Stawy traktowane są jako część gospodarstw wodnych. Z powodu braku nowego zarządcy na miejscu w Tomicach, nie ma się nimi teraz, kto opiekować, a za wodę trzeba płacić. Agencja Nieruchomości Rolnych zapowiada, że w ciągu trzech miesięcy wystawi w przetargu 100 hektarów stawów i być może ktoś zajmie się ich utrzymaniem.
   Przypomnijmy, że z powodu między innymi tych stawów, kiedyś inna agencja rządowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odrzuciła możliwość budowy w pobliżu najbardziej optymalnego wariantu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

   GDDKiA i ekolodzy argumentowali wówczas, że nowa droga zniszczy siedliska unikatowych w skali Europy ptaków wodnych. BDI nie powstała, a dziś inna agencja w imieniu Skarbu Państwa zrobiła to, czego obawiali się ekolodzy. Cały artykuł TUTAJ.


14.05.2012

Eko bandytyzm w Tomicach

    W dniu dzisiejszym na Sesji Rady Powiatu Wadowickiego zamierzam złożyć wniosek o zbadanie przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawy spustoszenia stawów rybnych w Tomicach. Administratorem kompleksu jest Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, która odpowiada za obecny stan zbiorników wodnych.

Wadowice, dnia 14.05.2012r.

Wniosek radnego Powiatu Wadowickiego

   Wnoszę, aby na najbliższym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajęła się problemem spuszczenia w okresie lęgowym ptaków wody ze stawów rybnych w Tomicach. Zlokalizowane w Tomicach stawy rybne, leżą na obszarach chronionych programem "Natura 2000", ukierunkowanym na ochronę dziko żyjących ptaków i ich siedlisk. Przeszło 100 hektarowy kompleks jest (a raczej był), rajem dla tysięcy ptaków, w tym 17 unikatowych gatunków ptactwa wodnego (m.in. rybitwy białowąsej i ślepowrona). Na stawach można też spotkać raki, małże, węże a nawet bobry. Niestety z powodu głupoty ludzkiej, te urokliwe tereny będące ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Tomic obumierają.
   Z niewiadomych powodów, marcu tego roku, w środku okresu lęgowego ptaków, ze stawów spuszczono całą wodę. Spowodowało to prawdziwy eksodus ptactwa wodnego i brodzącego. Z powodu braku wody, łabędzie i kaczki zmuszone były opuścić świeżo uwite gniazda i szukać lepszego terenu do wylęgu. Jeszcze niedawno tętniące życiem tereny dziś są puste i zupełnie ciche. Zastanawia fakt, jak w czasach w których za ścięcie byle jakiego drzewa Eko-terroryści nakładają na zwykłego obywatela kary liczone w setkach tysięcy złotych, państwowej agencji uchodzą na sucho tak skandaliczne zaniedbania.

Tomickie stawy maj 2012r.

Tomickie stawy 2011r. (zdjęcia archiwalne)


14.05.2012

Zbrodnia bez kary

    Dokładnie 29 lat temu zmarł Grzegorz Przemyk. Grzegorza milicja zatrzymała 12 maja 1983, na Placu Zamkowym w Warszawie, kiedy wraz z kolegami świętował maturę. Został zakatowany przez 3 funkcjonariuszy w pobliskim komisariacie MO przy ul. Jezuickiej. Zmarł w szpitalu po dwóch dniach w wyniku ciężkich urazów jamy brzusznej. 19 maja ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawił mszę za Przemyka w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, pogrzeb na Powązkach zgromadził tłumy.

    Sprawę zamordowania Grzegorza Przemyk tuszowali najwyżsi funkcjonariusze PRL z Czesławem Kiszczakiem na czele, który dopilnował, aby winą za zbrodnię obciążono sanitariuszy oraz lekarkę którzy wieźli Przemyka z komisariatu do szpitala (notatka: "Ma być tylko jedna wersja śledztwa - sanitariusze"). Widni tej zbrodni (podobnie jak setek podobnych z okresu PRL) nie doczekali się kary za swoje czyny. 1 stycznia 2005r. sprawa śmierci Grzegorza Przemyka przedawniła się.
   Jak słusznie zauważył De Tocqueville korzeni nowych systemów należy szukać we wcześniejszych. Sześć lat od tamtych wydarzeń, na fali "grubej kreski" funkcjonariusze starego systemu tworzyli zręby nowego: III RP (media, służby, sądownictwo). Mutacja PRL-u jaką była i jest III RP, przejęła wiele zwyrodnień z okresu komuny. Jedynym słusznym rozwiązaniem był zakaz pełnienia funkcji publicznych przez dawnych funkcjonariuszy. Niestety stało się inaczej.


12.05.2012

Najnowsze sondaże

   Na Prawo i Sprawiedliwość zamierza głosować 34 proc. Polaków. Poparcie dla PiS zrównało się z sondażowym wynikiem PO, na która także chce postawić 34 proc. ankietowanych - wynika z badania TNS dla programu "Forum" w TVP Info. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wzrosło o 5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.


3.05.2012

Święto Konstytucji 3 maja

    3 maja 1791 Sejm Wielki Rzeczypospolitej Polski uchwalił pierwszą w Europie konstytucję - akt prawny regulujący kompleksowo ustrój prawny państwa. Była to próba zlikwidowania wad systemu politycznego (m.in. liberum veto), które doprowadziły do postępującej anarchizacji państwa, a konsekwencji do pierwszego rozbioru Polski. Niestety konstytucja obowiązywała zaledwie przez rok - w 1792 roku została obalona przez carycę Katarzynę i konfederatów targowickich.

    II rozbiór Polski (1792) ostatecznie przekreślił jakiekolwiek szanse na wolną i niepodległą Polskę. Po raz kolejny okazało się, że w tej części Europy (pomiędzy Rosją a Niemcami) nie ma miejsca dla małego i słabego państwa, że Polska może być tylko silna, albo żadna. Szansę na taką Polskę przyniosła dopiero I wojna światowa i wygrana wojna polsko - bolszewicka w 1920 roku.


14.04.2012

Krzywa Laffera

    Eurosocjalizm, to ustrój, w którym każdy obywatel jest niewolnikiem i raz na 4 lata może wybrać sobie pana który przez następne 4 lata będzie go eksploatował. Od klasycznych systemów politycznych opartych na niewolnictwie, różni go poziom represji oraz forma wyzysku. W Starożytnym Rzymie każdy niewolnik mógł gospodarować rocznie kwotą w wysokości 10% wartości wypracowanych dóbr i usług. Resztą gospodarował jego Pan lub państwo (niewolnictwo kolektywne), którzy utrzymywali go przy życiu.

    Powoli, acz nieubłaganie zbliżamy się do tego poziomu. W Polsce Państwo redystrybuuje już ponad 50% pieniędzy zarobionych przez obywateli (PIT, CIT, VAT, ZUS, Akcyza, podatki lokalne, koncesje itp.). Zdecydowana większość tych funduszy jest marnowana lub wykorzystywana niezgodnie z intencją podatnika. Co gorsze poziom fiskalizmu z roku na rok narasta, doprowadzając do systematycznego ubożenia społeczeństwa.
   Przy nadmiernie wysokich podatkach, naturalnym odruchem obronnym jest przejście do szarej strefy. Doskonale ilustruje to opracowana w latach '70 Krzywa Laffera, na której widać, że przy ustaleniu nadmiernego podatku wpływy z jego tytułu maleją.
   Ideałem jest państwo minimalne, którego funkcje ograniczają się do zapewnienia obrony przed agresją z zewnątrz, respektowania praw oraz zaspokojenia tych potrzeb zbiorowych obywateli, których nie są w stanie sami bądź zbiorowo zapewnić. Takie państwo nie wtrąca się ponadto w prywatne życie obywateli. Na drugim końcu jest właśnie socjalizm wraz z różnymi jego mutacjami.

Oto wybrane przykłady na rosnący fiskalizmu w ostatnich dwóch latach:

   Drastycznie podniesiono podatki: w 2011r. wzrost o 1% podatku VAT, w 2012r. podwyżka składki rentowej o 2% (obniżonej w 2007r. przez PiS o 7%) oraz podniesienie akcyzy w na paliwa i papierosy. W 2011 pracujący Polak oddał rządowi w podatkach 26 176zł.
   W tym czasie z powodu wzrostu VAT-u i akcyzy, ceny paliw poszybowały do poziomu 6 zł za litr. W 2007 roku gdy ceny benzyny dochodziły do 4 zł, a za litr ON płaciliśmy 3,5 zł, Donald Tusk straszył Polaków, że jeżeli PiS będzie dalej rządziło, to za benzynę będziemy musieli płacić 4 zł. Dzisiaj każdy kierowca o takich cenach może tylko pomarzyć.
   Mimo zwiększenia danin publicznych rządowi udało się wywindować Państwowy Dług Publiczny do niewyobrażalnych 815 mld zł (tempo wzrostu zadłużenia nie notowane w powojennej historii kraju). Państwowy dług w przeliczeniu na obywatela wynosi już 25 tys. zł.
   Drastycznie podniesiono podatki emerytalne. Niektórzy "eksperci" twierdzą że nie jest to podatek, lecz nasze własne pieniądze odkładane na starość. Stworzono nawet specjalną stronę internetową, dzięki której każdy może sprawdzić ile uskładał. Jest to oczywiste kłamstwo i bzdura. Jeśli faktycznie są to prywatne pieniądze obywateli, to spróbujcie Państwo jutro iść do ZUS-u czy operatora OFE i wypłacić zgromadzone środki. Nie da się? Tyle na ten temat.


12.04.2012

Podatek od głupoty

    Wczoraj miłościwie nam panująca ekipa mistrzów świata w trwonieniu pieniędzy publicznych, zainaugurowała kampanię promującą reformę emerytalną. Proszę nie dać się zwieść. Oczywiście o żadnej reformie nie może być tu mowy. Słowo reforma oznacza bowiem "reorganizację, zmianę, ulepszenie". Chodzi oczywiście o to co zwykle. Prawdziwą intencją rządu jest skok na kasę i wyduszenie od obywateli kolejnych pieniędzy. Zobaczmy zatem do "lajkowania" czego nakłania nas premier.
   Po tym jak "zreformowano" OFE, teraz chce się (niewątpliwie dla osłody życia obywateli) wydłużyć wiek emerytalny do 67 roku życia. Przekładając na ludzki język skradziono (jak kto woli znacjonalizowano) nasze pieniądze z OFE obiecując że kiedyś zostaną oddane, a teraz zmusza się nas do dłuższej pracy, żeby system emerytalny wytrzymał do następnych wyborów.
   Przykra prawda jest taka, że obecni 30-latkowie żadnych emerytur z ZUS czy OFE nie zobaczą (Korwin Mikke o OFE włączcie 3:20 minuta). Przy takiej polityce prorodzinnej, za maksimum 20 lat system emerytalny upadnie. Celowo nie używam określenia zbankrutuje bo utrata płynności finansowej ZUS nastąpiła już kilkanaście lat temu. W 2011 roku państwo (czytaj podatnik) dopłaciło do ZUS-u blisko 70 mld zł (sic!). Na razie system reanimowany jest wpływami z prywatyzacji i naszych podatków, lecz nie ma szans wytrzymać rosnącej presji demograficznej. W momencie w którym obecni 50-60-latkowie przejdą na emerytury system eksploduje. W 2005 roku na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadało średnio 241 osób w wieku poprodukcyjnym. Według prognoz GUS w 2030 roku liczba ta wyniesie 462, a dwadzieścia lat później już przeszło 750 osób. Jak w rasowym pokerze przystało, około 2030 roku ktoś będzie musiał powiedzieć sprawdzam, a ostatni zgasi światło. No chyba, że ktoś faktycznie zreformuje (czytaj zmieni) system.
   Na szczęście rząd znalazł rozwiązanie. Trzeba tak przedłużyć wiek emerytalny, żeby niedobitki które po czterdziestu latach pracy dożyją do emerytury, pobierały ją jak najkrócej (porównaj z resztą Europy). Oczekiwana długość życia w Polsce to niespełna 72 lata dla mężczyzn i 80 lat dla kobiet. Po wprowadzeniu reformy, przeciętny Polak na emeryturze przeżyje niespełna 9 lat. Zatem nie lajkuję, nie popieram, nie lubię tego, oszuści do dymisji.


11.04.2012

Druga rocznica katastrofy Smoleńskiej

    Zachęcam do oglądnięcia filmu "Zobaczyłem zjednoczony naród" ukazujący obraz Polski po katastrofie smoleńskiej, widziany oczami zagranicznych korespondentów wyemitowany na kanale Planete.


10.04.2012

Druga rocznica katastrofy Smoleńskiej

    Jutro (11.04) o godzinie 12:00 w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach odbędzie się Msza Święta ku pamięci ofiar katastrofy polskiego Tu-154 w lesie pod Smoleńskiem. Po nabożeństwie odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W uroczystościach udział weźmie małżonka prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.


6.04.2012

Życzę Państwu radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozświetla nasze ścieżki i towarzyszy nam każdego dnia. Alleluja!


31.03.2012

IV Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych

    Dzisiaj w Tomicach odbył się IV Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych. Wszystkim Paniom z KGW gratuluję wspaniałych mazurków, babek, wędlin, sałatek, nalewek i innych wybornych specjałów. Życzę, żeby córki i wnuczki odziedziczyły po Paniach talent kulinarny :-).


30.03.2012

Reforma emerytalna, czyli skok na kasę

    Głosami PO-PSL i przy milczącej aprobacie Ruchu Palikota, Sejm odrzucił obywatelski wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum emerytalnego. Posłowie z rządzącej koalicji zagłosowali przeciw narodowi. Z najnowszych sondaży wynika, że aż 80% dorosłych Polek i Polaków zdecydowanie sprzeciwia się zmianom proponowanym w systemie emerytalnym. Pod wnioskiem referendalnym "Solidarności" podpisało się 2 mln obywateli.

Żaden człowiek nie zasługuje na sprawowanie rządów bez przyzwolenia tych, którymi rządzi.

- Abraham Lincoln 1854

    Dzisiejsze głosowanie zapaliło zielone światło dla "reformy" emerytalnej autorstwa Rostkowskiego, w myśl której Polacy mają pracować do 67 roku życia. Przy 12,3% bezrobociu (obecny stan w powiecie wadowickim), aż 19,0% bezrobociu osób z wyższym wykształceniem i 26,2% osób do 25 roku życia, pomysł wydłużenia wieku emerytalnego należy delikatnie mówiąc do nieroztropnych. Dla osób pozostających bez pracy, wspomniana decyzja może ostatecznie zamknąć drogę na rynek pracy.
   Przypominam, że oczekiwana długość życia w Polsce to: niespełna 72 lata dla mężczyzn i 80 lat dla kobiet. Po wprowadzeniu reformy, przeciętny Polak na emeryturze przeżyje zatem niespełna 9 lat! Patrząc na kwitek z wypłaty i kwoty przeznaczane co miesiąc na składki emerytalne, będzie to najdroższe 9 lat w naszym życiu. Oczywiście przy założeniu, że do tego czasu nasi wspaniali rządzący nie zmalwersują i tych pieniędzy.


22.03.2012

Biała Sobota

    24 marca 2012 r. w godzinach 9:00 - 14:00 w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5 odbędzie się "Biała Sobota". W ramach akcji mieszkańcy Powiatu Wadowickiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań: oznaczenie poziomu cukru, poziomu cholesterolu we krwi, badanie krwi czy wykonać zapis EKG. Na podstawie częściowej odpłatności (30 zł) na rzecz fundacji będzie można wykonać USG tarczycy. Ponadto porad będą udzielać specjaliści z zakresu dietetyki, chirurgii i tarczycy. Patronat honorowy nad akcją objął Zarząd Powiatu Wadowickiego.


28.02.2012

Problemy z pamięcią

Polacy od lat mają przekonanie - i to przekonanie narasta - że dzień,
w którym wybierają swoich parlamentarzystów, jest tak naprawdę dniem
wielkiego oszustwa polskiego wyborcy przez aparaty partyjne.

Donald Tusk - wypowiedź z trybuny sejmowej, 3 stycznia 2003

   Oj narasta, narasta...


20.02.2012

Mandaty zamiast dróg

    W tym roku na polskich drogach zamontowanych zostanie ponad 300 nowych fotoradarów. Nasi wspaniali rządzący (PO - PSL) zaplanowali na 2012r. dochody budżetowe z tytułu mandatów na bagatela: 1 mld zł! Łupieni ze wszystkich stron kierowcy otrzymali kolejny cios w plecy. Wiadomo- łatwiej niż wybudować drogę, jest postawić skrzyneczkę robiącą najdroższe fotki świata. A gdzie radar, tam znajdzie się i ograniczenie do 30. Ot taki zbieg okoliczności. Jednym słowem zamiast krzywić się na brak autostrad i dziurawe drogi - rząd rekomenduje szerokie uśmiechy, żeby zdjęcia ładne wychodziły!
Przy okazji polecam wideo-blog Jana Pietrzaka: www.janpietrzak.pl.


14.02.2012

Dzisiaj naprawdę poważna załoga zaczyna się zabierać
za wasze portfele...

    Przez ostatnie 4 lata w Polsce przybyło 80 tys. nowych urzędników! W znacznej mierze jest to pokłosiem wprowadzonej w 2009r. fatalnej Ustawy o pracownikach samorządowych, umożliwiającej zatrudnianie doradców i asystentów według klucza partyjnego. Dziś gabinety polityczne zatrudniają głównie młodych działaczy PO i PSL. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy o ich likwidacji. To odpowiedź na ogromne koszty wynikające z funkcjonowania gabinetów politycznych, szacowane na ponad 3 mld zł rocznie.

Krótka historia socjalizmu, czyli "reformy" planowane przez rząd PO-PSL na rok 2012:
- Kolejny wzrost akcyzy na paliwa (obecnie stanowią ponad 40% jego ceny)
- Podniesienie składki rentowej o 2%
- Podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia (tymczasem średnia długość   życia mężczyzn w Polsce to niecałe 72 tata, a kobiet 80).

"Zanim ktokolwiek w moim rządzie wpadnie na pomysł
żeby wyciągnąć Polakom większą ilość pieniędzy z kieszeni
to się zastanowimy 100 razy. [...] to nie jest sztuka leczyć finanse
publiczne wyłącznie poprzez drenaż kieszeni Polaków [...]
ten rząd będzie pilnował pieniędzy podatników"

Donald Tusk (luty 2008r.)

   Niestety po 101 zastanowieniu doszli do wniosku, że Polaków mają w...
(eufemizm) głębokim poważaniu...


6.02.2012

Kryzysowa ciekawostka

    W styczniu br. greccy specjaliści ocenili stan 400 używanych czołgów Abrams, oferowanych Grecji przez USA. Przeciwko możliwej transakcji protestują czołowe kraje Europy, wspierające Ateny w walce z kryzysem ekonomicznym.
    USA pragną czołgi przekazać nieodpłatnie - Ateny miałyby pokryć jedynie koszty ich rozruchu i transportu, szacowane na 11 mln USD. Nieoficjalnie wiadomo, że USA oferują też modernizację czołgów, ale nie podano, jaki miałby być jej zakres i koszty (z pewnością kolosalne). Grecja rozważa również nabycie w najbliższym czasie od USA 20-tu (docelowo 70-100) super nowoczesnych transporterów pływających AAV-7A1. Mają one zostać w niezbędnym stopniu zmodernizowane.
   Przypomnę tylko że Grecja posiada 157 samolotów F-16 (ponad 3 razy więcej nią Polska). Maleńka Grecja posiada armię o znacznie większej zdolności bojowej niż Polska. Swoją drogą ciekawe. Bankrutująca Grecja na potęgę rozwija siły zbrojne, a nasza zielona wyspa radykalnie je redukuje. Według raportu dowództwa Marynarki Wojennej aż 8 z 11 polskich okrętów uderzeniowych po 2015 r. trzeba będzie wycofać ze służby. Są po prostu przestarzałe. Jako ciekawostkę dodam, że jedyny nowoczesny okręt (korwetę ORP Gawron) Polska buduje nieprzerwanie od 2001 roku, czyli ponad 10 lat!


3.02.2012

Polacy składają się na renty dla greckich pedofilów?!

