Licznik odwiedzin:


    Okręg nr 3 Bęczyn


   Aleksander Szczurek - 36 lat, żonaty, jedno dziecko, pracuje w biurze projektowym AB Projekt Oświęcim jako projektant instalacji i sieci sanitarnych. Wykształcenie wyższe. Magister inżynier ogrzewnictwa i klimatyzacji AGH oraz mgr inż. Inżynierii Sanitarnej Politechniki Krakowskiej. Jako radny Gminy Brzeźnica zadbam o poprawę stanu dróg, chodników, oświetlenia oraz pozostałej infrastruktury technicznej w naszej gminie. Ważnym problemem jest utrudniona komunikacja- brak busów do centrum Bęczyna. Jeśli zostanę radnym podejmę starania, aby gmina w większym stopniu dofinansowywała budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ważnym zadaniem jest też zadbanie o organizację interesujących i przydatnych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo nie pozostawiajmy naszej gminy i Bęczyna bez kontroli! Wybierzmy odpowiedzialnych i aktywnych radnych.

Okręg nr 4 Brzezinka - Kopytówka

    Bogumiła Stuglik - 35 lat, mężatka.

Okręg nr 6 Kossowa


   Jolanta Stalmach -48 lat, mężatka, pracuje w firmie Boryszew S.A. oddział NPA Skawina na stanowisku kierownika wydziału produkcji. Prezes LKS Przełęcz Kossowa. Prezes Rady Nadzorczej Fundacji - Rehabilitacji w Skawinie. Jako radna Gminy Brzeźnica chciałabym zająć się rozwojem oświaty, sportu i kultury oraz organizacją wolnego czasu młodzieży w naszej gminie. Uważam, że boisko oraz zaplecze sportowe LKS Przełęcz Kossowa powinno zostać zmodernizowane. Młodzież, która chce rozwijać swoje talenty sportowe powinna mieć zapewnione do tego godne warunki. Kossową przecina kręta i niebezpieczna Droga Krajowa 44. Uważam, że Gmina Brzeźnica powinna skutecznie zabiegać w GDDKiA o jak najszybsze wybudowanie chodnika przy tej drodze. Należy również zadbać o właściwe oświetlenie w naszej miejscowość, aby dzieci mogły bezpiecznie i bez lęku wracać do domu. Mam nadzieję że nie dojdzie do tragedii, zanim właściwe osoby dostrzegą ten problem! Jako radna będę godnie reprezentowała Kossową w Radzie Gminy i postaram się, aby potrzeby jej mieszkańców były właściwie rozwiązywane. Nie zawiodę Państwa zaufania!

Okręg nr 7 Łączany Północ


   Bogdan Prorok - 54 lata, żonaty, dwoje dzieci, właściciel prywatnej firmy budowlanej. Jako radny Gminy Brzeźnica zadbam o poprawę stanu dróg, chodników, oświetlenia oraz pozostałej infrastruktury technicznej. Łączany leżą w wiślanej depresji, dlatego doświadczyły wielu powodzi. Dbanie o bezpieczeństwo przeciw powodziowe i rozwiązywanie problemów odwodnieniowych w naszej miejscowości powinno być priorytetem gminy Brzeźnica!

Okręg nr 8 Łączany Południe


   Mateusz Wełna - Kozioł - 25 lat, wykształcenie średnie. Słuchacz w policealnym technikum administracji ZSRCKU w Czernichowie. Jako radny Gminy Brzeźnica zadbam o poprawę stanu dróg, budowę chodników oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki poprawie oświetlenia ulicznego. Łączany leżą w wiślanej depresji, dlatego doświadczyły już wielu powodzi. Dbanie o bezpieczeństwo przeciw powodziowe i rozwiązywanie problemów odwodnieniowych w naszej miejscowości powinno być priorytetem gminy Brzeźnica! Będę słuchał mieszkańców. Jeśli zostanę radnym zadbam o to, aby Łączaniacy znaleźli we mnie godnego reprezentanta swoich potrzeb. Łączany są największą miejscowością gminy Brzeźnica. Najwyższa pora, abyśmy odczuli należne wsparcie płynące z naszej gminy. Moimi priorytetami są zdrowie, bezpieczeństwo, rodzina. Nie zawiodę Waszego zaufania!

Okręg nr 9 Marcyporęba


   Maria Faber - 51 lat, mężatka, matka ośmiorga dzieci, z zawodu położna. Interesuje się problemami gminy oraz kwestiami związanymi z edukacją dzieci i młodzieży. Zawsze chętnie służy radą i pomocą. Moją dewizę życiową stanowi myśl Jana Pawła II: "Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu [...]" dlatego szczególną uwagę chciałabym poświęcić właśnie dzieciom i młodzieży. Stąd, jako radna Gminy Brzeźnica, pragnę zająć się następującymi kwestiami: - rozbudową sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Marcyporębie, w celu zapewnienia dzieciom odpowiedniego rozwoju fizycznego, - wybudowaniem chodnika od przystanku w kierunku Szkoły Podstawowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, - tworzeniem nowych miejsc rekreacji i sportu m.in.: kontynuacją budowy boiska sportowego, zlokalizowanego poniżej remizy OSP w Marcyporębie, rozbudową szlaków rowerowych i spacerowych Nordic Walking, by dzieci aktywnie mogły spędzać swój wolny czas w pobliżu miejsca zamieszkania, - oświetleniem dróg na obrzeżach Marcyporęby, by dzieci mogły bezpiecznie i bez lęku wracać do domu. Jako radna będę dążyła do tego, by dzieci, zamieszkujące naszą miejscowość, mogły bez żadnych ograniczeń odkrywać swoje talenty i doskonalić swoje umiejętności.

Okręg nr 12 Sosnowice Północ

    Jan Moskała - 44 lata