Licznik odwiedzin:


    

02.04.2015

Życzę Państwu radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozświetla nasze ścieżki i towarzyszy nam każdego dnia. Alleluja!


27.02.2015

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

   
   1 marca obchodzone jest Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonany został wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Józefie Batorym, Franciszku Błażeju, Mieczysławie Kawalcu, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.


   Święto to zostało ustanowione na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku. W tym czasie w sposób szczególny wspominamy żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia tzw. drugiej konspiracji, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej w latach 1945 -1956, w obliczu groźby sowietyzacji kraju, zdecydowali się na podjęcie nierównej i beznadziejnej walki o pełną suwerenność Polski. Byli mordowani, więzieni, prześladowani i sądzeni w pokazowych procesach.
   Swoją postawą dawali w tych ciężkich chwilach świadectwo męstwa i niezłomnego patriotyzmu, wierności Polsce, tradycji i wartościom chrześcijańskim.
   W niedzielę 1 marca br., w Parafii św. Macieja w Andrychowie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji tych, którzy pragnęli wolnej i niepodległej Polski.
   Odsłonięta zostanie również tablica pamiątkowa w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym.


22.12.2014

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!


20.11.2014

Dziękuję za poparcie

Szanowni Państwo,
   Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę odwiedzili lokale wyborcze i oddali głos w wyborach samorządowych. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny obdarzyli mnie Państwo swoim zaufaniem.
   W sposób szczególny pragnę podziękować tym, którzy, wsparli moją kandydaturę. Kandydatom do rad gmin, członkom sztabu wyborczego, wolontariuszom. To dzięki waszej pracy i zaangażowaniu możemy świętować historyczny wynik i trzy mandaty PiS w okręgu wyborczym nr 5 (gminy: Tomice, Brzeźnica, Spytkowice, Wieprz). To nasz wspólny sukces! Jeszcze raz dziękując liczę na dalszą owocną współpracę dla dobra mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Bartosz Kaliński
Podsumowanie kadencji Rady Powiatu w Wadowicach

   Szanowni Państwo. W bieżącej kadencji Rady (2010-2014) pełniąc odpowiedzialną funkcję członka Zarządu Powiatu Wadowickiego, reprezentowałem interesy mieszkańców mojego okręgu obejmującego gminy: Tomice, Brzeźnica, Spytkowice oraz Wieprz. W tym czasie przyczyniłem się do rozwiązania wielu istotnych problemów.

Zadbałem o rekordowo wysoki poziom finansowania inwestycji drogowych
w naszym okręgu.

    W minionych czterech latach Powiat Wadowicki na inwestycje drogowe na terenie gmin Tomice, Brzeźnica, Spytkowice oraz Wieprz wydał rekordową kwotę 18,5 mln zł. Oznacza to, że co duga złotówka wydana na drogi powiatowe została zainwestowana właśnie u nas! Tak wysokiego poziomu finansowania remontów w naszym okręgu nie osiągnięto od początku istnienia Powiatu Wadowickiego. W samej tylko gminie Tomice przez ostatnie 4 lata na odbudowę szos powiatowych przeznaczono aż 6 mln zł, czyli więcej niż przez wcześniejszych 12 lat! To oczywiście nie przypadek, lecz cztery lata sumiennej i wytrwałej pracy dla dobra naszego regionu przyczyniły się do tego sukcesu.
   Należy zwrócić uwagę, że taki sukces udało się osiągnąć pomimo mizerii finansowej spowodowanej ogromnymi nakładami na rozpoczętą w 2010 roku rozbudowę wadowickiego szpitala. W latach 2010-2014 na remonty dróg powiatowych przeznaczono z tego powodu aż o 20 mln zł mniej niż we wcześniejszej kadencji.

Wyremontowana droga

Na odcinku

Długość wyr. odcinka

Wartość zadania

1768K Tomice- Brzeźnica

Tomice - Witanowice Nowe Dwory - Tłuczań

6,2 km

ponad 9 mln zł!