    Wszyscy pamiętamy niedawne rozruchy w Atenach związane z bankructwem Grecji. Grecy sformowali nowy (kryzysowy) rząd a z pomocą finansową ruszyła UE. W Świętego Mikołaja postanowił się zabawić również obiecujący pomoc Donald Tusk (szkoda że za nasze pieniądze). Zacznijmy od podstawowych statystyk1.
Polska Grecja
Pensja minimum - 1,4 tys. zł Pensja minimum - 3,9 tys. zł
Minimalna emerytura - 730 zł Minimalna emerytura - 2,2 tys. zł
Renta minimalna - 730 zł Renta minimalna - 2,2 tys. zł (wypłacana 14 razy w roku)
Becikowe - 1 tys. zł Becikowe - 4,4 tys. zł
Wiek emerytalny - 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety (będzie zwiększony do 67 lat dla wszystkich) Wiek emerytalny - 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety
Zasiłek dla bezrobotnych - 742 zł Zasiłek dla bezrobotnych - 2,1 tys. złotych

   Swoją drogą ciekawy pomysł - żeby biedny pomagał znacznie bogatszemu wyjść finansowych tarapatów. Ot taki kolejny euro-socjalistyczny eksperyment na żywym organizmie.
   Pytanie gdzie trafia szeroki strumień pieniędzy z MFW? W tym roku na stronie internetowej greckiego ministerstwa pracy pojawiła się szokująca (może jeszcze tylko Polaków) informacja. Za niepełnosprawnych, mogących się starać o rentę, uznało... pedofilów, ekshibicjonistów, sadomasochistów, piromanów i hazardzistów. Zdaniem greckich urzędników skłonności do pedofilii czy sadomasochizmu prowadzą do ograniczenia zdolności do pracy. To z kolei oznacza, że czy sadomasochistom należy się renta inwalidzka. W ten sposób Polski emeryt nie musi utrzymywać już tylko greckiego emeryta, ale również gwałcicieli dzieci i podpalacza. BRAWO!


1.02.2012

Cios w polską gospodarkę

    Stało się! Pseudo liberalne trio Tusk - Rostkowski - Pawlak zainstalowało polskim przedsiębiorcom kolejną kulę u nogi. Od 1 stycznia w życie weszła 2% podwyżka składki rentowej.
    Podniesienie podatku ma zwiększyć tegoroczne przychody budżetowe o bagatela 7 mld zł. Wzrost składki dotyczy pracodawców (składka pracownicza pozostała na dawnym poziomie) i z pewnością nie przyczyni się do poprawy ich finansów. Według wstępnych wyliczeń Skarbnika Powiatu Wadowickiego oraz Wydziału Budżetu i Finansów, podwyżka składki rentowej uszczupli budżet Powiatu Wadowickiego o 1 mln zł! Najnowszy pomysł rządzących euro-socjalisów jest zatem ciosem nie tylko w rodzimy biznes, ale również samorządy. Przypominam, że składkę rentową o 7% obniżył w 2007 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości.


31.01.2012

Zwrot w prawo

    Nowy rząd Hiszpanii - kierowany przez Mariano Rajoy Brey'a z konserwatywnej Partii Ludowej - zapowiedział, że będzie dążyć do zaostrzenia ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Obecnie obowiązujące prawo jest bardzo liberalne: zezwala na aborcję na życzenie w ciągu pierwszych 14 tygodniach ciąży oraz pozwala na przerwanie ciąży u małoletniej bez zgody jej rodziców. Czy Hiszpanów podobnie jak Węgrów czeka gwałtowny zwrot w prawo?
   Hiszpania przez ostatnie 8 lat rządzona była przez socjalistów z premierem José Luisem Rodríguezem Zapatero. Lewicowi Euro-socjaliści doprowadzili swój kraj do zapaści. 8 lat rządów lewicy doprowadziły do sytuacji, w której Hiszpania ma najwyższą Europie stopę bezrobocia (21.5%), gigantyczny dług publiczny (ponad 65% PKB wobec 57% jeszcze rok temu), pełzający 0,2% wzrost gospodarczy (po skorygowaniu o wskaźnik inflacji wychodzi oczywiście wynik ujemny - recesja).
   Jednak pierwszymi decyzjami podejmowanymi w 2004 roku przez premiera Zapatero były zmiany w prawie związane z kwestią legalizacji aborcji, eutanazji, związków partnerskich, czy likwidacji nauczania religii w szkołach. W tradycyjnie katolickim państwie wprowadzono szereg rozwiązań prawnych w żaden sposób nie licujących z jego historią i tradycją. Ataki na kościół i moralność doprowadziły do rozluźnienia więzi społecznych.
   Działający od nieco ponad miesiąca nowy konserwatywno - prawicowy rząd w szybkim tempie próbuje podnieść na nogi Hiszpanię. Premier Mariano Rajoy zaczął od zaostrzenia prawa do aborcji. Zapowiada też m.in. ograniczenie biurokracji, prywatyzację, uelastycznienie prawa pracy. Sygnał jest klarowny - Hiszpania skręca w prawo.


20.01.2012

Przy tym politycznym obiedzie albo jest się przy stole, albo jest się w karcie dań - Epilog

    Słowa Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska zachęcają do refleksji nad długą historią prób zjednoczenia Europy przez Niemców. Obecny pomysł integracji europejskiej wywodzi się w prostej linii z pruskiej myśli kanclerza Otto von Bismarcka, przeredagowanej w okresie pierwszej wojny światowej.
   W 1914 roku Kanclerz Niemiec Theobald Bethmann - Hollweg zaprezentował dokument definiujący cele wojny ("Ziel des Krieges"). Czytamy w nim m.in.: "Należy osiągnąć ustanowienie środkowoeuropejskiego związku gospodarczego. Związek ten, wprawdzie bez konstytucyjnej nadbudowy i przy zachowaniu zewnętrznej równości swoich członków, ale faktycznie pod niemieckim kierownictwem, będzie musiał utrwalić panowanie gospodarcze Niemiec nad środkową Europą".

    W roku 1915 projekt Bethmanna - Hollwega został rozwinięty w książce Friedricha Naumanna "Mitteleuropa". Autor pisze w niej, że "Mitteleuropa ma przynieść materialne korzyści za cenę akceptacji niemieckiej dominacji, akceptacji niemieckiej organizacji [...] mniejsze narody w sensie gospodarki światowej mają tylko wybór między izolacją a przyłączeniem się". Brzmi znajomo prawda?
    Kolejnym niemieckim politykiem, który podjął trud zjednoczenia Europy był oczywiście Adolf Hitler - wizja kontynentu bez granic (keine Grenzen). W 1942 roku powołał on do życia grupę roboczą Europaische Wirtschaftsgemeinschaft - EWG. Celem projektu było przygotowanie planu gospodarczego funkcjonowania kontynentu po zjednoczeniu. Zakładał on podporządkowanie interesów narodowych interesom wspólnoty europejskiej. "Taki wspólny ład może być osiągnięty jedynie przy dobrowolnej współpracy samorządnych narodów, oczywiście przy uznaniu politycznego przewodnictwa jednego narodu i państwa". Nie ma chyba żadnych złudzeń o jakie państwo chodziło wtedy i o jakie chodzi w dniu dzisiejszym. Projekt przewidywał unię celną, wspólną politykę przemysłową, monetarną, współpracę militarną oraz ujednolicenie podstaw prawnych. Aby ożywić gospodarkę i stymulować konsumpcję, ministrowie Hitlera planowali budowę europejskiej sieci autostrad i dróg ekspresowych, zniesienie wiz w celu łatwego przemieszczania siły roboczej. Hitlerowskie Niemcy planowały podnieść rangę naturalnego podziału administracyjnego państw na wyższy poziom (analogicznie do niemieckich Landów). W tym celu przewidziano tworzenie nowych sztucznych narodowości takich jak Ślązacy czy Kaszubi. Europa miała być kontynentem regionów a nie państw.
    Podobieństwa między integracją europejską według modelu pruskiego, a współczesną Unią Europejską są ogromne (obydwa projekty są w zasadzie identyczne). W grudniu 1946r. Kanclerz Niemiec Konrad Adenauer powiedział "my na zachodzie odrzucamy wiele z tego, co nazywane jest pruskim duchem [...] kto uczyni z Berlina nową stolicę Niemiec, ten stworzy duchowo nowe Prusy". Niestety były to prorocze słowa.


    Uważam, że spoiwem i istotą wspólnoty europejskiej jest pokrewieństwo kultury i zasad etycznych państw, wywodzących się ze wspólnego chrześcijańskiego pnia. To właśnie religia jest niezbędnym spoiwem każdej cywilizacji i organizacji społecznej. Wokół niej (łac. religare - łączyć, wiązać) budowana jest więź społeczna. Dla obserwatora wywodzącego się spoza naszego kręgu cywilizacyjnego, oczywistym jest fakt, że to właśnie chrześcijaństwo wyróżnia cywilizację zachodnią i spaja Europę. Nie na darmo mówi się, że granice Europy wyznaczają gotyckie katedry. Jako gorący zwolennik integracji europejskiej (sic!) przestrzegam przed wprowadzanym obecnie pruskim modelem funkcjonowania wspólnoty, tak odległym od myśli osób, które ją tworzyły (Adenauer, de Gasperi i Schuman). Wyjściowa strategia wspomnianych trzech projektantów UE, polegała na likwidacji barier i inicjowaniu stopniowego procesu zbliżania państw europejskich. Nikt wtedy nie myślał o tworzeniu tak lansowanego obecnie przez elity polityczne - superpaństwa UE. Nic dziwnego - był rok 1951, a europejscy politycy świeżo w pamięci mieli Hitlerowskie keine Grenzen.


10.01.2012

Przy tym politycznym obiedzie albo jest się przy stole, albo jest się w karcie dań - czyli po co nam niepodległość? Część 2/3

    Twórczą myśl premiera Tuska rozwinął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który wytłumaczył Polakom, że nie ma obaw, sytuacja jest do opanowania - rząd znalazł receptę na kryzys. Trzeba tylko (bagatela) zlikwidować suwerenną Rzeczypospolitą.
   Bo jak inaczej zinterpretować słowa Sikorskiego, który z rozbrajającą szczerością ujawnia, że przyszłością Unii jest federacja, a "państwa członkowskie Unii powinny mieć co najmniej tyle autonomii, ile mają stany USA". Na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej Sikorski poszedł o krok dalej:

Domagam się od Niemiec tego, abyście - dla dobra Waszego i naszego - pomogli tej strefie euro przetrwać i prosperować. Dobrze wiecie, że nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Zapewne jestem pierwszym w historii ministrem spraw zagranicznych Polski, który to powie: Mniej zaczynam się obawiać się niemieckiej potęgi niż niemieckiej bezczynności.


9.01.2012

Przy tym politycznym obiedzie albo jest się przy stole, albo jest się w karcie dań. Polska musi być i będzie przy stole ...
Czy aby na pewno? Część 1/3

    Od kilku miesięcy lwią część debaty politycznej w naszym kraju, zajmuje kwestia Unii Europejskiej i jej nowego kształtu. Rozpoczął ją podczas Exposé (i to jak zwykle od wysokiego C) premier Donald Tusk.

Europa zmienia się na naszych oczach, a kierunek tej zmiany jest dalece niepewny. Mówimy tu nie tylko o zmianach finansowych i gospodarczych, ale także o tej wielkiej wizji wspólnej Europy. [...] Wizji, która być może będzie domagała się głębokiej korekty. [...] Dzisiaj przy tym europejskim stole jak powiedział jakiś dowcipny polityk, przy tym politycznym obiedzie albo jest się przy stole, albo jest się w karcie dań. Polska musi być i będzie przy stole - powiedział.

    Przyznam że słowa premiera były dla mnie zaskoczeniem. Czyżby Tusk wreszcie przestał mydlić rodakom oczy? Bo przecież UE zawsze ukazywana była jako gwarancja bezpieczeństwa dla jej członków, oaza spokoju. Teraz okazuje się, że ta wersja odchodzi do lamusa, wymaga korekty jak mówi sam premier. Teraz silniejsze państwa skonsumują słabsze, a wśród jedzących będzie Polska. Żarty się skończyły. Tuzy Europy zasiadły do stołu - czas na kolację. Jako pierwsza na widelec nawinęła się Grecja, której subtelnie wyperswadowano pomysł przeprowadzenia referendum w sprawie reform gospodarczych. Po co długie procedury demokratyczne - teraz instrukcje dla rządu w Atenach (łącznie z projektem budżetu) przychodzić będą bezpośrednio z Berlina. Głos obywateli już nie jest potrzebny- eurokraci wiedzą lepiej co dla Greków dobre. Ciekawe tylko jakie miejsce w karcie dań duetu Merkel - Sarkozy zajmuje Polska. Bo co do tego, że się w niej znajdujemy nie mam złudzeń.

    W Polsce skandaliczne słowa szefa rządu spotkały się ze stanowczą krytyką PiS. Pozostałe formacje polityczne przyjęły je entuzjastycznie lub z umiarkowanym optymizmem. Do ciekawego epizodu doszło w Parlamencie Europejskim, gdzie brytyjski eurodeputowany Nigel Farage (przewodniczący frakcji Europa Wolności i Demokracji) poddał Donalda Tuska miażdżącej krytyce. Z jego tezami zgadzam się w 100%. Zachęcam do oglądnięcia materiału filmowego.


    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu w ciepłej, rodzinnej atmosferze, przyniosą wiele radości i optymizmu. Niech w nadchodzącym Nowym 2012 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji życiowych planów.


15.12.2011


Zniżki na wymianę dokumentów dla mieszkańców gminy Tomice tylko do końca roku

   Można zyskać 50 zł na wymianie, ale ulga obowiązuje tylko do końca roku. Tylko do końca roku mieszkańcy gminy Tomice mogą wymieniać prawa jazdy i dowody rejestracyjne swoich samochodów korzystając ze specjalnej zniżki. Uchwalenie ulg w opłatach [...] to precedensowa sprawa w powiecie wadowickim.

Bez wątpienia świadczy o skutecznych zabiegach tomickich samorządowców w starostwie powiatowym. [...] Mieli wsparcie w Bartoszu Kalińskim z Tomic, który jest członkiem zarządu powiatu. Samorządowcy powiatowi wprowadzili częściową ulgę dla mieszkańców gminy Tomice. Zdecydowali o zmniejszeniu o 25 zł opłaty za wydanie nowego prawa jazdy (z 84zł do 59 zł) i o taką samą kwotę opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego (z 86 do 61 zł). [...] Czasu pozostało już niewiele. Od 2012 roku ulga nie będzie już obowiązywać.

13.12.2011

Czas ołowiu

    Dzisiaj mija 30 lat od wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego. Historycy są zgodni, że w grudniu 1981 roku ZSRR nie planowało interwencji zbrojnej w Polsce. Dowody na to są miażdżące. Brednie serwowane przez komunistów pokroju gen. Jaruzelskiego są kłamstwem i próbą zatarcia rzeczywistego obrazu historii. Nie mam do nich pretensji - takie ich wilcze prawo- walczą o honor (przynajmniej to co z niego zostało). Martwi mnie co innego. Ponad 40% Polaków nie zna prawdy o wydarzeniach sprzed 30 lat i nadal wierzy w propagandę rodem z PRL. Tymczasem fakty są następujące.

    13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła na terenie całego kraju Stan Wojenny. W działaniach na terytorium kraju wzięło udział przeszło 100 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy ZOMO i ORMO, niespełna 4 tysiące czołgów i bojowych wozów opancerzonych oraz lotnictwo. Połączone siły milicji i wojska pacyfikowały kolejne strajkujące zakłady (m.in. kopalnię "Wujek" w Katowicach). W sumie udokumentowano 115 wypadków śmierci bezpośrednich ofiar stanu wojennego.
   Bezpośrednią przyczyną wprowadzenie stanu wojennego była chęć powstrzymania demokratycznych przemian w Polsce, rozpoczętych w sierpniu 1980 roku. Już w trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej władze sowieckie analizowały możliwości zbrojnego powstrzymania "bezkrwawej rewolucji" w Polsce. Koncepcja zbrojnej interwencji była szeroko komentowana i analizowana we wszystkich państwach Układu Warszawskiego, miała zwolenników (Erich Honecker - przywódca Niemiec Wschodnich - NRD) jak i zdecydowanych przeciwników ( przywódca Rumunii - Nicolae Ceauşescu oraz Węgier - Janos Kadar). O zaniechaniu tych planów zadecydowały ostatecznie: zaangażowanie militarne ZSRR w Afganistanie oraz naciski ze strony Zachodu.
    Dziś wiemy, że w grudniu 1981 roku ZSRR nie planowało interwencji zbrojnej w Polsce (świadczą o tym m.in. stenogramy z posiedzeń Komisji Susłowa - powołanej w celu śledzenia sytuacji w PRL oraz zachowane depesze dyplomatyczne). Departamentu Stanu USA, stanowczo stwierdził, że w tamtym czasie "nie zanotowano żadnego ruchu wojsk radzieckich w tym rejonie".
    Władze Związku Radzieckiego dawały Jaruzelskiemu do zrozumienia, że Polska musi własnymi siłami "rozprawić" się z Solidarnością. Wśród wskazówek dla polskich towarzyszy znalazło się wezwanie do kontrataku i powrotu "na utracone pozycje w klasie robotniczej, w społeczeństwie" "zwiększenie bojowości wszystkich organizacji partyjnych", usunięcie z PZPR "ludzi jawnie obcych", "odbudowanie naruszonej więzi partii z klasą robotniczą", nasilenie antyopozycyjnej propagandy itp. - ani słowa o interwencji.
    Co więcej, z rozmów przeprowadzanych pomiędzy stroną polską a Radziecką wynika, że to sam generał Jaruzelski próbował wymóc na ZSRR interwencję militarną w wypadku niepowodzenia stanu wojennego. Zamiast dialogu i poszanowania woli społeczeństwa, generał Jaruzelski i dygnitarze PRL wybrali Stan Wojenny - "czas ołowiu".

    Zachęcam do zapoznania się z książką "PRZED I PO 13 GRUDNIA" - publikacją, wydaną przez KOMISJĘ ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. Klikając na niniejszy link możecie państwo zapoznać się ze skróconą 448 stronnicową wersją. Życzę miłej lektury.


6.12.2011


28.11.2011

Komisja Statutowo-Budżetowa

    Dzisiaj uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Statutowo - Budżetowej, która pozytywnie zaopiniowała projekty budżetu Powiatu Wadowickiego na 2012r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024. Głównymi tematami dyskusji były: problemy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, inwestycje drogowe w 2012r., oraz kwestia budowy Pawilonu E Szpitala Powiatowego w Wadowicach.


24.11.2011

Rok pracy w Zarządzie Powiatu

    Mijający rok był okresem licznych wyzwań stojących przed Zarządem Powiatu. W tym czasie uczestniczyłem w 60 posiedzeniach, w trakcie których podjęliśmy 548 uchwał oraz drugie tyle decyzji.
   Najtrudniejsze związane były z rozwojem i przyszłością Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Zarząd Powiatu zdecydował o zmianie dyrektora szpitala. Po latach planowania i dyskusji udało się wreszcie podjąć decyzję o budowie nowego Pawilonu E. Niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na 2012 rok (do którego wpisano 16 mln zł na pierwszy etap inwestycji) rozpisany zostanie przetarg na jego budowę. Prawdopodobnie również w przyszłym roku, uda się rozwiązać ciągnący się latami problem budowy lądowiska dla helikopterów.
   Miniony rok minął również pod znakiem dużych inwestycji drogowych. Do największych należała modernizacja 2 km drogi powiatowej 1768 K Tomice - Nowe Dwory za kwotę 4 mln zł oraz budowa mostu w Kleczy za ponad 1 mln zł. W przyszłym roku Powiat planuje jeszcze większe inwestycje drogowe. Za przeszło 6 mln zł wymienione zostanie 2,71 km drogi na odcinku Nowe Dwory - Tłuczań. Istnieje duża szansa, że na tej samej drodze za 3 mln zł wyremontowany zostanie odcinek długości 1,6 km (pomiędzy mostem a drogą krajową 28 w Tomicach). Wojewoda małopolski przesłał do ministerstwa listę rankingową, na której znalazł się wniosek.

   Obecnie największym wyzwaniem jest odpowiedni montaż finansowy, który umożliwi realizację ambitnych planów inwestycyjnych. Niestety nie sprzyja im polityka rządu. Drastyczny spadek subwencji oświatowej, ustawa o pieczy zastępczej, ustawa zdrowotna. Tylko w przyszłym roku kosztować będą Powiat minimum 3,5 mln zł. Praktykowane przez Ministra Rostowskiego metodyczne przerzucanie zadłużenia z poziomu budżetu centralnego na samorządy, w perspektywie najbliższych 4 lat nie wróży najlepiej finansom Powiatu.


