Licznik odwiedzin:


    


Bartosz Kaliński

WYKSZTAŁCENIE:
    Bartosz Kaliński - urodził się 30 grudnia 1983 roku w Wadowicach, żonaty. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tomicach oraz ZSRCKU im. Jana Pawła II w Radoczy.
    W roku 2003 rozpoczął studia na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, które ukończył z wyróżnieniem w roku 2008 otrzymując tytuł magistra politologii.
    Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji o tematyce regionalnej m.in.: "Recepcja myśli i nauki Papieża Jana Pawła II w społeczności wadowickiej u progu XXI wieku" (190 stron), "Historia i współczesność małych ojczyzn na przykładzie Ziemi Wadowickiej" (105 stron), "Wychowanie fizyczne i sport w gminie Tomice ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach" (30 stron).

DOŚWIADCZENIE SPOŁECZNO - ZAWODOWE:
    W latach 2008 - 2010 pracował w Biurze Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Twórca i redaktor naczelny czasopisma lokalnego Biuletyn Informacyjny Powiat Wadowicki. Współtwórca Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2009 - 2015.
    Od 2010 r. Radny Powiatu Wadowickiego (z listy PiS - 698 głosów). Członek Powiatowych Komisji: Bezpieczeństwa oraz Statutowo - Budżetowej.
    2 grudnia 2010 roku wybrany na stanowisko Członka Zarządu Powiatu Wadowickiego.WSPÓŁORGANIZATOR LICZNYCH IMPREZ SPORTOWO - KULTURALNYCH:
    W tym uroczystości 10- lecia Powiatu Wadowickiego.


    Zainteresowania: turystyka górska, literatura, polityka, gra na gitarze, freediving, historia Polski i Ziemi Wadowickiej.