1779K Witanowice - Babica

Cała ul. Plebańska w Witanowicach

1,3 km

0,5 mln zł

1763K Frydrychowice - Przybradz

Frydrychowice

2 km

1 mln zł

1782K Brzeźnica - Kalwaria

Stanisław Górny - Marcyporęba

1,6 km

1 mln zł

1778K Lgota - Wyźrał

Ul. Podgórska w Lgocie

600 metrów

320 tys. zł

1779K Witanowice - Babica

ul. Kościelna w Witanowicach do cmentarza

Ponad 0,5 km

280 tys. zł

1761K Graboszyce - Głębowice

Graboszyce

900 metrów

310 tys. złBezpieczeństwo przeciw - powodziowe.
   Z mojej inicjatywy w sierpniu 2011 roku Rada Powiatu Wadowickiego skierowała do Marszałka Województwa Małopolskiego apel w sprawie "Jak najszybszego podjęcia prac naprawczych przy wale na Wiśle w miejscowości Spytkowice - Lipowa". Wał wyremontowano.

Obniżenie opłat za wymianę dokumentów dla mieszkańców Brzeźnicy i gminy Tomice.    W czerwcu 2011 roku Zarząd Powiatu zgodził się na proponowane przeze mnie obniżenie o 30% opłat, jakie mieszkańcy gminy Tomice ponieśli za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych w związku z wprowadzeniem nazw ulic. Decyzja zaakceptowana przez Radę skutkowała zrzeczeniem się przez Powiat dochodów z tytułu wymiany dokumentów, gdyż pozostała kwota stanowiła koszty produkcji i opłaty komunikacyjnej. Warto nadmienić, że nigdy wcześniej Powiat nie zdecydował się na redukcję opłat za wydawane przez siebie dokumenty. We wrześniu 2013 roku Rada podjęła uchwałę o podobnej treści dla mieszkańców Brzeźnicy.

W obronie polskich wartości, rodziny i tradycji.
   W lutym 2014 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę mojego autorstwa w sprawie "Obrony konstytucyjnych praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender". Żaden spośród radnych nie zagłosował przeciw tej uchwale.
   Z mojej inicjatywy w 2014 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę upamiętniającą 450 rocznicę powrotu Księstwa Zatorskiego wraz z Wadowicami do Polski.

14.11.2014

Warto głosować!

    Szanowni Państwo. Od czterech lat aktywnie uczestniczę w życiu publicznym. W pracy samorządowej przyświeca mi myśl ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Bez idei służby Ojczyzna się nie ostoi". Dlatego w swojej pracy na pierwszym miejscu zawsze kierowałem się troską o dobro wspólne mieszkańców naszego regionu. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia w najbliższą niedzielę lokali wyborczych i skorzystania z możliwości współdecydowania o losie naszej małej ojczyzny. W tych wyborach kandyduję do Rady Powiatu Wadowickiego (żółta karta do głosowania) z listy PiS z pozycji nr 1. Wyborcy z terenu gminy Tomice znajdą mnie również na kartach do głosowania na Wójta.
Prosząc o Państwa głos zapewniam, że w dalszym ciągu będę wykorzystywał swoją wiedzę i doświadczenie w wytrwałej pracy dla dobra Ziemi Wadowickiej.


Z wyrazami szacunku
Bartosz Kaliński


11.11.2014

Narodowe Święto Niepodległości

    11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po 123. latach niewoli nasz kraj odzyskał niepodległość. Mimo, iż Polacy wolnym państwem cieszyli się zaledwie 21 lat, to skala przemian, jakich dokonano w naszym kraju w tym okresie, nie ma sobie równych w historii nowożytnej. Największym zagrożeniem dla państwowości II RP (oprócz wrogo nastawionych sąsiadów) były głębokie podziały, które narosły przez przeszło 100 lat zaborów. Niejednorodność systemów walutowych, szkolnictwa, administracji samorządowej i wojskowej oraz prawo. Głęboka dysproporcja w poziomie urbanizacji, uprzemysłowienia, zamożności. Różne były nawet rozstawy szyn kolejowych!
    Pomimo wszystkich różnic, dzielących ludzi żyjących pod trzema zaborami, młode państwo zdołało obronić swój byt, o który musiało walczyć od samego początku swojego istnienia (toczone w latach 1918-21: powstania wielkopolskie oraz śląskie, konflikty z Czechosłowacją, Ukrainą, Litwą i wreszcie wojna polsko - bolszewicka). W tym niezwykle trudnym okresie, czynnikiem spajającym naród było poczucie jedności.
    Niech dzień Narodowego Święta Niepodległości stanie się dla nas wszystkich okazją do refleksji, nad niepodległością - niezwykle cennym darem otrzymanym od przodków. Nie możemy jednak zapominać, że wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć.    