18.11.2011

Expose Premiera - czyli nowa odsłona starego cyrku

    Dzisiaj Premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie Expose, inaugurując tym samym prace nowego (starego) rządu. W rekordowo krótkim, bo niespełna godzinnym wystąpieniu, Premier nakreślił rządowy plan Polski na czas kryzysu (w którym jak sam przed wyborami nas zapewniał Polska nie była). Mimo to czeka nas prawdziwie zaciskanie pasa, bo koalicja PO-PSL głęboko sięgnie do kieszeni podatników. Wzrost o 2% składki rentowej (obniżonej za rządów PiS), podwyższenie wieku emerytalnego, likwidacja KRUS, likwidacja wielu ulg, w tym tych pro-rodzinnych.
   Wcielając się w rolę advocatus diaboli mógłbym powiedzieć tak: było to odważne wystąpienie zawierające konkretne, realne propozycje poprawy stanu finansów państwa. Wreszcie Premier Tusk coś robi (poza graniem w piłkę).

    Niestety realna ocena Expose jest bardziej pesymistyczna. Dzisiejsze decyzje uderzające w kieszenie obywateli (niestety głównie najbiedniejszych), są rachunkiem wystawionym Polakom za minione wybory i 4 lata rządów PO-PSL.
   Gigantyczny wzrost zadłużenia, którego wartość nieustannie się zaniża i przerzuca na samorządy lokalne. Zupełny brak reform zwłaszcza podatkowych i de regulacyjnych. Rozrost administracji do kosmicznych rozmiarów (o ponad 70 tys. od 2007r!), będący m.in. pokłosiem wprowadzonej w 2009r. fatalnej Ustawa o pracownikach samorządowych, która umożliwiającej zatrudnianie w lokalnych samorządach doradców i asystentów według klucza partyjnego. Brak stanowczej reakcji na demograficzną zapaść kraju i psucie reformy emerytalnej z 1999r. To tylko niektóre błędy za które przychodzi nam dzisiaj zapłacić. Na koniec przytoczę słowa Donalda Tuska wypowiedziane bezpośrednio po sformowaniu gabinetu swojego pierwszego rządu w 2007r.:

"Przysięgam Polakom, że każdy kto w moim rządzie zaproponuje podwyżkę podatków, zostanie osobiście przeze mnie wyrzucony" - Donald Tusk, 2007r.

   1.01.2012 - po raz kolejny wzrasta akcyza na ON (40 proc. ceny litra oleju napędowego będą stanowić podatki). 2007r. PiS obniża składkę rentową o 7%, 2012 liberalne PO podnosi ją o 2%. Kolejna historyjka z cyklu baśni 1000 i jednej nocy Premiera Tuska ... BEZCENNE.


11.11.2011

Narodowe Święto Niepodległości

    11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po 123. latach niewoli nasz kraj odzyskał niepodległość. Mimo, iż Polacy wolnym państwem cieszyli się zaledwie 21 lat, to skala przemian, jakich dokonano w naszym kraju w tym okresie, nie ma sobie równych w historii nowożytnej. Największym zagrożeniem dla państwowości II RP (oprócz wrogo nastawionych sąsiadów) były głębokie podziały, które narosły przez przeszło 100 lat zaborów. Niejednorodność systemów walutowych, szkolnictwa, administracji samorządowej i wojskowej oraz prawo. Głęboka dysproporcja w poziomie urbanizacji, uprzemysłowienia, zamożności. Różne były nawet rozstawy szyn kolejowych!
    Pomimo wszystkich różnic, dzielących ludzi żyjących pod trzema zaborami, młode państwo zdołało obronić swój byt, o który musiało walczyć od samego początku swojego istnienia (toczone w latach 1918-21: powstania wielkopolskie oraz śląskie, konflikty z Czechosłowacją, Ukrainą, Litwą i wreszcie wojna polsko - bolszewicka). W tym niezwykle trudnym okresie, czynnikiem spajającym naród było poczucie jedności.


10.11.2011

Prace drogowe w Witanowicach dobiegają końca

    Dzisiaj uczestniczyłem we wstępnym odbiorze technicznym wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 1768 K w Witanowicach. Obecnie na drodze trwają prace wykończeniowe, które zakończą się jeszcze w tym miesiącu. Montowane jest oznakowanie pionowe i bariery, kończone są chodniki oraz pobocza. Wraz z pracownikami Wydziału Dróg Powiatowych zgłosiłem kilkanaście defektów wymagających poprawy przez wykonawcę: głównie źle osadzonych krawężników, braków w zabudowie przepustów, złego wyprofilowania skarpy, ubytków w poboczach i zjazdach.


4.11.2011

Problemy z busami

    W tym tygodniu interweniowałem w sprawie busów na trasie Wadowice - Tomice - Brzeźnica - Kraków. W zeszłym tygodniu Urząd Miasta w Krakowie cofnął licencję jednemu z dwóch przewoźników obsługujących tą trasę. Spowodowało to poważne utrudnienia komunikacyjne dla pasażerów z gmin Brzeźnica i Tomice. W chwili obecnej w Starostwie trwają prace zmierzające do udzielenie koncesji kolejnemu przewoźnikowi na transport na odcinku Brzeźnica - Tomice - Wadowice. Decyzja o wprowadzeniu kolejnego przewoźnika na całej trasie (do Krakowa), jest poza zasięgiem Powiatu. O utrudnieniach poinformowałem Radnego Województwa Małopolskiego Rafała Stuglika.


26.10.2011

Powtórka z "rozrywki"?

      Historia lubi się powtarzać. Dzisiaj przez przypadek wpadł w moje ręce niezwykle interesujący dokument "Orędzie Episkopatu Polski w sprawie wyborów do Sejmu". Odczytany z ambon 20.10.1946 r., zawierał on oficjalne stanowisko Kościoła w strawie wyborów parlamentarnych, które odbyły się 19 stycznia 1947r. Oto jego najważniejsze fragmenty:
      Biskupi zachęcali w nim do głosowania: katolicy mają obowiązek obywatelski, narodowy i religijny wziąć udział w wyborach; przypominali o zakazie przynależności katolików do partii komunistycznej: katolicy nie mogą należeć do organizacji ani do partii, których zasady są sprzeczne z nauką chrześcijańską lub, których czyny i działania zmierzają w rzeczywistości do podważenia etyki katolickiej;

       Przestrzegali przed głosowaniem na listę bloku: katolicy nie mogą oddawać swych głosów na kandydatów z takich list, których programy albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru Narodu i państwa, moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu, zachęcali do głosowania na kandydatów: "o wypróbowanej uczciwości i prawości, zasługujących na zaufanie i będących godnymi przedstawicielami dobra dla Narodu, państwa polskiego i Kościoła", przestrzegali przed bojkotem wyborów: katolicy nie mogą powstrzymać się od głosowania bez słusznej i rozumnej przyczyny. Biskupi rysowali sytuację w kraju jako pole dramatycznej walki tych, którzy: "chcą zbudować życie państwa na mocnych podstawach chrześcijańskich" z tymi, którzy: "szukają ratunku dla świata we wszechwładzy pastwa bezbożnego, materialistycznego". W tej sytuacji zbliżające się wybory według biskupów są "nie tylko wypełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale są też i wyznaniem wiary, i obroną religii".

      Co więcej na tym samym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski, wystosowano " Memoriał do Prezydenta KRN" (Bolesława Bieruta), w którym Biskupi przypominali główne posunięcia władz PRL wymierzone w Kościół:

1. Zerwanie konkordatu.
2. liberalizację przepisów dotyczących rozwodów.
3. legalizacja tzw. Kościoła narodowego.
4. zwalczenie organizacji katolickich.
5. usuwanie religii ze szkół.
6. laicyzację wychowania.
7. szykanowanie prasy katolickiej.
8. przejmowanie przez państwo majątku kościelnego.
9. rozbicie Stronnictwa Pracy, a tym samym pozbawienia katolików reprezentacji politycznej.

      Postanowienia Konferencji Episkopatu spotkały się z ostrą reakcją władz: infiltracja środowiska przez agenturę, liczne aresztowania, a nawet wyroki śmierci dla księży. Mimo represji ze strony władz PRL, w ostatnich miesiącach przed wyborami księża nie zaniechali swoich działań. Była to głównie kampania szeptana, lecz w wielu miejscach kraju kler jawnie występował przeciwko władzy, poprzez czytanie z ambon wspomnianego Orędzia Episkopatu, agitację wyborczą, czy namawianie do bojkotu wyborów. Ten ostatni przypadek miał miejsce m.in. w miejscowości Krępa Kościelna, gdzie pod wpływem miejscowego proboszcza po Mszy Świętej, wierni wracali do domów ostentacyjnie omijając lokal wyborczy. Komunistyczne władze z właściwą sobie subtelnością, z pomocą wojska grzecznie przekonały mieszkańców Kępy Kościelnej (używając solidnych argumentów w postaci karabinów i pałek), że jednak warto uczestniczyć w głosowaniu, co znacznie podniosło frekwencję wyborczą. Finał znamy wszyscy: wybory zostały sfałszowane, komuniści uzyskali blisko 90% mandatów, demokracja (w osobliwym sowieckim wydaniu) zwyciężyła. Vivat!
      Po przeczytaniu tych dokumentów (szczególnie drugiego) doznałem szoku. Lista głównych posunięć władz PRL wymierzonych w Kościół, stanowi bowiem w zasadzie pełny program wyborczy partii Ruch Palikota (sic!). Ci skrajni socjaliści (Neo-komuna?) powracają do haseł głoszonych przez władze komunistyczne i to te z okresu stalinowskiego. Jak już wspomniałem historia lubi się powtarzać, w tym przypadku należało by dodać... niestety.

*W tekście wykorzystano fragmenty: oryginalnych dokumentów z Konferencji Episkopatu Polski oraz Referatu "Kościół katolicki wobec wyborów w 1947 r." wygłoszonego podczas sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne.22.10.2011

Kto nie potrafi ideałów bronić własną osobą, rozumem
i krwią - ten nie jest ich godzien

    Żyjemy w ciężkich czasach. W czasach, w których tradycyjne wartości i normy postępowania, dziedzictwo naszych przodków jest sukcesywnie deprecjonowane i niszczone. Przybierające na sile ataki na Kościół Katolicki, szydzenie z symboli religijnych (okładki Wprost i Newsweek-a) odbieram jako próbę zerwania ciągłości historycznej narodu polskiego. Banda lewicowych pseudointelektualnych filistrów z polityczno-medialnemu mainstream-u, rozpoczynając wojnę z Katolicyzmem niszczy własny kraj od wewnątrz. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Romana Dmowskiego:

Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.

   Zachęcam wszystkich do wsparcia akcji "nie zgadzam się na usunięcie krzyża z sejmu" zorganizowanej przez Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Więcej informacji na: www.protestuj.pl/.

Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż
i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy,
i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.

Jan Paweł II, Zakopane, 6 czerwca 1997 r.


21.10.2011

Nie wstydzę się Jezusa

   Zachęcam wszystkich do wsparcia niezwykle cennej inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jaką jest akcja "Nie wstydzę się Jezusa". Celem kampanii jest obudzenie sumienia młodych Polaków, zmotywowania ich do walki z własnym wstydem, obojętnością oraz spełniania duchowych uczynków miłosierdzia. W ramach akcji rozdawane są breloki na których widnieje Krzyż i hasło "Nie wstydzę się Jezusa". Natomiast na rewersie - cytat z Ewangelii wg św. Mateusza, który stał się mottem akcji: "Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem" (Mt 10,33).
   Witryna akcji: http://www.mt1033.pl/

   Jak mawiał wybitny filozof, ojciec współczesnego konserwatyzmu Edmund Burke: do triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Dobrze o tym pamiętać...


8.10.2011


Spotkanie w sprawie przyszłości kolei w naszym powiecie

   Co dalej z linią, która w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 125- lecia powstania? […] W zeszłym tygodniu w wadowickim starostwie odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości kolei […] Obecny na spotkaniu członek zarządu powiatu Bartosz Kaliński uważa, że potrzebna będzie pomoc kraju: Jedynym ratunkiem dla kolei w naszym powiecie jest silny lobbing samorządowców wszystkich szczebli i opcji politycznych, zmierzający do rewitalizacji torowiska na odcinku Wadowice - Bielsko mówił Bartosz Kaliński


6.10.2011

Drogowa ofensywa

   Powiat wyremontuje kolejny odcinek drogi 1768 K łączącej północną część powiatu z Wadowicami! Za przeszło 6 mln zł wymienione zostanie 2,71 km drogi na odcinku Nowe Dwory - Tłuczań. Decyzję od złożeniu wniosku Zarząd Powiatu podjął 8 lutego br. W tym tygodniu do Starostwa wpłynęła pozytywna decyzja w tej sprawie.

   Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Powiatowi Wadowickiemu dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln na modernizację drogi powiatowej nr 1768K. Remont przeprowadzony w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego obejmie odcinek: km 0+051,86 do km 2+770,00 wraz z budową chodnika w miejscowości Nowe Dwory.

   To nie ostatnia dobra informacja dla użytkowników wspomnianej drogi. Na posiedzeniu 19 lipca br. Zarząd Powiatu Wadowickiego zajmował się kwestią aplikacji o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wśród kilku propozycji do rozstrzygnięcia, znalazła się moja koncepcja zakładająca remont drogi powiatowej nr 1768 K (od drogi krajowej nr 28 do mostu na Skawie). Ewentualna inwestycja stanowiłaby naturalną kontynuację obecnie przeprowadzanego remontu na najruchliwszej powiatówce. Zarząd jednogłośnie przychylił się do mojej propozycji. Wczoraj Powiat złożył w Urzędzie Wojewódzkim projekt na realizację tej inwestycji. Decyzja o dofinansowaniu zapadnie do końca listopada 2011r.

   Warto również przypomnieć, że obecnie za ponad 4 mln zł na drodze powiatowej nr 1768K, remontowany jest odcinek drogi o długości ponad 2 km (w tym 700 metrowy odcinek nowego chodnika) od mostu na Skawie w kierunku Brzeźnicy.

Lokalizacja i parametry drogi:

    

   Należy podkreślić, że wspomniane "remonty" to w zasadzie budowa drogi od podstaw (wykonywana jest nowa podbudowa jezdni i nawierzchnia o łącznej grubości od 62 do 66 cm). Realizacja przez Powiat wspomnianych inwestycji znacznie poprawi komunikację z Krakowem, Skawiną oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym Balice. Dla mieszkańców gmin Brzeźnica, Spytkowice, Tomice oznacza ogromny skon naprzód, prawdziwą drogową rewolucję. Przez ostatnie lat większe drogowe projekty omijały szerokim łukiem północną część powiatu. Nieremontowane drogi popadały w coraz większą ruinę. Nadszedł czas na zmianę tego stanu rzeczy.

Oddanie placu budowy firmie PRDM w marcu 2011r.


5.10.2011

Polityka "prospołeczna"


4.10.2011

Amnezja jest przypadłością spotykaną zaskakująco często wśród polityków PO


4.10.2011


Oddali krew. Teraz mogą oddać szpik

   Wadowiczanie pokazali wielkie serce. W niedzielę podczas zbiórki krwi, aż 420 osób z całego powiatu wzięło udział w tej akcji, wyrażając tym samym wolę zostania honorowym dawcą szpiku.


3.10.2011

Przejazd kolejowy w Tomicach będzie remontowany

   Są pierwsze pozytywne efekty spotkania "kolejowego". Po konferencji przeprowadziłem rozmowę z Panem Tadeuszem Antosiakiem - zastępcą naczelnika PKP PLK Sekcji Eksploatacji w Suchej Beskidzkiej. Rozmowa dotyczyła remontu przejazdu kolejowego na drodze powiatowej nr 1768 w Tomicach. Co prawda pociągi od przeszło półtorej roku na tej trasie już nie kursują, ale niezwykle duży ruch samochodowy wymusza pilny remont przejazdu na tej trasie.
   W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z Panem Antosiamiem, otrzymałem zapewnienie o wykonaniu przez PKP remontu wspomnianego przejazdu kolejowego, w dogodnym dla Starostwa terminie i przy współpracy z powiatowymi drogowcami. Wraz z Starostą Jackiem Jończykiem ustaliliśmy, że decyzję o rozpoczęciu renowacji przejazdu, Powiat podejmie po otrzymaniu decyzji o ewentualnym zakwalifikowaniu tego odcinka drogi do remontu z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych".


2.10.2011

Białaczka - wygrajmy razem

    Wielkim sukcesem zakończyła się współorganizowana przez Powiat akcja "Białaczka - wygrajmy razem". Podczas przeprowadzonego 2 października w przychodni rejonowej w Wadowicach przedsięwzięcia, aż 420 osób oddało swoją krew, wyrażając tym samym wolę zostania honorowym dawcą szpiku. Organizatorami akcji były Fundacja Medicover oraz dwie pielęgniarki: Małgorzata Grela i Anna Buszydło. Do tego sukcesu przyczyniła się również mieszkająca w naszym powiecie chora na białaczkę 25- latka, która zachęcała do wpisywania się do rejestru dawców szpiku. Organizatorzy otrzymali także pełne poparcie i pomoc ze strony władz Powiatu Wadowickiego oraz dyrekcji ZZOZ w Wadowicach.

    Dziękuję organizatorom, uczestnikom oraz wszystkim osobom, które wsparły akcję "Białaczka - wygrajmy razem". Obecnie liczbę dawców w naszym kraju szacuje się na ok. 200 tys. Pobieranie szpiku najczęściej kojarzy się z zastrzykiem w kręgosłup, co jest nieprawdą. Szpik pobiera się z talerza kości biodrowej, lub metodą separacji komórek z krwi . Pobrany szpik regeneruje się w ciągu 7 dni. Bez uszczerbku dla własnego zdrowia możemy uratować życie drugiej osobie.

Galeria zdjęć: www.powiat.wadowice.pl


1.10.2011

Ciemne chmury nad koleją w powiecie wadowickim

    28 września uczestniczyłem w zorganizowanym przez Starostę Wadowickiego spotkaniu, którego tematem było ożywienie linii kolejowej nr 117 relacji Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice - Andrychów - Bielsko-Biała. Na spotkaniu poruszono również kwestię przypadającej w przyszłym roku, 125 rocznicy jej powstania. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz osoby reprezentujące kolej (Przewozy Regionalne, PKP PLK S.A, PKP CARGO, PKP Sekcja Eksploatacji, PKP ZLK).

    Wypowiedzi Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie nastrajały do optymizmu. W najbliższych latach Urząd Marszałkowski zamierza inwestować w rozwój najbardziej rentownych tras kolejowych: Kraków - Tarnów oraz Balice - Kraków. Ponieważ pula środków nie ulegnie zmianie, odbędzie się to najprawdopodobniej kosztem lokalnych niedochodowych linii kolejowych (w tym naszej 117, której rentowność waha się od ok. 7 do 15%). Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialność za transport na tego typu lokalnych trasach, za kilka lat może spaść na ... samorządy gminne i powiatowe!
   Na powolne "wygaszanie" wadowickiej linii nr 117 wskazuje sukcesywne zmniejszanie liczby kursujących składów (obecnie 6 par pociągów). Zlikwidowano również kasy biletowe w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach oraz Andrychowie. W świetle tych informacji należy zapytać o sensowność niedawnej inwestycji za ponad 30 mln zł (remont linii kolejowej Kraków - Wadowice wraz z renowacją dworców)!
   W rozmowach z przedstawicielami kolei przekonywałem do wprowadzenia na linii 117 tzw. szyno-busów, niewielkich, znacznie szybszych i oszczędnych pojazdów szynowych. Prosiłem również przedstawicieli PKP PLK o naprawę przejazdu kolejowego na ruchliwej drodze powiatowej w Tomicach. Sądzę, ze jedynym ratunkiem dla kolei w naszym powiecie jest silny lobbing samorządowców wszystkich szczebli (i opcji politycznych), zmierzający do rewitalizacji torowiska na odcinku Wadowice - Bielsko. Bez tej inwestycji przyszłość tej linii stoi pod dużym znakiem zapytania.

   Na koniec mała dygresja. Przejazd jednego tira według wyliczeń ekspertów, stanowi dla drogi odpowiednik przejazdu 1600 samochodów osobowych. Te znane od lat dane zdają się nie docierać do rządzących. W państwach Europy Zachodniej fundusze na inwestycje infrastrukturalne, wydawane są według relacji: 60% na drogi 40% na kolej. Tymczasem w Polsce proporcje te wynoszą: 84% na drogi, 16% na kolej. Chyba to właśnie jest prawdziwą przyczyną powolnej agonii kolei w Polsce. Swoją drogą skoro aż 84% środków centralnych przeznaczamy na infrastrukturę drogową, ciekawe gdzie znikają te pieniądze. Chyba w jakiejś czarnej dziurze :-)


28.09.2011

Głos w sprawie strategii remontów i modernizacji dróg powiatowych na lata 2012-2016

    W związku z przystąpieniem przez Powiat Wadowicki do prac nad "Strategią remontów i modernizacji dróg powiatowych na lata 2012-2016", wystosowałem oficjalne pismo, z wnioskiem o uwzględnienie w strategii oraz potrzebę pilnych remontów na drogach powiatowych: 1768K oraz 1772K. Pod wnioskiem podpisali się również radni: Józef Kozioł, Józef Łasak oraz, Kazimierz Mostowik.

   Droga powiatowa 1768K Tomice - Nowe Dwory. Jest to droga o znaczeniu strategicznym dla powiatu, jeden z dwóch najważniejszych traktów komunikacyjnych w kierunku Krakowa i Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków - Balice. W jej ciągu znajduje się jeden nielicznych mostów na Skawie. Stan techniczny tej najczęściej uczęszczanej powiatówki pozostawia wiele do życzenia.
   Droga powiatowa 1772K Wyźrał - Łączany. Stanowi istotne połączenie z powiatem Krakowskim oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków - Balice. W ciągu tej drogi znajduje się jedyny w powiecie wadowickim i jeden z nielicznych w tej części Małopolski mostów na Wiśle (najbliższe w Podolszu oraz Skawinie). Dwie przeprawy promowe na Wiśle (w Spytkowicach oraz Brzeźnicy), nie mogą funkcjonować przy zbyt niskim oraz zbyt wysokim stanie wody. Występujące coraz częściej powodzie, niemal rokrocznie je unieruchamiają. Wspomniana droga, obok trasy Zator - Babice, stanowi wówczas najważniejszy szlak komunikacyjny północ - południe. Trasa powiatowa 1772K prowadzi przez trzy gminy (Tomice, Spytkowice, Brzeźnica) integrując je z resztą powiatu. Niestety jej stan techniczny jest fatalny. Liczne dziury, oberwane pobocza oraz muldy uniemożliwiają płynny ruch.


16.09.2011

Zamknięta droga w Witanowicach

    W dniach od 27 września do 1 października nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu na remontowanym odcinku drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice. W tych dniach planowane jest przystąpieniem do kładzenia nawierzchnia bitumicznej. Zamknięcie odcinka drogi powiatowej dla ruchu obowiązywać będzie w godzinach 7:30 - 19:00.


8.08.2011


Apel Rady w sprawie wału na Wiśle

   Na minionej sesji Rady Powiatu Wadowickiego z mojej inicjatywy radni podjęli apel skierowany do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie jak najszybszego podjęcia prac naprawczych przy wale na Wiśle w miejscowości Spytkowice - Lipowa.


2.08.2011

Raport Millera cz. 2/2

   

    Dobry nastrój rządzących nie mija. Premier jest przekonany o rzetelności raportu Millera, a Bronisław Komorowski Prezydent RP stwierdził dzisiaj, że ustępujący minister Bogdan Klich ma "historyczne zasługi w budowaniu nowoczesnych polskich sił zbrojnych ". Sformułowanie dość egzotyczne (mówiąc delikatnie), zważywszy, że za urzędowania Ministra Klicha miały miejsce dwie najtragiczniejsze od II wojny światowej katastrofy w historii polskiego lotnictwa wojskowego (CASA i Tu 154).

   Tak na marginesie: szkoda, że do opinii publicznej nie dotarła informacja, że dwóch światowej sławy fizyków: prof. Zdzisław Śloderbach z Politechniki Opolskiej i prof. Mirosław Dakowski, złożył ostatnio doniesienie do prokuratury w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem. Prof. Śloderbach stwierdził, że "zjawisk fizycznych i myślenia logicznego nie da się oszukać".
   Zawsze mnie dziwiło i ciągle bardzo dziwi, że w prezentacjach radiowych i telewizyjnych w zasadzie nie ma ekspertów z dziedziny mechaniki, wytrzymałości materiałów, aerodynamiki , dynamiki i kinematyki lotów. Najczęściej byli to dziennikarze albo jacyś inni pseudo eksperci, redaktorzy czasopism o tematyce lotniczej, byli także redaktorzy czasopism związanych z awiacją. Może ci panowie trochę wiedzą na temat historii lotnictwa [...] ale nie znają się na kinematyce lotów.

1) Fragment wywiadu prof. Zdzisława Śloderbacha -inżyniera, wykładowcy na Politechnice Opolskiej specjalizującego się w takich dziedzinach jak: zastosowania matematyki w technice, mechanika ciała stałego, niezawodność i wytrzymałość, naprężenia termiczne. Jego szereg prac z zakresu zastosowań matematyki w mechanice zostały wydane przez jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie - Uniwersytet Berkeley w USA.


30.07.2011

Raport Millera cz. 1/2

    Piętnaście miesięcy po katastrofie smoleńskiej wreszcie doczekaliśmy się upublicznienia rządowego dokumentu wyjaśniającego przyczyny tragedii - tzw. Raport Millera. Za oficjalną przyczynę katastrofy uznaje się zejście poniżej minimalnej wysokości i spóźnione rozpoczęcie odejścia na drugi krąg. Według autorów raportu do katastrofy przyczynił się splot wielu czynników: błąd pilotów, niekorzystne warunki atmosferyczne, błędy w szkoleniu załogi i przygotowaniu lotu.

   W odróżnieniu od raportu MAK-u wskazuje się na błędy po stronie rosyjskiej: wprowadzanie pilotów TU 154 w błąd przez kontrolerów lotu, poprzez podawanie informacji że samolot znajduje się na ścieżce, niesprawne oświetlenie lotniska. Ostateczni obalono również teorię lansowaną przez stronę rosyjską od pierwszego dnia po katastrofie, jakoby na pilotów wywierano nacisk w sprawie lądowania. Piloci nie zamierzali lądować (decyzja zapadła jeszcze przed wejściem w strefę powietrzną Federacji Rosyjskiej), wykonano jedynie próbę podejścia do lądowania.
   Pierwsza i jak dotychczas jedyną konsekwencją ujawnienia raportu jest dymisja Ministra Obrony Bogdana Klicha. Co ciekawe mimo, iż ministrowi nie udało się poprawić systemu szkolenia pilotów (co wielokrotnie obiecywał po katastrofie CASY) premier Donald Tusk w zasadzie nie widzi w jego działaniach błędów. Decyzja o umieszczeniu Klicha na liście PO do Senatu w Małopolsce zdaje się tylko to potwierdzać. Według premiera to nie jego minister, a ... opozycja, która była w tej sprawie - tu cytat: "skrajnie nieodpowiedzialna".


29.07.201128.07.2011

Jest decyzja w sprawie ulg dla mieszkańców gminy Tomice

    Rada Powiatu Wadowickiego uchwaliła ulgi w wysokości 25 zł za wydanie dokumentu (prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu) dla mieszkańców gminy Tomice, w związku z wprowadzeniem nazw ulic. Wniosek w tej sprawie na początku lipca złożył Zarządu Powiatu. Za wnioskiem głosowali wszyscy radni obecni na Sali.


28.07.2011


Duże straty po burzach

    Ponad 20 mln zł wyniosły straty spowodowane niedawnymi burzami. Największe są w gminie Brzeźnica. Czytamy w wydaniu Dziennika Polskiego z 28.07.2011 W zeszłym tygodniu dwukrotnie przez powiat wadowicki przetoczyły się potężne nawałnice. [...] Z informacji władz wynika, że w całym powiecie wiatr zerwał 14 dachów, wyrwał dziesiątki drzew, uszkodził wiele linii energetycznych i telefonicznych. - W powiecie wadowickim szacunkowe straty spowodowane kataklizmem wyniosły łącznie ponad 20 mln - informuje członek zarządu powiatu Bartosz Kaliński. Straty w drogach podległych pod starostwo oszacowano na 1,9 mln.


25.07.2011

Maturzyści z powiatu wadowickiego najlepsi w Małopolsce

    Z informacji udzielonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie wynika, iż spośród wszystkich 22 powiatów województwa małopolskiego (w tym 3 miast), to właśnie młodzież z naszego powiatu najlepiej napisała maturę - zdało ją 86,7 % uczniów.
   Najwięcej z przystępujących do matury zdało w ZSO w Wadowicach - 99 %, w ZS Nr 3 w Wadowicach - 98 % oraz w LO w Andrychowie - 97%. Szkoły ponadgimnazjalne są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego.
   Pragnę podziękować Dyrektorom szkół oraz całej Kadrze Pedagogicznej za znakomite efekty pracy oraz życzć dalszych sukcesów. Jednocześnie wraz z pozostałymi członkami Zarządu wyrażam nadzieję, iż tak dobre rezultaty osiągane przez naszych abiturientów będą "magnesem" przyciągającym kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu w przyszłości.

Zdawalność matury w poszczególnych rodzajach szkół Powiatu Wadowickiego:
- w Liceach Ogólnokształcących - powiat wadowicki 94,1 % (powiat krakowski- 83,3%, miasto Kraków 88,4%),
- w Liceach Profilowanych - powiat wadowicki 94,7 % (powiat krakowski- 64,2 %, miasto Kraków 56,5 %),
- w Technikach - powiat wadowicki 77,6 % (powiat krakowski- 56,9 %, miasto Kraków 67,4 %),
- w Liceach Uzupełniających - powiat wadowicki 66,7 % (powiat krakowski- 19,1 %, miasto Kraków 23,9 %).


23.07.2011

Bilans strat po wichurze

    20 lipca nad powiatem wadowickim przeszła potężna wichura z opadami deszczu i gradobiciem. Wiatr zerwał 14 dachów, wyrwał dziesiątki drzew, uszkodził wiele linii energetycznych i telefonicznych. W powiecie wadowickim szacunkowe straty spowodowane kataklizmem wyniosły łącznie ponad 20 mln zł.
    Nawałnice spowodowały poważne straty w mieniu powiatowym: straty na drogach powiatowych wyniosły 1.900.000 zł (oberwane pobocza, zamulone rowy, zniszczone przepusty itp.), zniszczenia w placówkach oświatowych powiatu oszacowano na 32.350 zł

Straty w gminach (w mieniu publicznym i prywatnym):
Gmina Andrychów 2.500.000 zł
Gmina Brzeźnica 7.000.000 zł
Gmina Wieprz 186.420 zł zł
Gmina Kalwaria Zebrzydowska 714.000 zł
Gmina Mucharz 585.000 zł
Gmina Spytkowice 5.000.000 zł
Gmina Stryszów 520.000 zł
Gmina Tomice 800.000 zł
Gmina Wadowice 950.000 zł

   Ogółem straty oszacowano się na kwotę: 20.188.000 zł, jednak w ostatecznym rozrachunku podana kwota może ulec zmianie, gdyż zgłaszanie szkód nadal trwa. Informację o zniszczeniach przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Na razie nie ma żadnych informacji o wypłacaniu ewentualnych rekompensat dla poszkodowanych.


22.07.2011

Mistrzostwa Europy w Decathlonie otwarte

    Wczoraj na stadionie "Kalwarianki rozpoczęły się 51 Mistrzostwa Europy w Decathlonie IMF, w których uczestniczy ok. 200 zawodników z Chorwacji, Czech, Polski, Ukrainy, Węgier i Austrii. Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki organizacyjnemu i finansowemu wsparciu Powiatu Wadowickiego. Historię współzawodnictwa niepełnosprawnych przybliżył prezydent Integrative Meetings of Friends, twórca tej organizacji i pomysłodawca Decathlonu IMF - Jerzy Chrabecki.


20.07.2011

Amatorskie Mistrzosta Polski w Maratonie Szosowym - Lanckorona Tur 2011

    16 lipca uczestniczyłem w uroczystości otwarcia pierwszych Amatorskich Mistrzostw Polski w Maratonie Szosowym - Lanckorona Tur 2011 z cyklu Giant Cup. Wyścig rozegrano na dystansie 140 km. Wszystkim uczestnikom, którym udało się pokonać morderczy dystans gratuluję.


5.07.2011

Biala księga tragedii smoleńskiej

    Zachęcam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi tragedii smoleoskiej przygotowanymi przez Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r. Niezwykle interesująca i szczegółowa dokumentacja, której tezy poparto oryginalnymi dokumentami i wypowiedziami naocznych świadków liczy blisko 170 stron. Aby otworzyć dokument kliknij TUTAJ.

...i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie
Zbigniew Herbert
"Przesłanie Pana Cogito"


4.07.2011


Powiat nie zarobi na kierowcach

    Zarząd powiatu wadowickiego chce osłodzić kierowcom gminy Tomice konieczność wymiany dowodów rejestracyjnych i praw jazdy w związku ze zmianą nazw ulic. Czytamy w wydaniu Gazety Krakowskiej z 4.07.2011 [...] Zarząd powiatu przyjął projekt uchwały Bartosza Kalińskiego, członka zarządu, aby przy wymianie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego urząd zastosował 25 zł ulgi. [...] Całkowite zwolnienie z opłat byłoby nieracjonalne. Wyprodukowanie nowego prawa jazdy to 64 procent opłaty za dokument. Powiat może zrezygnować z dochodu, ale nie możemy sobie pozwolić na dopłacanie do tej operacji - mówi Marta Królik, wicestarosta powiatu wadowickiego. Józef Łasak, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego zapowiedział, że uchwała zostanie przedstawiona radzie powiatu pod koniec lipca. To radni zdecydują, czy ulga zostanie wprowadzona.


1.07.2011


Nie za darmo, ale taniej

   

    Ukłon władz powiatu wadowickiego w kierunku 4. tys. mieszkańców gminy Tomice, którzy w najbliższym czasie nie ze swojej winy będą musieli wymienić prawa jazdy i dowody rejestracyjne swoich aut. Czytamy w wydaniu Dziennika Polskiego z 1.07.2011 Wójt Tomic Adam Kręcioch występował do władz powiatu, aby zrezygnowali z pobierania tych opłat, ale zarząd powiatu odmówił. [...] W tym tygodniu zarząd powiatu [...] zaproponował bonifikatę w wysokości 30%, co oznacza, że za ob. dokumenty kierowcy zapłacą o ok. 50 zł mniej niż wynika to z urzędowego taryfikatora. W starostwie podkreślają, że i tak jest to precedensowa decyzja, ponieważ w swojej ponad 10-letniej historii starostwo nigdy nie zdecydowało się na redukcję opłat za wydawane dokumenty.


30.06.2011

Bezpłatne badania

    10 VII w godzinach od 9:00 do 14:00 w ZZOZ w Wadowicach ul. Karmelicka 7 będą wykonywane darmowe badania: glukozy, cholesterolu, poziomu ciśnienia tętniczego krwi, zapisu EKG oraz USG tarczycy. Badania w ramach akcji promocyjnej "Biała Niedziela" będą organizowane przez Fundację na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II "Szpital Wadowice". Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Zarząd Powiatu Wadowickiego.


29.06.2011

Jest decyzja w sprawie ulg dla mieszkańców Gminy Tomice

    Na wczorajszym posiedzeniu Zarząd Powiatu zdecydował o częściowym zwolnieniu mieszkańców Gminy Tomice z opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Zniżka dotyczyć będzie osób, które zmienią dokumenty w związku z wprowadzeniem nazw ulic. Ulgi musi zatwierdzić Rada Powiatu.
   Zarząd przychylił się do proponowanej przeze mnie redukcji opłaty o ok. 30% tj. 25 zł za każdy dokument. Decyzja dotyczy 4 tys. kierowców którzy muszą wymienić dokumenty prawa jazdy na nowe oraz 6 tys. dowodów rejestracyjnych pojazdów. Wydanie nowego prawa jazdy będzie zatem kosztowało 59 zł (poprzednio 86) a dowodu rejestracyjnego pojazdu 61 zł (poprzednio 84 zł). Ewentualna akceptacja naszej decyzji przez Radę Powiatu będzie skutkowała praktycznie zupełnym zrzeczeniem się przez Powiat dochodów z tytułu wymiany dokumentów dla mieszkańców gminy Tomice, gdyż pozostała kwota stanowi koszty produkcji i opłaty komunikacyjnej. W swojej przeszło 10 letniej historii Powiat nie zdecydował się redukcję opłat za wydawane dokumenty. Niemniej jednak uważam że to bardzo dobra decyzja i będę ją popierał. Obniżona stawka za wymianę dokumentów będzie dotyczyła jedynie tych mieszkańców, którzy w tym roku zmieniają dokumenty w związku z wprowadzeniem nazw ulic. Zgodnie z KPA stare dokumenty należy wymienić do miesiąca czasu od chwili zmiany adresu. W posiedzeniu Zarządu uczestniczył Wójt Gminy Tomice, który przychylił się do decyzji Zarządu w proponowanej formie. Wójt podkreślał bardzo dobrą współpracę gminy Tomice z Powiatem.


28.06.2011

Autostrad nie będzie - SORKI

    To nie żart, to nawet nie "Odyseja kosmiczna 2061" Arthura C. Clarke'a - to najnowsze plany budowy dróg ekspresowych ministra Cezarego Grabarczyka z Platformy Obywatelskiej. Parafrazując Kononowicza chciało by się powiedzieć: Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI) nie będzie, A1 nie będzie, A2 nie będzie, ekspresówki Kraków - Warszawa nie będzie ... niczego nie będzie

    Przypomina się hasło wyborcze PO z ostatnich wyborów samorządowych NIE RÓBMY POLITYKI - BUDUJMY DROGI (zapomnieli tylko dodać że kiedyś).


27.06.2011

By żyło się lepiej ... KOLEGOM

    Jeszcze jedna dobra wiadomość. Zupełnie nie wiem jak przegapiłem tą datę, ale 24 czerwca mieliśmy w Polsce Dzień Wolności Podatkowej, czyli już od trzech dni nie pracujemy na podatki (w Polsce 48% zarabianych pieniędzy obywatel oddaje państwu w formie podatków bezpośrednich i pośrednich jak VAT-y, akcyzy itp.) W USA w 2011 roku ten dzień przypadał 12 kwietnia -podatki stanowią mniej niż 28% pensji przeciętnego Amerykanina).


    Pozostaje tylko pytanie: jeśli nie ma pieniędzy na drogi, transport kolejowy, służbę zdrowia, nie możemy sobie nawet do końca poradzić z wybudowaniem kilku stadionów, to gdzie wsiąknęły nasze podatki, na które pracowaliśmy przez ostatnie pół roku?!


24.06.2011

Śmierdzący problem

    Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z gospodarką odpadami w naszym powiecie jest kwestia rekultywacji składowisk odpadów. Na terenie Powiatu Wadowickiego funkcjonują dwa czynne składowiska odpadów: w Andrychowie i Choczni. Trzy składowiska odpadów są w trakcie rekultywacji:
    Składowisko odpadów w Spytkowicach - zamknięte decyzją Starosty Wadowickiego z dnia 15.12.2004r. Termin wykonania rekultywacji minął 01.04.2009r. Grunt, na którym znajduje się składowisko odpadów nie jest w całości własnością Gminy Spytkowice. W związku z tym trwają prace związane z przejęciem przedmiotowego gruntu na rzecz Gminy, która dotychczas przejęła grunt od 11 właścicieli. Do przejęcia zostały grunty 2 właścicieli nieruchomości.
    Składowisko odpadów w Lanckoronie: zamknięte decyzją Starosty Wadowickiego z dnia 14.07.2009r. Przewidywany termin zakończenia rekultywacji składowiska 2011 r.
    Składowisko odpadów w Wadowicach jest nieczynne od 1999 roku i przewidziane do rekultywacji.
    Największy problem stanowi wysypisko śmieci w Zebrzydowicach - Bieńkowicach w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Odpady składowane były tu od 1990r., bez żadnego uprzedniego zabezpieczenia. Jak czytamy w "Sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu wadowickiego za okres 2009 - 2010": Dla przedmiotowego wysypiska odpadów nigdy nie została wydana decyzja lokalizacyjna, jak również jego lokalizacja nie znalazła odzwierciedlenia w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wysypisko nie posiada uregulowanego stanu prawnego z zakresu przepisów prawa budowlanego, nie został wykonany przegląd ekologiczny, brak zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska. Wysypisko nie było wyposażone w wagę samochodową do określenia masy przywiezionych odpadów, nie posiadało urządzeń do dezynfekcji i mycia kół pojazdów opuszczających wysypisko, nie był prowadzony monitoring środowiska polegający na badaniu warunków metrologicznych w rejonie składowiska, badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazu wysypiskowego. Kierownik składowiska nie posiadał świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wysypisko w Zebrzydowiach - Bieńkowicach negatywnie oddziaływało na środowisko w szczególności: poprzez niekontrolowany spływ odcieków z wysypiska i wód powierzchniowych do gruntu i potoku bez nazw, przenikanie zanieczyszczeń do środowiska gruntowego oraz emisje gazu składowiskowego (co potwierdziły badania wykonane w 2009r.). Termin zaprzestania składowania odpadów w Zebrzydowicach - Bieńkowicach minął w 2008 roku. Całkowite zakończenie prac rekultywacyjnych obiektu przewidziano na 31 grudnia 2012r.


20.06.2011

Ochrona życia nienarodzonych dzieci jest sprzeczna z wartościami europejskimi ?!!

    Według europejskiej komisarz sprawiedliwości Viviane Reding kampania "pozwól mi żyć" nawołująca Węgrów do ochrony życia nienarodzonych dzieci, jest sprzeczna z wartościami europejskimi. Utwierdza mnie to tylko w przekonaniu, że po upadku ZSRR weszliśmy do nowego bloku: Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. Ale od początku...
    Rząd węgierski rozwścieczył wysokich urzędników europejskich, wykorzystując środki unijne na zorganizowanie ogólnokrajowej kampanii w obronie życia dzieci poczętych. Na bliboardach w całym kraju i tablicach reklamowych, znajdujących się w metrze, na przystankach autobusowych i w innych miejscach publicznych można ujrzeć plakaty, przedstawiające dziecko w łonie kobiety, które prosi o zachowanie życia. Opatrzone są one podpisem: "Wiem dobrze, że nie jesteś jeszcze gotowa na mnie, ale zastanów się dwa razy zanim mnie zabijesz. Oddaj mnie do agencji adopcyjnej. POZWÓL MI ŻYĆ!" Na plakatach zamieszczono także krótką informację o tym, że każdego roku w kraju uśmierca się tysiące dzieci poczętych. Tymczasem jest wiele par, które chciałaby je zaadoptować.
    Kampania została zorganizowana częściowo ze środków otrzymanych na realizację unijnego programu "Postęp", który został stworzony w celu promocji zatrudnienia i "solidarności" w UE. Eurokraci, natychmiast po pojawieniu się plakatów, skontaktowali się z przedstawicielami rządu węgierskiego, dając mu wyraźnie do zrozumienia, że środki przeznaczone na budowę "solidarności" nie mogą być wykorzystywane na program ochrony dzieci nienarodzonych. Nakazali też zrezygnować z kampanii pro-life i niezwłocznie usunąć wszystkie plakaty. Według europejskiej komisarz sprawiedliwości, Viviane Reding, kampania "nie jest zgodna z projektem przedstawionym przez władze węgierskie". Poinformowała ona media, że Komisja Europejska skontaktowała się w władzami węgierskimi, domagając się od nich natychmiastowego zaprzestania kampanii i niezwłocznego wycofania pozostałych plakatów.
    Reding stwierdziła, że kampania w ogóle "jest sprzeczna z wartościami europejskimi" i ostrzegła, że jeśli Węgry nie zastosują się do poleceń Komisji, wszczęta zostanie procedura, zmierzająca do unieważnienia umowy, a kraj będzie zobowiązany zwrócić fundusze unijne. Premier Węgier Viktor Orban odpowiedział, że projekt, który przedstawiono Komisji Europejskiej ma na celu promowanie "zrównoważonych" rodzin. Dodał jednak, że jeżeli Komisja Europejska nie zaakceptuje jego wyjaśnienia, jest gotów podjąć "stosowne środki".


13.06.2011

Nowy dyrektor Szpitala w Wadowicach

    W trakcie dzisiejszych obrad Zarząd Powiatu w Wadowicach podjął uchwałę o nie powołaniu na stanowisko dyrektora ZZOZ im. Jana Pawła II w Wadowicach Pana Andrzeja Jarzębowskiego. Kandydatura Pana Andrzeja Jarzębowskiego w ubiegłym tygodniu została rekomendowana przez Komisję Konkursową. Jednocześnie Zarząd zdecydował o powołaniu od 1 lipca br. na stanowisko dyrektora ZZOZ w Wadowicach Panią Urszulę Lasa. Obydwie decyzje podjęliśmy jednogłośnie.


6.06.2011
gminy Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Wieprz

                    Jeszcze troszkę o ekologii

    Gospodarka śmieciowa w 4 gminach zlokalizowanych w północnej części powiatu w zasadzie przedstawia się zadowalająco. W gminach Spytkowice oraz Wieprz wskaźnik gospodarstw domowych objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych przewyższa nawet średnią powiatową (82%). Wyjątkiem jest gmina Tomice, w której zaledwie 54,14% mieszkańców posiada taką możliwość.

Brzeźnica 76%
Spytkowice 90%
Tomice 54,14%
Wieprz 93%

   Sytuację w gminie Tomice pogarsza również brak systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych (jedyny przypadek w powiecie). Oczywiście im więcej gospodarstw domowych objętych jest programem zbiórki śmieci, tym mniej trafia ich na dzikie wysypiska i do pieców.

   Wartym odnotowania jest fakt zorganizowania w gminach Spytkowice oraz Wieprz punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz przystąpienie gmin Brzeźnica, Spytkowice, Tomice do programu odbioru odpadów zawierających azbest. W gminach tych zebrano następujące ilości azbestu:

Gmina 2009 2010
Brzeźnica 95,59 82,04%
Spytkowice 59,06 43,06%
Tomice 84,84 81,78%


4.06.2011

Gorzeń najlepszy w powiecie

    Wczoraj uczestniczyłem w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach, które odbywały się na boiskach KS "Skawa" Wadowice, w meczu finałowym zwyciężyła drużyna ZS nr 2 w Wadowicach (popularny Gorzeń). Kolejne miejsca zajęły drużyny: ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej, LO Andrychów, LO Wadowice. Wszystkim uczestnikom rozgrywek dziękuję za uczciwą walkę i zaangażowanie, a zwycięzcom życzę sukcesów w rozgrywkach wojewódzkich.


3.06.2011

Gospodarka śmieciowa w powiecie wadowickim

    Dzisiaj miałem możliwość zapoznania się ze "Sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu wadowickiego za okres 2009 - 2010", który niebawem zostanie przedłożony Radzie Powiatu Wadowickiego oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego.

    Z raportu wynika, że w latach 2009-2010 na obszarze powiatu wadowickiego powstało w sektorze komunalnym 84 875 Mg odpadów. Średnia ilość odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca powiatu, wyniosła 267kg w 2009r., natomiast w 2010r już 277,2 kg! Ilość odpadów zebranych z gospodarstw domowych wyniosła średnio 112 kg na jednego mieszkańca.
    Na terenie powiatu wadowickiego funkcjonują dwa sposoby selektywnego zbierania odpadów: system wielopojemnikowy oraz system workowy. Z obydwu sposobów powszechnie korzystają jedynie gminy: Andrychów, Wadowice i Brzeźnica, w pozostałych funkcjonuje jeden system workowej segregacji śmieci. W gminach: Mucharz, Lanckorona Stryszów, Tomice Wieprz ustawione są kontenery przy budynkach użyteczności publicznej.
    W powiecie wadowickim na terenie wszystkich gmin (oprócz gminy Tomice) organizowane są również zbiórki odpadów wielkogabarytowych na zasadzie tzw. "wystawek".
    Ok. 82,3% mieszkańców powiatu wadowickiego objętych zostało zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. Sytuacja w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

Andrychów 91,62%
Brzeźnica 76%
Kalwaria Zebrzydowska 83%
Lanckorona 81%
Mucharz 90%
Spytkowice 90%
Stryszów 85%
Tomice 54,14%
Wadowice 79,19%
Wieprz 93%

    W naszym powiecie nie ma instalacji do demontażu i recyklingu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W Gminie Andrychów funkcjonuje Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Każdy mieszkaniec gminy może pozostawić bezpłatnie: niewykorzystane farby, lakiery, tusze, kleje, tworzywa sztuczne, metale, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe, termometry, oleje, zużyte urządzenia elektroniczne, zużyte urządzenia elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy, zużyte urządzenia zawierające freony, baterie i akumulatorki małogabarytowe. Warto pamiętać, że zużytych olejów można się pozbyć poprzez sieć stacji benzynowej i warsztatów.
    W gminach Mucharz, Spytkowice oraz Wieprz utworzono punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto na terenie gmin: Andrychów, Mucharz i Wadowice organizowana jest zbiórka przeterminowanych lekarstw, które można wrzucać do specjalnych pojemników zlokalizowanych aptekach. Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się również przez placówki handlowe przy zakupie nowego sprzętu.
    Akcje odbioru odpadów zawierających azbest prowadzą gminy: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz, Spytkowice, Tomice, Wadowice, prowadzi. Koszty transport i unieszkodliwiania azbestu pokrywane są z budżetu gmin.


2.06.2011

Forum Młodych PiS

    30 maja br. powołano do życia struktury Forum Młodych PiS przy Zarządzie Okręgowym PiS okręg nr 12 Chrzanów. Zostałem wybrany pełnomocnikiem Forum Młodych w powiecie wadowickim.

Zachęcam do kontaktu wszystkie osoby w wieku od 16 do 30 lat
zainteresowane uczestnictwem w Forum Młodych oraz przedsięwzięciach organizowanych przez nas w powiecie wadowickim.


26.05.2011

Polska mniejszość prosi Orbana o pomoc

    Polacy na Litwie zwrócili się do premiera Węgier, które w tym półroczu przewodniczą Unii Europejskiej, z prośbą o obronę praw polskiej mniejszości. Wybór adresata jest jak najbardziej słuszny, albowiem Viktor Orban od dawna deklaruje się jako przyjaciel Polaków, zaś polskość to dla niego przyjaźń, pomoc i szacunek. Z tego samego powodu Polacy na Litwie nie zwrócili się o pomoc do premiera Polski, do Ministra Spraw Zagranicznych RP ani do polskiego prezydenta. Oto kilka fragmentów tego listu.
   "Od momentu przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej sytuacja prawna litewskich Polaków zamiast się polepszyć, zaczęła się pogarszać" - czytamy w liście, który przedstawiciele Związku Polaków na Litwie przekazali do ambasady Węgier w Wilnie. List wyraża niepokój z powodu zachodzących w kraju procesów. "Hasło "Litwa dla Litwinów" do niedawna wykrzykiwane tylko przez ulicznych radykałów, dziś transformuje się w programy polityczne niektórych partii reprezentowanych w litewskim Sejmie".
   Polacy przedstawili szereg problemów, z którymi się borykają. Przypomnieli, że przed półtora rokiem na Litwie wygasła ustawa o mniejszościach narodowych, a nowa dotychczas nie została przyjęta. Poprzednia zezwalała m.in. na używanie w życiu publicznym języka mniejszości narodowych. "Od połowy lat 90. został wprowadzony 5-procentowy próg wyborczy dla organizacji mniejszości narodowych, a granice jednomandatowych okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie zostały w sposób sztuczny poszerzone o tereny, które zamieszkuje większość litewska, tak by Polacy w nich nie stanowili większości. Utrudnia to społeczności polskiej wybór swych przedstawicieli do Sejmu" - czytamy w liście. Odnotowano w nim również problem zwrotu ziemi na Wileńszczyźnie, pisowni nazwisk polskich i przyjętej w marcu ustawy o oświacie, która - jak się zaznacza - "jest jaskrawym przykładem ignorowania przez władze praw mniejszości narodowych". "Wyżej wymienione problemy nie mają szans na pozytywne rozwiązanie zgodne z duchem i standardami prawnymi dzisiejszej Europy. Prosimy pana jako przywódcę państwa, które aktualnie przewodniczy Unii Europejskiej, o podjęcie spraw litewskich Polaków na forum unijnym oraz obronę prawa autochtonicznych mniejszości narodowych na Litwie" - napisano w liście.


25.05.2011

Zmarł Marszałek Marek Nawara

    Nad ranem 25 maja w wieku 55 lat zmarł Marek Nawara - pierwszy marszałek Małopolski w latach 1998 - 2002 i ponownie w latach 2006 - 2010, jeden z najaktywniejszych polskich samorządowców, poseł na Sejm III kadencji.

    W latach 1990-1998 był wójtem gminy Zielonki i przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997-1998 (AWS), od 1998 r. radny województwa małopolskiego. W latach 1998-2002 oraz od 2006 r. marszałek województwa małopolskiego, wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, członek Komitetu Regionów. W pierwszej kadencji Samorządu Województwa współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Wspólnota Małopolska.
    Marek Nawara był jednym z twórców obecnego kształtu ustroju samorządu w Polsce oraz jednym z najaktywniejszych polskich samorządowców.


20.05.2011

Małopolskie drogi

    Stan techniczny dróg krajowych w Małopolsce należy do najgorszych w kraju - czytam w ostatnim raporcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co czwarty most lub wiadukt jest w złym stanie technicznym, spękaną nawierzchnię ma 13,3 proc. dróg, a nierówności występują na 11,2 proc. Z powodu braku pieniędzy nie ma co liczyć na szybką poprawę - w przyszłym roku na modernizację dróg lokalnych będzie w budżecie państwa pięć razy mniej pieniędzy niż w roku 2011. Przedstawiona przez ministerstwo do konsultacji "Strategia rozwoju transportu do 2020 r." nie przewiduje nowych dróg w Małopolsce, takich jak choćby północna obwodnica Krakowa czy Beskidzka Droga Integracyjna (BDI).


17.05.2011

Rotmistrz Pilecki

    Mija 110. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego - współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza Armii Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau. Witold Pilecki to jedna z najtragiczniejszych postaci w historii współczesnej Polski. W latach 1918-1921 służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny z bolszewikami. Jako kawalerzysta brał udział w obronie Grodna. 5 sierpnia 1920 wstąpił do 211 pułku ułanów i w jego szeregach walczył w bitwie warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej i brał udział w wyzwoleniu Wilna. Dwukrotnie odznaczony został Krzyżem Walecznych. Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. 71 lat temu, 19 września 1940r.dał się schwytać Niemcom w ulicznej łapance w Warszawie, by w ten sposób dostać się do obozu Auschwitz. Chciał zdobyć wiarygodne dane na temat zbrodni hitlerowskich oraz stworzyć konspirację wojskową wśród więźniów nazistowskiego obozu. Pilecki zorganizował w Auschwitz Związek Organizacji Wojskowych (ZOW). Więźniowie, głównie byli żołnierze, tworzyli tzw. piątki. Każda taka grupa rozbudowywała swoją siatkę konspiracyjną nie wiedząc nic o istnieniu innych "piątek". W obozie, Pilecki spędził ponad 1000 dni. Na skutek zagrożenia dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie przeprowadzić. W 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu Chrobry II. Od 1945 r. - w II Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech, skąd decyzją gen. Władysława Andersa powrócił do komunistycznej Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu Rzeczpospolitej na Obczyźnie. Jesienią 1945 roku zorganizował siatkę wywiadowczą i rozpoczął zbieranie informacji wywiadowczych o sytuacji w Polsce, w tym o żołnierzach AK i II Korpusu więzionych w obozach NKWD i deportowanych do Rosji. Prowadził również wywiad w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), MON i MSZ. Nie zareagował na rozkaz Andersa polecający mu opuszczenie Polski w związku z zagrożeniem aresztowania. Rozważał skorzystanie z amnestii w 1947 roku, ostatecznie postanowił się jednak nie ujawniać. 8 maja 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. Poziom bestialstwa w ubeckich i enkawudowskich katowniach był niewyobrażalny. Jak mówił sam Pilecki przy tych komunistycznych torturach "Oświęcim to była igraszka". 15 marca 1948 roku rotmistrz został skazany na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie. Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Miejsce pochówku rotmistrza nigdy nie zostało ujawnione przez komunistyczne władze, prawdopodobnie zwłoki zakopano na wysypisku śmieci koło Cmentarza Powązkowskiego. 30 lipca 2006 r., przy okazji obchodów 62. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, prezydent Polski Lech Kaczyński przyznał Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie Order Orła Białego.


16.05.2011

Strażackie uroczystości

    13 maja uczestniczyłem w powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Gospodarzem uroczystości była OSP Chocznia. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe strażakom zawodowym oraz ochotnikom. Obchodom towarzyszyła podniosła atmosfera oraz znakomici goście.
    14 maja miała miejsce uroczystość 15-lecia założenia OSP w Tomicach. Z tej okazji w siedzibie OSP odprawiono uroczystą Mszę Świętą oraz poświęcono zakupiony przez jednostkę średni samochód pożarniczy marki "Star".


13.05.2011

Á propos

    W uzupełnieniu wczorajszego tekstu pozwolą Państwo, że przytoczę krótki fragment "Aktu Europejskiego" wygłoszonego przez Jana Pawła II u grobu św. Jakuba w Santigo de Compostela w 1982 roku.
   [...] Trzeba stwierdzić, że tożsamości europejskiej nie można zrozumieć bez chrześcijaństwa i że w nim właśnie znajdują się te wspólne korzenie, z których wyrosła i dojrzała cywilizacja starego kontynentu, jego kultura, jego dynamika, jego przedsiębiorczość, jego zdolność do konstruktywnej ekspansji także na inne kontynenty, jednym słowem to wszystko, co stanowi o jego chwale.
   [...] Wracam moje spojrzenie ku Europie jako kontynentowi, który dał największy wkład w rozwój świata, zarówno w dziedzinie idei, jak pracy, nauki i sztuki. I gdy składam dzięki Panu, że zechciał oświecić ten kontynent światłem Ewangelii od samych początków apostolskiego przepowiadania, nie mogę przemilczeć sytuacji kryzysowej, w jakiej się on znajduje na progu trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej.
    Dlatego ja, Jan Paweł II, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naród europejski [...] kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, Bogu zaś to, co Boskie. Nie chełp się swoimi podbojami, pomna na ich możliwe negatywne konsekwencje. Nie zniechęcaj się z powodu zmniejszania się twojego znaczenia w świecie czy też z powodu kryzysów społecznych i kulturalnych, które cię dotykają. Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla świata. Inne kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają się po tobie tej samej odpowiedzi, jaką święty Jakub dał Chrystusowi: "Mogę".


12.05.2011

Węgry zmieniają kurs - czas na Polskę

   Bez większego echa w naszym kraju odnotowano podpisanie nowej konstytucji węgierskiej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012r. Otóż kiedy "europejska" Europa na gwałt odżegnuje się od swych chrześcijańskich korzeni, Węgrzy z dumą wpisali je do swej konstytucji. Gdy Bruksela lansuje kosmopolityzm, Budapeszt podkreśla bohaterską przeszłość narodu. Wydawało się, że w XXI wieku w państwowym ustawodawstwie niemożliwe jest powołanie się na Pana Boga i jego prawa ogłoszone w Dekalogu. A tu znalazło się we współczesnej Europie państwo, które nie wstydziło się otwarcie przyznać do swoich chrześcijańskich korzeni i słowami modlitwy rozpoczyna swą nową konstytucję: "Boże, zbaw Węgrów i obdarz ich swymi łaskami".

    Dalej czytamy: "Jesteśmy dumni, że nasz pierwszy król, święty Stefan, przed tysiącem lat osadził węgierskie państwo na trwałych fundamentach, a naszą ojczyznę uczynił częścią chrześcijańskiej Europy. Jesteśmy dumni z naszych przodków, którzy walczyli o przetrwanie naszego kraju, jego wolność i niepodległość. Jesteśmy dumni, że nasz naród przez stulecia bronił w walkach Europę, a swoimi talentami i pracowitością pomnażał jej wspólne wartości. Uznajemy kluczową dla podtrzymania naszego narodu rolę chrześcijaństwa". Jest też zapis o ochronie instytucji małżeństwa jako związku kobiety z mężczyzną i o ochronie życia poczętego.
    Konstytucja jest pokłosiem przemian społeczno-politycznych realizowanych przez prawicowy Fidesz z premierem Viktorem Orbánem na czele. Na zachodzie Europy nową węgierską konstytucję przywitał zgodny, hałaśliwy ryk krytyki. Szczególnie drażni odwołanie do Boga i do tradycji narodowych - To hańba dla Europy - rozlega się pomstowanie na lewicy. Dokument uznano za atak na prawa człowieka i akt prawnych nietolerancji.
    Tymczasem rozum i intuicja wskazują, że droga obrana przez Węgrów jest z wszech miar słuszna! Państwo bez wartości, nie szanujące własnej tradycji i historii jest skazane na erozję, a w konsekwencji zanik.

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny
lub zakamuflowany totalitaryzm
- Jan Paweł II


    Jako patriota i katolik, zmianom wprowadzonym w Węgrzech mogę tylko przyklasnąć i powiedzieć "oby tak dalej". Mówię to z nadzieją że stara Europa obudzi się z głębokiego snu i wróci do własnych korzeni. Nie zważając na zgiełk lewicy powinniśmy walczyć o zachowanie wartości chrześcijańskich, które stanęły u podstaw Rzeczpospolitej.

Kto chrześcijanin, a zwłaszcza katolik, musi wymagać chrześcijańskich urządzeń państwowych,
bez względu na to, co sądzą niechrześcijanie.
- Feliks Koneczny


    Bierzmy więc przykład od naszych bratanków i nie bójmy się: si Deus pro nobis, quis contra nos?


11.05.2011

Komisja Bezpieczeństwa

    6 maja br. odbyła się pierwsza w tej kadencji sesja wyjazdowa Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Wadowickiego. Członkowie komisji zdecydowali, że w pierwszej kolejności chcą zapoznać się ze stanem bezpieczeństwa gminy Lanckorona. Tragiczna w skutkach ubiegłoroczna powódź, która w samej tylko powiatowej infrastrukturze drogowej wyrządziła straty szacowane na ok. 10 mln zł, w sposób szczególny dotknęła gminę Lanckorona. Długotrwale opady doprowadziły do licznych osunięć ziemi, w wyniku których dach nad głową straciło kilkudziesięciu mieszkańców tej gminy. W pracach Komisji udział wzięli m.in.: wójt gminy Lanckorona Pani Zofia Oszacka, komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, radni powiatowi, gminni i sołtysi. Po obradach mieliśmy okazję oglądnąć plac budowy osiedli Św. Jana oraz Słoneczne Tarasy, na których powstaje przeszło 25 domów dla osób, które w ubiegłorocznej powodzi straciły dach nad głową. Wraz z Panią wójt, oraz Ireneuszem Cholewą oglądaliśmy również drogę powiatową 1728K w Lanckoronie uszkodzoną przez powódź.


10.05.2011

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wadowicach nr 29/11

    10 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Wadowicach, w trakcie którego m.in. zdecydowano o nabyciu przez Powiat Wadowicki od Gminy Kalwaria Zebrzydowska nieruchomości położonych w Kalwarii a stanowiących drogi powiatowe. Przedmiotem prac zarządu były również sprawy związane z: - realizacją robót drogowych na terenie gmin Wadowice i Mucharz w roku 2011 - zakupem oprogramowania komputerowego dla Wydziału Edukacji (WEZ), szkół ponadgimnazjalnych i powiatowych placówek oświatowych.


10.05.2011

                    Gmina Tomice

    Na posiedzeniu 10 maja Zarząd Powiatu Wadowickiego zdecydował o wyrażeniu zgody na dysponowanie działkami stanowiącymi drogę powiatową:
- dla Gminy Tomice w celu budowy chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1770K i 1771K w Zygodowicach (od remizy OSP w stronę szkoły)
- dla Gminy Tomice w celu budowy sieci oświetlenia drogowego w Lgocie (obok pomnika upamiętniającego pacyfikację wsi w 1945r.)
   W trakcie obrad poruszono również kwestię robót dodatkowych koniecznych do poprawnego zrealizowania zadnia pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice położonej na terenie Gminy Tomice".


5.05.2011

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wadowicach nr 28/11

    5 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Wadowicach. W porządku obrad znalazły się m.in. kwestie związane z powołaniem Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów ZS Nr 1, 2 i 3 w Wadowicach oraz ZS Nr 2 w Andrychowie. Zarząd podjął również decyzję o skierowaniu pod obrady Rady Powiatu uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy ZZOZ w Wadowicach oraz jednolitego tekstu Statutu ZZOZ-u.
   Uczestniczyłem również w pracach komisji konkursowej rozpatrującej wnioski organizacji pozarządowych na realizację zadań:
1. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających, w ramach placówki wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wadowickiego.
2. Prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wadowickiego.
    Łączna wartość środków przyznanych przez Powiat na realizację ww. zadań to 35 tys. zł


4.05.2011

Sejmik Małopolski w obronie Polaków na Litwie

    Prawo do nauki języka polskiego w szkołach na Litwie, analogicznie do praw Litwinów w Polsce. Specjalną rezolucję w tej sprawie przyjęli podczas kwietniowej sesji Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego.
    Oto jej fragment: "Mając na względzie wielowiekową spuściznę Polaków litewskich Sejmik województwa Małopolskiego zwraca się do władz Rzeczypospolitej o podjęcie działań zmierzających do przekonania Władz Republiki Litewskiej do zmiany zapisów ustawy o oświacie w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach. Prawo do nauczania języka macierzystego nie może być naruszane przez doraźne względy polityczne. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polacy na Litwie mają prawo do poznawania języka macierzystego, którego gwarancją powinny być również zapisy ustaw stanowionych przez litewski sejm. Brak uznania praw mniejszości polskiej na Litwie przez władze litewskie może być zarzewiem sporów, wpływających negatywnie na relacje między Polską a Litwą. Przez wzgląd na czterowiekową wspólnotę, należących do najdłuższych w Europie Unię Polsko-Litewską, spuściznę Jagiellonów oraz dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Sejmik Województwa Małopolskiego apeluje o pilne podjęcie działań prowadzących do przywrócenia Polakom - obywatelom litewskim - prawa do nauczania języka polskiego w szkołach, analogicznie do prawa Litwinów w Polsce". Tymczasem jak donoszą litewskie media w sobotę, 30 kwietnia, w Wilnie, w Sali Konstytucyjnej parlamentu, która mieści się obok biura przewodniczącej Sejmu Ireny Degutien odbyła się konferencja partyjna Frakcji Narodowców partii rządzącej Związku Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (ZO-LChD), na którą byli zaproszeni organizatorzy i uczestnicy nacjonalistycznych pochodów w Wilnie i Kownie, podczas których skandowane były hasła: "Litwa dla Litwinów", ale też "Juden raus", czy "Litwa bez Rosjan i Polaków". Niestety, Polacy na Litwie czują się coraz bardziej bezradni.


3.05.2011

Święto Konstytucji 3 maja

    3 maja 1791 Sejm Wielki Rzeczypospolitej Polski uchwalił pierwszą w Europie konstytucję - akt prawny regulujący kompleksowo ustrój prawny państwa. Była to próba zlikwidowania wad systemu politycznego (m.in. liberum veto), które doprowadziły do postępującej anarchizacji państwa, a konsekwencji do pierwszego rozbioru Polski. Niestety konstytucja obowiązywała zaledwie przez rok - w 1792 roku została obalona przez carycę Katarzynę i konfederatów targowickich.

    II rozbiór Polski (1792) ostatecznie przekreślił jakiekolwiek szanse na wolną i niepodległą Polskę. Po raz kolejny okazało się, że w tej części Europy (pomiędzy Rosją a Niemcami) nie ma miejsca dla małego i słabego państwa, że Polska może być tylko silna, albo żadna. Szansę na taką Polskę przyniosła dopiero I wojna światowa i wygrana wojna polsko - bolszewicka w 1920 roku.


30.04.2011

Błogosławiony Jan Paweł II

    W niedzielę 1 maja na wadowickim rynku odbędą się uroczystości związane z beatyfikacją Ojca Świętego Jana Pawła II. O godzinie 10:00 ksiądz infułat Kazimierz Suder odprawi dziękczynną Mszę Świętą. Na godzinę 12:00 zaplanowano połączenie "na żywo" z Watykanem. Wierni zgromadzeni na wadowickim rynku, za pośrednictwem telebimów będą mogli współuczestniczyć w modlitwie Anioł Pański odprawianej na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Na godzinę 19:30 zaplanowano koncert, "Ojcu Świętemu śpiewajmy razem", transmitowany przez telewizję Polsat. Na scenie wystąpią m.in.: Krzysztof Krawczyk oraz Golec Orkiestra, Mietek Szcześniak oraz Chór z Wadowic.

PROGRAM WADOWICKICH UROCZYSTOŚCI
ZWIĄZANYCH Z BEATYFIKACJĄ JANA PAWŁA II


29.04.2011

Nowa witryna internetowa

    Serdecznie witam Państwa na mojej nowej stronie internetowej. Jak zapewne zwrócili Państwo uwagę odświeżeniu uległa nie tylko szata graficzna witryny. Zapraszam do zapoznania się z treścią nowych zakładek, takich jak m.in.: "Multimedia" w której prezentowane są filmy You Tube, "co słychać w mediach?" zawierającej wycinki artykułów prasowych, "poglądy" w której prezentowana jest myśl konserwatywnej prawicy. Życzę ciekawej lektury i zapraszam do współpracy.

19.01.2011

Tajemniczy zamach sprzed wieków a tragedia Smoleńska
(część III)

    W tym miejscu warto przerwać historię sprzed 210 lat i wrócić do czasów współczesnych. 22 grudnia 1988 roku nad szkockim miasteczkiem Lockerbie, eksplodował amerykański samolot Boeing 747 linii PanAm - zginęło 259 osób. Rozpoczęto zakrojone na wielką skalę śledztwo. Przez pięć miesięcy ponad tysiąc policjantów i żołnierzy przeczesywało rejon tragedii i zbierało najdrobniejsze szczątki maszyny, które były rozsiane na terenie kilkunastu kilometrów kwadratowych.

    W końcu znaleziono fragment płytki obwodu drukowanego o wielkości około jednego centymetra, który był częścią zapalnika bomby, umieszczonej w radiomagnetofonie Toshiba. Udowodniono, że przyczyną katastrofy był zamach zorganizowany przez agentów libijskiego wywiadu. Libia utworzyła ogromny fundusz w wysokości 2,7 miliarda dolarów, na odszkodowania dla ofiar katastrofy (rodzina każdej z ofiar otrzymała po 10 mln dolarów).
    Niespełna rok po tej tragedii nad Nigrem rozbił się samolot DC-10 francuskich linii lotniczych UTA. Zagadkę katastrofy udało się rozwikłać po przeszukaniu 200 kilometrów kwadratowych afrykańskiej pustyni. Znaleziono mały fragment zapalnika zrobionego z mechanizmu stosowanego w pralkach, pochodzących z Libii.
    W ubiegłym roku, po dziewięciu latach zakończono śledztwo w sprawie katastrofy Concordea linii Air France. Ustalono, że przyczyną katastrofy była awaria spowodowana najechaniem przez Concordea na element konstrukcyjny silnika, który odpadł ze startującego wcześniej samolotu DC-10 linii Continental. Również w tym przypadku na uwagę zasługuje drobiazgowość śledczych.
    Przytoczone powyżej przykłady jednoznacznie wskazują, że niezależnie od tego, czy chodzi o zamach czy wypadek, w toczącym się śledztwie najważniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca katastrofy i dowodów, gdyż często najdrobniejsza rzecz może mieć ogromne znaczenie w śledztwie. Tylko w ten sposób można próbować dociec prawdy.
    Z zupełnie innym podejściem do śledztwa mamy do czynienia w przypadku katastrofy Polskiego Tu-154, w którym śmierć poniosło 96 najważniejszych osób w państwie (para prezydencka, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, parlamentarzyści, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP). Logika podpowiada, że w obliczu tak strasznej tragedii, śledztwo powinno być prowadzone w sposób co najmniej tak drobiazgowy jak w przytoczonych wcześniej przypadkach.
    Tymczasem lista uchybień w śledztwie jest zatrważająca:
- Polski rząd wyraził zgodę na badanie katastrofy przez stronę rosyjską, a nie wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie, co wywołało falę protestów (zebrało ponad 300 tys. podpisów pod petycją w sprawie powołania międzynarodowej komisji). To właśnie ta wyjątkowo chybiona decyzja Premiera Donalda Tuska, prawdopodobnie raz na zawsze uniemożliwiła Polakom poznanie prawdziwych przyczyn katastrofy.
- W trakcie transportu wraku samolotu z miejsca katastrofy na płytę lotniska, szczątki cięto na mniejsze kawałki, co zarejestrowały kamery TVP: /Reportaż "Misja Specjalna" z 21 września 2010 roku/. Minister spraw wewnętrznych i administracji RP Jerzy Miller zaprzeczył tym oczywistym faktom - /materiał filmowy/. Pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej złożył doniesienie do prokuratury w tej sprawie.
- Przez szereg miesięcy wrak samolotu niszczał, niezabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.
- Na teren, na którym doszło do katastrofy, mogli wchodzić przypadkowi ludzie i wynosić znalezione tam przedmioty. Kilku osobom udowodniono kradzież rzeczy osobistych ofiar katastrofy.
    W ubiegłym tygodniu Premier RP Donald Tusk uznał raport MAK z niekompletny, lecz nie zakwestionował zawartych w nim tez, dodając: Materialna prawda, fakty nigdy nie będą zagrożone, jeśli chodzi o pełne ujawnienie. Nie będzie sytuacji, w której ktokolwiek byłby w stanie ukryć ustalenia dotyczące okoliczności i przyczyn.
    Biorąc pod uwagę sposób w jaki prowadzono śledztwo, czas który upłynął od katastrofy i stan techniczny dowodów, nie byłbym taki pewien ...


19.01.2011

Tajemniczy zamach sprzed wieków a tragedia Smoleńska
(część II)

    W tym momencie na scenie pojawia się Fouche, który zwykł mawiać: "Kiedy zbiera się czterech spiskowców, dwaj z nich to moi ludzie". Tym razem nie udało mu się wykryć zamachu i jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo Cesarza był w wielkim niebezpieczeństwie. Na wieczornym posiedzenia Rady Ministrów, szef Dyplomacji (Talleyrand) z uśmiechem na twarzy zaproponował rozstrzelanie Fouche-a w ciągu 24 godzin.Wraz z ekipą dochodzeniową Fouche znalazł się na miejscu zamachu już w kilka minut po eksplozji, rozpoczynając dochodzenie.Warunki, w jakich musiał pracować, były niezwykle trudne; policjanci przepychali się w zatorze ambulansów, przez tłum strażaków, lekarzy, sanitariuszy oraz gapiów brodzących w czerwonym błocku zalegającym ulicę. Wokół rozbrzmiewała kakofonia płaczu, jęków przeraźliwego wycia rannych, rzężenia konających i przekleństw służby sanitarnej nie mogącej nadążyć z niesieniem pomocy1.

    Mimo licznych przeciwności, policjanci zdołali błyskawicznie zabezpieczyć miejsce zamachu oraz ślady. Strzępy wozu konia oraz bomby przewieziono na dziedziniec prefektury policji i starannie zrekonstruowano. Na podstawie zebranych dowodów wkrótce ustalono, że konia ciągnącego wóz z bombą podkuto na kilka godzin przed zamachem, a więc na pewno w Paryżu. Już 26 grudnia wszystkich mieszkających w Paryżu handlarzy końmi zmuszono do oglądnięcia szczątków szkapy. To samo dotyczyło kowali, którzy oglądali podkowy. Przesłuchano setki, jeśli nie tysiące osób. Wyznaczono dużą nagrodę dla tego, kto udzieli policji efektywnej pomocy.
    Błyskawicznie odnaleziono obsługujących zamachowców: bednarza (bombę ukryto w beczce), kowala, właściciela powozu, sprzedawcę koni i handlarza używaną odzieżą. Wszyscy zeznali, że na dzień lub kilka dni przed zamachem, robili interesy z mężczyzną z blizną w okolicy lewego oka. Przewertowano wszystkie kartoteki w Wydziale Bezpieczeństwa Policji i zidentyfikowano podejrzanego jako Franciszka Carbone-a. Wkrótce w Paryżu zlokalizowano mieszkanie jego siostry, w którym odnaleziono baryłki po zagranicznym prochu (wcześniej śledczy ustalili, że proch użyty w zamachu wyprodukowano poza Francją). Urządzono zasadzkę i wkrótce schwytano Franciszka Carbone-a, który po konfrontacji z bednarzem, kowalem i handlarzami zaczął "sypać" kolegów. Śledztwo dobiegło końca. ...Cdn ...

1. Fragment książki Waldemara Łysiaka "Empirowy pasjans", wyd. Poznańskie, Poznań   1990, s. 26.
2. Na fotografii portret Józefa Foiche-a.


17.01.2011

Tajemniczy zamach sprzed wieków a tragedia Smoleńska
(część I)

    W trakcie studiów nad postacią Napoleona Bonaparte, natrafiłem na niezwykle barwny i ciekawy opis postaci Józefa Fouche (szefa policji politycznej Francji za czasów Napoleona). Jak większość z najbardziej zaufanych ludzi Napoleona, Fouche zaczynał jako bandyta i zbrodniarz (był odpowiedzialny za masakrę tysięcy niewinnych Francuzów w Lyonie), a skończył jako pierwszy stróż prawa. Jego podstawowym zadaniem było utrzymanie Cesarza przy życiu (udokumentowano ponad 100 zamachów na życie "boga wojny" - ile było naprawdę niewiadomo).     Niewątpliwie największym sukcesem Fouche-a było rozwikłanie tajemnicy zamachu z 24 grudnia 1800 roku. Tego dnia w Paryskiej operze odbyć się miała premiera oratorium Haydna "Stworzenie Świata" w znakomitej obsadzie i oprawie muzycznej. Spektakl był ogromnym wydarzeniem kulturalnym, stąd wszyscy spodziewali się obecności Napoleona.

    Zamach przygotowano z zegarmistrzowską precyzją. Ustalono trasę przejazdu konwoju, na miejsce zamachu wybierając najwęższą z ulic. Jeden z zamachowców (Limoelan) ustawiony w narożniku miał dać znak do odpalenia lontu. Wybuch miał nastąpić dokładnie w momencie przejazdu karety Cesarza obok wozu z bombą, czyli po 5 - 6 sekundach. Każdy ruch zamachowców był dokładnie zaplanowany i poprzedzony licznymi eksperymentami. Cesarza ocalił przypadek, a właściwie cała seria przypadków...

1. Wychodząc Napoleon skrytykował szal małżonki Józefiny. Ta natychmiast zdecydowała się go zmienić, co uratowało ją od niechybnej śmierci (jej kareta miała jechać jako druga).
2. Konwój jechał w nietypowym szyku - zwykle poprzedzały go dwa plutony konnych grenadierów rozganiających gawiedź . Zamieszanie z szalem sprawiło, że powóz prowadził pojedynczy jeździec - reszta obstawy jechała za powozem.
3. Zdezorientowany brakiem przedniej straży zamachowiec Limoelan nie zdążył dać umówionego znaku, co opóźniło odpalenie lontu.
4. Zaskoczony brakiem sygnału Saint - Rejatan - drugi z zamachowców, błyskawicznie podpalił ścieżkę z prochem. Mimo niewielkiego spóźnienia na tym etapie zamach mógł się powieść. O ocaleniu Napoleona zadecydowało dwa ostatnie niezwykle zbiegi okoliczności.
5. Cesar Germain - woźnica Napoleona w dniu zamachu zabawił na dłużej w tawernie. Kompletnie pijany prowadził karetę Cesarza jak szalony. Jeźdźcy z obstawy przyznali później, że ledwo mogli za nim nadążyć (niedługo po zamachu na cześć Germaine-a cech paryskich woźniców urządził kilkudniową ucztę, na której wznoszono toasty za jego pijaństwo, które uratowało Cesarza).
6. Wreszcie najważniejsze. O porażce zamachowców przesądziła fatalna pogoda (padał lekki deszcz). Przemoknięty proch palił się trzykrotnie dłużej niż podczas eksperymentów.

    EKSPLOZJA która nastąpiła dokładnie 20 sekund po wjechaniu przez konwój na wąską uliczkę, słyszana była w całym mieście. W promieniu 300 metrów z okien powylatywały szyby. Około 50 najbliżej zlokalizowanych domów i kamienic nie nadawało się do zamieszkania. Zginęło 10 osób (w tym 14 letnia Marianna P., która stała obok samej bomby - jej szczątki znaleziono po kilku dniach 30 metrów od miejsca eksplozji na dachu kamienicy). 30 osób zostało rannych. Napoleon wyszedł z zamachu bez najmniejszego zadrapania - Cesarz opuściwszy karetę spojrzał jedynie za na spustoszoną ulicę i zakomenderował "Do Opery!"... cdn ...


15.01.2011

Beatyfikacja Jana Pawła II

    Benedykt XVI promulgował dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w tym dotyczącego cudu przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożego Jana Pawła II. Uroczystość beatyfikacji odbędzie się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 1 maja br. Będzie to wielki dzień dla Ziemi Wadowickiej i wszystkich Polaków.


14.01.2011

Haniebny raport

Część 1. Część 2.

    12 kwietnia br. Komisja MAK-u (instytucji badającej przyczyny katastrof lotniczych w Rosji oraz krajach byłego ZSRR) ujawniła raport na temat katastrofy polskiego Tu-154.
    Z raportu wynika, że za katastrofę w całości odpowiada strona polska. Rosjanie wykluczyli możliwość przejęcia nawet części odpowiedzialności uznając, że lot miał charakter cywilny, a nie cywilno - wojskowy (mimo iż samolot był własnością Sił Powietrznych RP i lądował na wojskowym lotnisku).
    Śledczy stwierdzili również, że obsługa lotniska oraz inne służby Federacji Rosyjskiej nie ponoszą winy za katastrofę. W podobnym tonie wypowiadają się polskie władze: premier Donald Tusk z PO oraz prezydent Bronisław Komorowski, który w udzielonym niedawno wywiadzie przekonuje, iż "sprawa jest w sposób arcybolesny prosta [...] dla zdrowia narodu trzeba się koncentrować na bieżących zadaniach, nie zapominając o dramacie".

    Opinii tej nie podziela opozycja (szczególnie PiS), zdaniem której wiele wątpliwości dotyczących katastrofy nie zostało rozwianych, a samo śledztwo prowadzone jest w sposób skandaliczny. W podobnym tonie wypowiadają się komentatorzy zachodnich stacji telewizyjnych, w tym autorzy holenderskiego dokumentu "List z Polski", który można oglądnąć na mojej stronie (artykuł z 6 grudnia 2010).
    W grudniu na ręce prezydenta RP i marszałka Sejmu trafiło 330 tys. podpisów obywateli polskich (w tym 50 tys. mieszkających w USA) domagających się powołania komisji międzynarodowej celem zbadania przyczyn katastrofy. Zdaniem autorów tej inicjatywy, postępowanie rosyjskich śledczych "jest zafałszowane, mamy do czynienia z niszczeniem dowodów, zmienianiem zeznań, ukrywaniem prawdy". Inicjatywa nie spotkała się z żadną reakcją władz.
    Sądzę iż na temat katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jej przyczyna "jest w sposób arcybolesny prosta". Raport MAK niczego nie wyjaśnia, a prawdziwe przyczyny katastrofy pozostają nie odkryte.
    Zachęcam Państwa do zapoznania się z nagraniem "wysłuchania publicznego" które odbyło się w Parlamencie Europejskim.


12.01.2011

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy

    11 stycznia br. w Krakowie nastąpiło uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy.
    Uroczystości przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Na rozpoczęcie procesu do Krakowa przybyli m.in. proboszczowie z Wadowic, Bachowic i Spytkowic, kapłani diecezjalni i zakonni (zwłaszcza karmelici bosi) oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wadowicki Karmelita Bosy Ojciec Rudolf Warzecha - urodził się w 1919 roku w Bachowicach, zmarł w opinii świętości 26 lutego 1999 roku.

    Zachęcam do zapoznania się z sylwetką tego niezwykłego kapłana.


3.01.2011

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

    W związku z prośbami mieszkańców, prezentuję numery telefonów pod którymi można się kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za odśnieżanie dróg powiatowych.
    Informacje o nieprzejezdnych drogach można również kierować bezpośrednio do mnie (telefon podany w zakładce "kontakt"). W każdym zgłoszonym przypadku, postaram się poinformować właściwe służby i zadbać, aby możliwie szybko zareagowały na Państwa zgłoszenie.

- Kierownik Wydziału Powiatowy Zarząd Dróg: 606 647 305
- Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg: 606 647 306, 606 647 299, 694 529 796.
- Telefony kontaktowe do podmiotów odpowiedzialnych za odśnieżanie:
- Gmina Brzeźnica (Rolnicza Spółdz. Prod. "Piast" Kopytówka) - tel. 606-398-497
- Gmina Spytkowice(Przedsięb. Budowlano- Drogowo-Mostowe "DROG-BUD") - tel. 33- 873-73-28
- Gmina Tomice (Rolnicza Spółdz. Prod. "Piast" Kopytówka) - tel.606-398-497
- Gmina Wieprz (Przedsięb. Budowlano- Drogowo-Mostowe "DROG-BUD") - tel. 33- 873-73-28


29.12.2010

Działki w Tomicach

    Równolegle z modernizacją dróg powiatowych, postępuje proces normalizacji ich stanu prawnego. Część działek znajdujących się w pasie drogowym, a nawet w osi jezdni nie jest własnością Powiatu. Rodzi to problemy przy ich remontach, zwłaszcza tych prowadzonych przy udziale środków z UE.
    22 grudnia br. wraz z Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg odbyłem podróż służbową do Opola, której celem było podpisanie umowy o nieodpłatnym przejęciu przez Powiat nieruchomości o wartości 45 590 zł. Działki przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, znajdowały się w ciągu drogi powiatowej nr 1768K relacji Tomice - Brzeźnica (w miejscowości Tomice pomiędzy przejazdem kolejowym a stawami rybnymi). W ich skład wchodziło siedem parceli o łącznej powierzchni 230 arów.


28.12.2010

Droga powiatowa nr 1768K relacji Tomice - Brzeźnica

    W nadchodzącym roku 2011, droga powiatowa nr 1768K relacji Tomice - Brzeźnica wreszcie doczeka się remontu. "Wąskie gardło" prowadzące do mostu na Skawie, dla mieszkańców gmin Tomice, Brzeźnica, oraz Spytkowice jest jedyną drogą prowadzącą w kierunku Wadowic.
    Ta niezwykle ważna trasa przez lata nie mogła doczekać się kompleksowej renowacji, a doraźne remonty polegały jedynie na łataniu dziur. W projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Wadowickiego na rok 2011, na modernizację drogi powiatowej nr 1768K, zabezpiecza się kwotę w wysokości prawie 9,5 mln zł [sic!]. Radni nad budżetem głosować będą w styczniu. O planach, szansach i zagrożeniach projektów związanych z przebudową w/w trasy, będę informował na bieżąco.


27.12.2010

Powiatowa Wigilia - 2010

    Jak co roku Starostwo Powiatowe w Wadowicach zorganizowało w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera uroczyste spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie Władz Samorządu Powiatowego w spotkaniu udział wzięli burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu Powiatu, radni oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich, kierownicy wydziałów, a także kierownicy i komendanci jednostek organizacyjnych Powiatu. Galeria zdjęć oraz więcej informacji na stronie Powiatu ...


    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu w ciepłej, rodzinnej atmosferze, przyniosą wiele radości i optymizmu. Niech w nadchodzącym Nowym 2011 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji życiowych planów.


13.12.2010

Czas ołowiu

    13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła na terenie całego kraju Stan Wojenny. W działaniach na terytorium kraju wzięło udział przeszło 100 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy ZOMO i ORMO, niespełna 4 tysiące czołgów i bojowych wozów opancerzonych oraz lotnictwo. Połączone siły milicji i wojska pacyfikowały kolejne strajkujące zakłady (m.in. kopalnię "Wujek" w Katowicach). W sumie udokumentowano 115 wypadków śmierci bezpośrednich ofiar stanu wojennego.

    Bezpośrednią przyczyną wprowadzenie stanu wojennego była chęć powstrzymania demokratycznych przemian w Polsce, rozpoczętych w sierpniu 1980 roku. Już w trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej władze sowieckie analizowały możliwości zbrojnego powstrzymania "bezkrwawej rewolucji" w Polsce. Koncepcja zbrojnej interwencji była szeroko komentowana i analizowana we wszystkich państwach Układu Warszawskiego, miała zwolenników (Erich Honecker - przywódca Niemiec Wschodnich - NRD) jak i zdecydowanych przeciwników ( przywódca Rumunii - Nicolae Ceauşescu oraz Węgier - Janos Kadar). O zaniechaniu tych planów zadecydowały ostatecznie: zaangażowanie militarne ZSRR w Afganistanie oraz naciski ze strony Zachodu.
    Dziś wiemy, że w grudniu 1981 roku ZSRR nie planowało interwencji zbrojnej w Polsce (świadczą o tym m.in. stenogramy z posiedzeń Komisji Susłowa - powołanej w celu śledzenia sytuacji w PRL oraz zachowane depesze dyplomatyczne). Departamentu Stanu USA, stanowczo stwierdził, że w tamtym czasie "nie zanotowano żadnego ruchu wojsk radzieckich w tym rejonie".
    Władze Związku Radzieckiego dawały Jaruzelskiemu do zrozumienia, że Polska musi własnymi siłami "rozprawić" się z Solidarnością. Wśród wskazówek dla polskich towarzyszy znalazło się wezwanie do kontrataku i powrotu "na utracone pozycje w klasie robotniczej, w społeczeństwie" "zwiększenie bojowości wszystkich organizacji partyjnych", usunięcie z PZPR "ludzi jawnie obcych", "odbudowanie naruszonej więzi partii z klasą robotniczą", nasilenie antyopozycyjnej propagandy itp. - ani słowa o interwencji.
    Co więcej, z rozmów przeprowadzanych pomiędzy stroną polską a Radziecką wynika, że to sam generał Jaruzelski próbował wymóc na ZSRR interwencję militarną w wypadku niepowodzenia stanu wojennego. Zamiast dialogu i poszanowania woli społeczeństwa, generał Jaruzelski i dygnitarze PRL wybrali Stan Wojenny - "czas ołowiu".

    Zachęcam do zapoznania się z książką "PRZED I PO 13 GRUDNIA" - publikacją, wydaną przez KOMISJĘ ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. Klikając na niniejszy link możecie państwo zapoznać się ze skróconą 448 stronnicową wersją. Życzę miłej lektury.


11.12.2010

QUO VADIS Europo?

    Wczoraj w Wiedniu zaprezentowano raport Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie. Raport zwraca uwagę na problem narastających na przestrzeni ostatnich pięciu lat prześladowań chrześcijan na Starym Kontynencie. Obserwatorium jest instytucją pozarządową, zarejestrowaną w Austrii. Konferencję zorganizowano pod auspicjami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
    Przejawami nietolerancji i dyskryminacji, na które uwagę zwraca 40-stronicowy dokument są m.in.:

- Ograniczenia wolności sumienia i wyznania, swobody słowa, różnego rodzaju zniesławienia i oszczerstwa. Jedną z przyczyn coraz częstszych przejawów nietolerancji wobec chrześcijan, jest propagowanie przez media i środki masowego przekazu wypaczonego, stereotypowego i negatywnego wizerunku chrześcijan.
- Usuwanie symboli religijnych z miejsc publicznych (jako przykład może posłużyć ubiegłoroczne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nakazujące usunięcie krzyży z włoskich szkół publicznych oraz podobne przypadki w Niemczech i Anglii)
- Akty wandalizmu i przemocy, desakralizacji wobec chrześcijańskich miejsc kultu (szczególnie we Francji).
- Trudności rodziców w wychowaniu własnych dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami religijnymi (obowiązkowe kursy wychowania seksualnego w programach szkolnych Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii).
- Prowokacje działaczy homoseksualnych przed katedrą Notre Dame w Paryżu w lutym i przerwanie przez inną grupę homoseksualną Mszy św. w kościele w Holandii.

    Po lekturze "Raportu" z przykrością stwierdzam, że chociaż na tle takich krajów jak Francja, czy Anglia sytuacja w Polsce wydaje się być zadowalająca, to podobne zjawiska możemy zaobserwować również w naszym kraju. Stereotyp "mochera" (pojęcie wylansowane niegdyś przez Donalda Tuska) niestety na stałe wszedł do języka w naszym kraju. Na jego bazie w mediach propaguje się negatywny stereotyp chrześcijan.


6.12.2010

List z Polski

Część II Flimu:

Część III Flimu:

Część IV Flimu:

Część V Flimu:

    W dniu dzisiejszym z wizytą do Polski przybył Prezydent Rosji Dymitrij Miedwiediew. Oglądając relacje telewizyjne z tej wizyty byłem pod wrażeniem środków ostrożności podjętych przez rosyjskie oraz polskie służby bezpieczeństwa. Odbiór wizyty okrzykniętej przełomem w bilateralnych stosunkach obydwu państw, burzyła w moim przypadku jedna uporczywie powracająca myśl - dlaczego ta wizyta (głowy państwa) pod względem zachowanych środków ostrożności tak drastycznie różni się od tej z 10 kwietnia br. DLACZEGO?
    Niestety nie jest to jedyne pytanie pozostające bez odpowiedzi, które pojawiło się od tej tragicznej daty. Tak traumatyczne przeżycie (miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych prezydenckiej pary na Rynku Głównym w Krakowie) budzi potrzebę dociekania prawdy - błąd pilota, usterka techniczna, fatalne warunki atmosferyczne - dlaczego? Z tym większym zaniepokojeniem przyjąłem informację, iż polskie władze nie podjęły trudu wyjaśnienia przyczyn katastrofy, pozostawiając śledztwo stronie rosyjskiej (mimo iż prawo międzynarodowe i umowy bilateralne przewidują możliwość prowadzenia wspólnego dochodzenia). Nikt w naszym kraju nie zdecydował się również na podjęcie rzetelnego dziennikarskiego śledztwa w tej sprawie.
    Jakiś czas temu w internecie oglądnąłem materiał (wtedy jeszcze dostępny jedynie w wersji angielskiej) zrealizowany przez Holendrów i wyemitowany w tamtejszej telewizji: "Brief uit Polen" czyli "List z Polski". Film wzbudził żywe emocje i najprawdopodobniej będzie emitowany w stacjach telewizyjnych w Irlandii, Kanady, Szwajcarii i Francji. Choć tezy stawiane przez twórców programu są niezwykle śmiałe i nie zawsze poparte dowodami, to myślę że warto się z nim zapoznać. Sądzę iż stanowi on ciekawe uzupełnienie wiedzy dostępnej w tej materii, prezentując stanowisko niepublikowane dotąd w polskiej telewizji (nieśmiała próba w filmie "Solidarni 2010"). TVP zdecydowała się za to na emisję filmu "Syndrom katyński" - wyjątkowo kiepskiego filmu produkcji rosyjskiej wyprodukowanego zaraz po katastrofie, którego tezy jak dziś już wiemy były kompletnie nieprawdziwe.


5.12.2010

I sesja nowej Rady

    2 grudnia 2010 roku odbyła się pierwsza Sesja Rady Powiatu Wadowickiego IV kadencji. Starostą wybrany został Pan Jacek Jończyk (poparty głosami wszystkich 27. radnych). W skład nowo wybranego Zarządu Powiatu weszli ponadto: Bartosz Kaliński, Józef Jodłowski oraz Ireneusz Cholewa. Przewodniczącym Rady Powiatu wybrany został Józef Łasak, wiceprzewodniczącymi: Stanisław Kotarba oraz Sebastian Ramenda.
    Wybór mojej osoby na członka Zarządu Powiatu Wadowickiego traktuję jako pierwszy krok w kierunku spełnienia przedwyborczych obietnic. Nie ukrywałem, że w przypadku wyboru do Rady, zamierzam aktywnie uczestniczyć w pracach Powiatu. Funkcja członka Zarządu daje doskonałą sposobność do zmierzenia się z problemami nękającymi moich wyborców oraz wszystkich mieszkańców powiatu wadowickiego.


30.11.2010

Pierwsza Sesja Rady Powiatu Wadowickiego IV kadencji

    2 grudnia 2010 br. (czwartek) odbędzie się pierwsza Sesja Rady Powiatu Wadowickiego IV kadencji. Porządek obrad przewiduje wybór prezydium Rady Powiatu, Starosty, Wicestarosty oraz Zarządu. Wyłoniony zostanie gabinet, na barkach którego spocznie odpowiedzialność za samorząd powiatowy przez najbliższe cztery lata.
    Jednocześnie będzie to pierwszy dzień funkcjonowania nowej Rady - wręczenie zaświadczeń o wyborze oraz ślubowanie radnych. W związku z faktem wyboru na stanowisko radnego, tego samego dnia zmieni się charakter mojej strony internetowej (z wyborczej na informacyjną). Będę się starał na bieżąco komentować wydarzenia o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym. Nie zabraknie felietonów, prezentujących mój osobisty punkt widzenia, na kwestie związane z historią oraz bieżącą polityką Polski.


26.11.2010

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.

Józef Piłsudski

    Wybory na Wójta Gminy Tomice w roku 2010 wygrał Pan Adam Kręcioch, uzyskując ponad 80% ważnie oddanych głosów. Największą liczbę głosów zwycięzca otrzymał w rodzinnej miejscowości - Radoczy (przeszło 90% głosów). Jego konkurent - Bartosz Kaliński najwięcej głosów otrzymał w obwodzie obejmującym miejscowości Woźniki i Zygodowice (23.86% ważnie oddanych głosów).
    Taki, a nie inny wynik rywalizacji był bardzo prawdopodobny i wkalkulowany w ryzyko startu. Moim celem było raczej zwrócenie uwagi mieszkańców na problemy nierozwiązane dotąd w naszej gminie (głównie sprawy związane z bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz transportem drogowym). W swoim programie wyborczym starałem się nie tylko wskazywać konkretne problemy, ale również możliwe sposoby ich rozwiązania. Obszerny, analityczny i spójny program wyborczy spotkał się z dużym uznaniem mieszkańców, wzbudzając powszechne zainteresowanie. Niestety, z racji prowadzonej jednocześnie kampanii wyborczej do Rady Powiatu Wadowickiego (na terenie 4 gmin), nie byłem w stanie poświęcić zmaganiom wyborczym na Wójta uwagi właściwej temu przedsięwzięciu. Żałuję, że nie udało się zorganizować spotkania z wyborcami i debaty (o co niejednokrotnie prosili mnie wyborcy).
    Niewątpliwym atutem zwycięzcy zmagań wyborczych, było ogromne doświadczenie zdobyte podczas ośmiu lat piastowania tego stanowiska. Obecnemu Wójtowi nie można odmówić sukcesów. Przez ostatnie osiem lat w naszej gminie udało się zrealizować wiele niezwykle ważnych dla mieszkańców inwestycji (gimnazjum, hala sportowa, boiska sportowe, remonty szkół). Z drugiej jednak strony są sfery, w których zaniechania ostatnich lat widać jak na dłoni (bezpieczeństwo, nikła absorpcja środków zewnętrznych). W swoim programie oraz rozmowach z wyborcami starałem się wskazywać właśnie na te zagadnienia. Mam nadzieję, że Radni Gminy Tomice obecnej kadencji oraz Wójt, pochylą się nad tymi problemami. Będę czuł się zaszczycony i spełniony, jeśli zechcą skorzystać ze wskazanych przeze mnie rozwiązań. Kończąc deklaruję pełną współpracę i wsparcie dla obecnych władz gminy Tomice. Sądzę, iż w kontekście remontów powiatowych dróg na terenie naszej gminy, moje wsparcie może okazać się niezwykle cenne.
   

Gratuluję Panu Adamowi Kręciochowi zwycięstwa wyborczego, życząc sukcesów
i owocnych czterech lat urzędowania na stanowisku Wójta Gminy Tomice. Dziękuję za uczciwą rywalizację. Parafrazując zamieszczone w tytule artykułu słowa Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, pragnę jednocześnie przestrzec przed "spoczywaniem na laurach" po zwycięskim boju. Praca na tak ważnym stanowisku wymaga dużej determinacji i motywacji (w tym również motywacji zewnętrznej). Mam nadzieję że niniejszy artykuł zadziała mobilizująco. POWODZENIA!

Z wyrazami szacunku i uznania,
Bartosz Kaliński


25.11.2010

O wyborach, zwycięstwie, zaufaniu i odpowiedzialności

    W pierwszych słowach chciałbym przeprosić za kilkudniowy brak wpisów na moim Blogu Politycznym. Absencja spowodowana była ciężką kontuzją, jakiej doznałem na początku tygodnia (obecnie poruszam się o kulach, z nogą w gipsie).
    Wracając do meritum, zgodnie z obietnicą pragnę Państwu przedstawić analizę wyników tegorocznych wyborów samorządowych w naszym powiecie.
    Wybory do Rady Powiatu Wadowickiego wygrało PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskując łącznie 14555 głosów (26,8%). Kolejne miejsca zajęły: WSPÓLNY DOM - 12306 głosów (22,66%), PLATFORMA OBYWATELSKA - 9862 głosów (18,16%), POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 7779 głosów (14,32%), SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - 6367 głosów (11,72%), LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ - 3442 głosów (6,34%).
    W skali całego powiatu, mimo większej liczby głosów (dokładnie o 107) PiS uzyskało procentowo słabszy wynik w stosunku do wyborów z roku 2006 (spadek o 2,42%). Spowodowało to spadek liczby mandatów (w 2006 roku 10 mandatów, obecnie 9). Przyczyny szukać należy w większej, bo 47.22% frekwencji wyborczej (w roku 2006 - 44,66%) oraz większej liczbie komitetów wyborczych, co przyczyniło się do "rozproszenia" manatów.

    Odmienny trend zaobserwować można w okręgu wyborczym nr 5. Oto wyniki głosowania w tym okręgu:
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 3 357 głosów - 25.85%
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY DOM - 3 120 głosów - 24.03%
- KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2 577 głosów - 19.85%
- KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2 215 głosów - 17.06%
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ - 1 097 głosów - 8.45%
- KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 619 głosów - 4.77%
    Wynik PiS w 5 okręgu wyborczym obejmującym gminy Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Wieprz, w stosunku do 2006 roku wzrósł o 1,16% (210 głosów). Sukces wyborczy jest zasługą kandydatów startujących z naszej listy. Były to osoby powszechnie znane i szanowane w swoich środowiskach: dyrektorzy szkół, nauczyciele, rolnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy.
    Największą liczbę głosów z listy PiS uzyskał Bartosz Kaliński. Mój wynik tj. 698 głosów (5.38% z wszystkich ważnie oddanych głosów) okazał się być drugim w okręgu nr 5. Był również jednym z lepszych w skali całego powiatu.
    Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Jestem świadom ciążącej na mnie odpowiedzialności. Zapewniam, że powierzony mi mandat będę wypełniał godnie, reprezentując swoich wyborców najlepiej jak potrafię. Nie zawiodę Państwa.

P.S.
    Jako ciekawostkę dodam, że jestem najmłodszym radnym w obecnej kadencji - 27 lat, przy średniej wieku przekraczającej 51 lat; oraz prawdopodobnie najmłodszym radnym w historii naszego powiatu. Jestem również pierwszym (od wprowadzenia reformy administracyjnej) radnym powiatowym z Tomic.


22.11.2010

Sukces wyborczy!

    W dniu dzisiejszym potwierdzono informację o zdobyciu przeze mnie mandatu radnego Rady Powiatu Wadowickiego. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim wyborcom oraz sympatykom, którzy przyczynili się do mojego zwycięstwa - to również Wasz sukces! Dziękuję.
    Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej w dniu jutrzejszym. Postaram się poddać pogłębionej analizie wyniki tegorocznych wyborów, które jak zgodnie twierdzą obserwatorzy życia politycznego w naszym powiecie, przyniosły bardzo wiele niespodzianek. Zapraszam.


19.11.2010

Wybory do Rady Powiatu Wadowickiego - 2010


19.11.2010

Wybory na Wójta Gminy Tomice

Szanowni Państwo

    Wolności zmusza do dokonywania wyboru. Bez możliwości wyboru, wolności po prostu nie ma. Sama nazwa "WYBORY" sugeruje, że możemy wybrać jedną z pośród co najmniej dwóch opcji. Jeśli idziemy na głosowanie i na karcie mamy tylko jedno nazwisko (jak cztery lata temu), to w mojej opinii jest to iluzja demokracji. Obserwując rzeczywistość polityczną w naszej gminie, kilka miesięcy temu doszedłem do wniosku, że również w tych wyborach będziemy mogli "wybierać" spośród ... no właśnie jednego kandydata. Nie mogłem na to pozwolić. Tak narodziła się myśl o starcie w wyborach na Wójta Gminy Tomice oraz pragnienie dania ludziom możliwości dokonania realnego wyboru.
    Tegoroczna kampania wyborcza była niewątpliwym testem dla obydwu kandydatów na Wójta. Poprzez obserwację sposobu jej prowadzenia, możecie Państwo sami stwierdzić, kto jest lepszym organizatorem. Mądrość, rozwaga, kreatywność, odwaga, aktywność, nowoczesność - to cechy którymi powinien charakteryzować się dobry Wójt. Gmina Tomice potrzebuje dobrego menadżera -osobę która zadba o inwestycje i właściwe wykorzystanie pieniędzy z naszych podatków.
    21 listopada zdecydujemy w jakim kierunku podąży nasza gmina. Liczę na Państwa Poparcie.

Bartosz Kaliński


18.11.2010

List do wyborców z Woźnik i Zygodowic

    Startujemy do Rady Gminy Tomice z okręgu wyborczego obejmującego miejscowości Woźniki oraz Zygodowice. Jest to okręg szczególny. Nasza parafia jest jedną z dwóch najstarszych w powiecie wadowickim (obok Mucharza). Możemy się pochwalić wspaniałym kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, wybudowanym w pierwszej Polowie XVI wieku. Bez wątpienia jest on jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Małopolsce.
    Nasze rodzime strony są wyjątkowe pod jeszcze jednym względem - niezwykle nikłych inwestycji infrastrukturalnych oraz wieloletnich zaniedbań w dziedzinie zabezpieczenia p. powodziowego. W tym roku wszyscy przekonaliśmy się o zagrożeniu jakie w okresie zwiększonych opadów deszczu niesie z sobą Zygodówka. Niewielka rzeczka zagroziła bezpieczeństwu kilkudziesięciu rodzin w Zygodowicach i Woźnikach. Nie możemy dopuścić, aby podobna sytuacja przydarzyła się w przyszłości. Zdecydowaliśmy się na start w wyborach z przekonaniem, że dotychczasowe inwestycyjne w naszych miejscowościach są niewystarczające. Pora to zmienić. Idąc za hasłem naszego kandydata na Wójta Gminy Tomice Bartosza Kalińskiego: czas na ZMIANY KTÓRYCH POTRZEBUJEMY. Zapraszamy do udziału w wyborach.


Z poważaniem,
Zygmunt Ochocki
Damian Giertuga
Mateusz Pytel


18.11.2010

Licznik długu tyka...

    Czy wiesz, że obecny rząd zadłuża nasz kraj w szybszym tempie, niż to się działo za czasów Edwarda Gierka! Dług Publiczny Polski wynosi obecnie ponad 773 mld zł, co w przeliczeniu na obywatela (łącznie z niemowlętami) daje kwotę ponad 20 tys. zł. Przecież te gigantyczne długi będziemy musieli kiedyś spłacić (biorąc pod uwagę skalę zadłużenia prędzej nasze wnuki). Warto nadmienić, że w zeszłym roku przeciętny Polak oddał rządowi w podatkach 11.500 zł. Na co PO wydało te pieniądze? W okresie ostatnich 3 lat, rządu Donalda Tuska zwiększył armię urzędników w naszym kraju o ponad 60 tys. (wzrost o przeszło 10%)!
    Tymczasem już w przyszłym roku zadłużenie kraju przekroczy ustawowe 55%, co spowoduje cięcia w sferze budżetowej, rentach i emeryturach. Ratując się przed ekonomiczną katastrofą, Platforma Obywatelska rozpaczliwie łata dziurę budżetową zwiększając podatki: (wzrost podatku VAT - dotknie głównie najbiedniejszych) oraz majstrując w naszych emeryturach. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie będziemy mieli w Polsce obiecaną przed wyborami drugą Irlandię (obecnie kraj ten znajduje się na skraju bankructwa).
Dług publiczny Polski wynosi obecnie...


17.11.2010

Platforma Obywatelska

SONDA
Co Dawid Ch miał na myśli?

Że sport odciąga młodzież od narkotyków ...
Że najważniejsze są parkingi i "Orliki"
"ja pie... PO prostu nie wiem"

    Platforma Obywatelska jest partią liberalną (łac. liberalis - wolnościowy, wolny) w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi tu o liberalizm gospodarczy (bo z tym niestety ta partia ma niewiele wspólnego) ale o liberalizm społeczny, światopoglądowy, kulturowy. Ów liberalizm widoczny jest jak na dłoni w programie wyborczym PO, podejmowanych decyzjach, jak również w składzie personalnym list wyborczych tej partii do władz samorządowych.
    Poniżej prezentuję przykład polityka Platformy Obywatelskiej, który przebojem wszedł na scenę polityczną w Jaworznie. Problemy Dawida Ch. niestety nie skończyły się na wywiadzie telewizyjnym. Wkrótce niedoszły radny został zatrzymany przez policję w związku z podejrzeniem o posiadanie narkotyków.

    PS. Darwinizm mówi, że ewolucyjne procesy zmian w przyrodzie są wynikiem zastępowania słabych i nieprzystosowanych "okazów" lepiej przystosowanymi (inteligentniejszymi, sprawniejszymi). Jak widać po listach wyborczych PO nie wszędzie działa...


17.11.2010

Łączany

    Dziękuję wszystkim, którzy wspierają moją kampanię wyborczą w Łączanach. Z tą miejscowością łączy mnie bardzo wiele. Dzięki życzliwości przyjaciół, wczoraj w centrum Łączan stanął mój billboard wyboczy.
    W maju tego roku podczas powodzi, ramię w ramię walczyliśmy o utrzymanie w korycie potoku Erka. Dzięki wzmocnieniu wału, przed zalaniem uchronione zostały przysiółki Zarzecze oraz Kępa. Jeśli wygram wybory, podejmę starania o odpowiednie zabezpieczenie p. powodziowe Łączan (potrzebny jest odpowiedni lobbing we tej sprawie i współpraca na linii gmina - powiat - województwo). Uważam, że jeśli los dziesiątków domów w Łączanach zależy od sprawności jednej pompy (przepompownia Erka - Wisła) to trzeba zrobić wszystko żeby ta pompa była nie tylko sprawna, ale również żeby w razie awarii w każdej chwili można ją było zastąpić kolejną o podobnej mocy.


16.11.2010

    Zachęcam do zapoznania się programem wyborczym Pana Rafała Stuglika - kandydata do Sejmiku Województwa Małopolskiego w naszym okręgu. Jest on dostępny w serwisie internetowym poświęconym jego osobie: www.rafalstuglik.pl.


15.11.2010

Radocza - krótki komentarz do wydarzeń z Niedzieli 14 listopada br.

    Marzę o Polsce, w której każdy obywateli będzie miał prawo do własnej opinii i podejmowania samodzielnych decyzji. Uważam, że dyktowanie obywatelom konkretnych rozwiązań jest brakiem poszanowania dla ludzkiej autonomii (prawa wyboru), a tym samym brakiem szacunku dla drugiego człowieka. Dlatego myślmy samodzielnie.


11.11.2010

Narodowe Święto Niepodległości

    11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po 123. latach niewoli nasz kraj odzyskał niepodległość. Mimo, iż Polacy wolnym państwem cieszyli się zaledwie 21 lat, to skala przemian, jakich dokonano w naszym kraju w tym okresie, nie ma sobie równych w historii nowożytnej. Największym zagrożeniem dla państwowości II RP (oprócz wrogo nastawionych sąsiadów) były głębokie podziały, które narosły przez przeszło 100 lat zaborów. Niejednorodność systemów walutowych, szkolnictwa, administracji samorządowej i wojskowej oraz prawo. Głęboka dysproporcja w poziomie urbanizacji, uprzemysłowienia, zamożności. Różne były nawet rozstawy szyn kolejowych!
    Pomimo wszystkich różnic, dzielących ludzi żyjących pod trzema zaborami, młode państwo zdołało obronić swój byt, o który musiało walczyć od samego początku swojego istnienia (toczone w latach 1918-21: powstania wielkopolskie oraz śląskie, konflikty z Czechosłowacją, Ukrainą, Litwą i wreszcie wojna polsko - bolszewicka). W tym niezwykle trudnym okresie, czynnikiem spajającym naród było poczucie jedności.
    Wydarzenia ostatnich lat (śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II oraz katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem) pokazały, iż Polacy w chwilach trwogi potrafią się zjednoczyć. Szkoda że na tak krótko. Niech dzień Narodowego Święta Niepodległości stanie się dla nas wszystkich okazją do refleksji, nad niepodległością - niezwykle cennym darem otrzymanym od przodków. Nie możemy jednak zapominać, że wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć.
   

To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać!

   

Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej 3 czerwca 1991 r.
na lotnisku w Masłowie koło Kielc


11.11.2010

Podziękowania dla mieszkańców Tomic

    Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Tomic, którzy w dniu dzisiejszym przyjęli mnie oraz kandydatów do Rady Gminy Tomice w swoich domach. Dziękujemy za życzliwość, otwartość, zaufanie i cenne rady. Zrobimy wszystko, aby Państwa nie zawieść.


10.11.2010

Kilka słów o długach, inwestycjach i wyborach, czyli Gmina Tomice anno Domini 2010

    Zachęcam Państwa do zapoznania się z rankingiem "Europejska Gmina - Europejskie Miasto - 2010" opublikowanym na łamach "Gazety Prawnej" we wrześniu br. Jak czytamy w gazecie: "ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe". Warto nadmienić, iż wskaźnik absorpcji środków unijnych, należy do istotniejszych kryteriów oceny pracy władz samorządowych. Gmina Tomice zajmuje w rzeczonym rankingu 180 miejsce (na 182 gminy), co jest jednym z gorszych wyników nie tylko w Małopolsce, ale również w skali całego kraju. Danych zaprezentowanych w tabeli nie można traktować jako suchych statystyk - to realne pieniądze. Z rankingu możemy się m.in. dowiedzieć, że Wójt Gminy Tomice pozyskał w zeszłym roku z UE 102 zł na jednego mieszkańca, a Pani Wójt sąsiedniego Wieprza aż 828 zł! Jak na dłoni widać która z gmin ma lepszego gospodarza.
    Filarem rozwoju każdego samorządu terytorialnego są inwestycje, od których zależy stan infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej, oświetleniowej, rozbudowa szkół, kompleksów sportowych, ośrodków kultury oraz wiele innych. W realizacji nowych inwestycji (poza środkami własnymi pochodzącymi z podatków), każda gmina może posiłkować się pieniędzmi z dwóch źródeł: kredytów bankowych, lub dotacji unijnych.
    Wybór tej pierwszej drogi jest prostszy: odpowiednia uchwała Rady, kredyt w banku i już możemy budować piękne boiska i chodniki, za które i tak zapłacą mieszkańcy - tyle że w przyszłości.
    Zdecydowanie więcej wysiłku trzeba włożyć w pozyskanie środków z programów pomocowych. Napisanie odpowiedniego wniosku, który nie będzie zawierał błędów formalnych i "wpisze" się w kryteria programu jest trudne, lecz nie niemożliwe. Świadczą o tym wysokie pozycje w Rankingu takich gmin jak: Wadowice (19.), Andrychów (33.), czy Wieprz (69.). Inwestycje realizowane w tych gminach są imponujące: budowa hal sportowych, renowacja ul. Zatorskiej oraz Rynku w Wadowicach; budowa nowych mostów oraz kompleksu basenów w Andrychowie; potężne dotacje na restrukturyzację i unowocześnianie indywidualnych gospodarstw rolnych w Wieprzu. Co istotne w/w inwestycje, z racji uzyskanych dotacji unijnych nie nadwyrężyły budżetu tych gmin.
    Gmina Tomice sukcesywnie podąża pierwszą drogą, co skutkuje nikłymi inwestycjami (realizowanymi głównie w okresie wyborczym) przy jednoczesnym wzroście zadłużenia. Niestety nie jest to najlepsza polityka...


9.11.2010

Wybory do Rady Powiatu Wadowickiego

   
    W fazę rozstrzygającą wchodzi kampania do Rady Powiatu Wadowickiego. Pragnę serdecznie podziękować swoim przyjaciołom, znajomym i sympatykom, którzy wsparli moją kampanię w gminach: Brzeźnica, Spytkowice oraz Wieprz. Szczególne zaangażowanie wykazują moi sojusznicy w miejscowościach: Wieprz, Łączany, Marcyporęba, Spytkowice, Bachowice, w których spodziewam się osiągnąć dobry wynik.
    Krzepiąca jest stale rosnąca liczba moich współpracowników i wolontariuszy, bez których prowadzenie kampanii wyborczej jest niemożliwe. Zapraszam Państwa do współpracy i dzielenia się swoimi pomysłami. Każda pomoc jest mile widziana. Dane niezbędne do skontaktowania się ze mną znajdziecie państwo na stronie w rubryce "kontakt". Zapraszam.


8.11.2010

Nieczysta gra wyborcza, do akcji wkracza Policja

    Po dniu przerwy (Niedziela) wracam do opisywania swoich zmagań wyborczych. Niestety muszę zacząć od nieprzyjemnych wieści. Od swoich sympatyków z Woźnik oraz Tomic otrzymałem informację o nieczystej grze prowadzonej przez moich rywali politycznych. W wymienionych miejscowościach nieznani sprawcy zniszczyli moje bilbordy wyborcze (do Rady Powiatu oraz na Wójta Gminy Tomice), na których reklamowałem się wraz z kandydatami z mojej listy. Warto nadmienić, iż plansze z naszymi plakatami nie były umieszczone na publicznych tablicach ogłoszeniowych, lecz na prywatnych płotach naszych sympatyków. O zdarzeniu powiadomiona została Policja, która podejmie właściwe kroki w tej sprawie. Mam nadzieję, iż sprawcy zostaną ujęci, a wzmożone patrole zapobiegną dalszym incydentom.


8.11.2010

Wojna Plakatowa

    Jeszcze kilka słów o plakatach - tym razem tych naklejanych na ogólnodostępnych publicznych tablicach ogłoszeniowych. Miniona sobota była dniem, w którym zainaugurowałem kampanię wyborczą w terenie. Wraz z sympatykami rozwiesiłem na terenie naszej gminy setki plakatów promujących moją kandydaturę oraz osób ubiegających się o mandat radnego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Prawo w Polsce oczywiście nie zabrania "zaklejania" plakatów konkurentów, lecz kierując się zwykłą ludzką przyzwoitością, nie zaklejałem plakatów mojego rywala w walce o stanowisko Wójta Gminy Tomice. Wieszałem swoje plakaty obok, tak aby zaprezentowane były obydwie kandydatury : "niech ludzie wybiorą - pomyślałem". Niestety strona przeciwna najwidoczniej doszła do innego wniosku, zaklejając wszystkie moje plakaty. Możliwe, że celem tych działań jest utwierdzenie społeczności naszej gminy w przekonaniu, że po raz kolejny w wyborach na Wójta startuje tylko jeden kandydat. Póki co kandydatów jest dwóch.
    PS. Pomimo przykrych doświadczeń w dalszym ciągu nie będę zaklejał plakatów mojego rywala i będę się starał, aby na afiszach prezentowane były obydwie kandydatury. Im bliżej wyborów, tym atmosfera robi się gorętsza, ale poniżej pewnego poziomu nie schodzę. Władza za wszelką cenę - to nie dla mnie.


6.11.2010

Warto głosować


5.11.2010

Poparcie Poseł na Sejm RP Beaty Szydło

    Goszcząca w tym tygodniu w Wadowicach Poseł na Sejm RP Beata Szydło (wiceprezes PiS) , udzieliła poparcia mojej kandydaturze w wyborach na Wójta Gminy Tomice oraz do Rady Powiatu Wadowickiego. Zapraszam Państwa do oglądnięcia wywiadu, udzielonego przez Panią Poseł.4.11.2010

Inauguracja kampanii wyborczej

Szanowni Państwo

   Decyzja o starcie w nadchodzących wyborach była jedną z trudniejszych w moim życiu. Każdy kontrkandydat wójta piastującego swoje stanowisko prawie dekadę, musi się liczyć z możliwością porażki. Ja również jej nie wykluczam. Przyczyną, dla której zdecydowałem się na zaprezentowanie swojej kandydatury w nadchodzących wyborach, był brak akceptacji dla polityki obecnie prowadzonej w naszej gminie. Uważam, iż ostatnie cztery lata zostały mówiąc kolokwialnie "przespane".
   Zapraszam do odwiedzenia 21 listopada lokali wyborczych i skorzystania z przywileju współdecydowania o przyszłości naszej gminy. Nie pozwólmy, aby inni zadecydowali za nas. Warto głosować.

Bartosz Kaliński