To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać!

   

Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej 3 czerwca 1991 r.
na lotnisku w Masłowie koło Kielc


3.11.2014

List prezesów PiS do Małopolan.

Kliknij żeby powiększyć

    Małopolanie zawsze byli wierni takim wartościom jak uczciwość, odwaga, szacunek dla rodziny. Dla dobra wspólnego umieli wyzbyć się prywaty. Łącząc tradycję z nowoczesnością nie wyparli się swych przekonań. Kogo, jak nie Was możemy dziś prosić byśmy w tym trudnym dla kraju czasie mogli wziąć odpowiedzialność za polskie sprawy?
   List ten piszemy w przekonaniu, że łączy nas troska o przyszłość. Polska jest rządzona przez ludzi, którzy nie myślą o dobru obywateli, tylko o powiększaniu swych majątków. Dlatego potrzeba zmian. Zróbmy wszystko, aby zapoczątkować je już w samorządach.


   Takimi słowami rozpoczyna się list Jarosława Kaczyńskiego oraz Beaty Szydło do Małopolan. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z jego treścią. Zmień na lepsze Polskę, zaczynając od Małopolski i naszego powiatu. 16 listopada zagłosuj na kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości.


29.10.2014

Nowa nawierzchnia na ul. Plebańskiej w Witanowicach!

    Dobiega końca remont ostatniego fragmentu ul. Plebańskiej w Witanowicach. Wczoraj kładziona była warstwa wiążąca, dzisiaj ostatnia warstwa ścieralna. Koszt remontu brakujących 350 metrów nawierzchni wyniesie 126.000 zł. Po remoncie nawierzchnia jest równa, a droga została znacznie podniesiona względem gruntu, co ułatwi jej odwodnienie i sprawi że nie będzie podatna na spękania. Wspomniana droga została wybudowana w 1982 roku. Od tego czasu nie doczekała się większego remontu, nie dziwi więc że była zdecydowanie najbardziej dziurawą drogą w gminie Tomice. W zeszłym roku, z mojej inicjatywy Zarząd Powiatu zdecydował o rozpoczęciu kompleksowej naprawy właśnie tej drogi. Drugi (ostatni) etap tej inwestycji zakończy się w przyszłym tygodniu. Pod koniec tego tygodnia planowany Rest również remont nawierzchni wraz z poboczem na przejeździe kolejowym w Tomicach.


27.10.2014


Szanowni Państwo.
   W listopadowych wyborach startuję do Rady Powiatu w Wadowicach z listy Prawa i Sprawiedliwości z pozycji nr: 1 (w okręgu obejmującym gminy Tomice, Brzeźnica, Wieprz oraz Spytkowice). Mieszkańcy gminy Tomice znajdą mnie również na kartach do głosowania na Wójta Gminy Tomice. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia 16 listopada lokali wyborczych i skorzystania z przywileju współdecydowania o przyszłości naszej gminy i powiatu. Nie pozwólmy, aby inni zadecydowali za nas. Warto głosować!
   Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w moją kampanię wyborczą, bardzo proszę o kontakt. Jestem przekonany, iż wspólnymi siłami wygramy te wybory!


25.10.2014

Podziękowania

    Dziękuję wszystkim członkom mojego sztabu wyborczego. Kandydatom do rad gmin z Tomic i Brzeźnicy, wolontariuszom roznoszącym ulotki oraz wszystkim ludziom dobrej woli. Bez Waszego wsparcia i życzliwości z którą spotykam się każdego dnia ta kampania była by nieporównanie trudniejsza, jeśli w ogóle możliwa.


23.10.2014

Raport OECD podsumowaniem 7 lat koalicji PO - PSL

    Właśnie ukazał się raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju dotyczący jakości życia w 34 państwach członkowskich OWE (w tym 21 krajów należących do UE). Nie pozostawia on żadnych złudzeń. Polska zajmuje w nim 32 miejsce na 34 państwa, gorsze od nas są tylko Turcja i Meksyk!

   
   OWG zbadała dziewięć dziedzin życia wyznaczających jego jakość, dając państwom oceny od 0 do 10 pkt. Jakość kształcenia i bezpieczeństwo - te dziedziny w Polsce zostały ocenione najwyżej, odpowiednio 9,6 pkt i 9,5 pkt, ale już jakość ochrony zdrowia czy czystość środowiska zostały ocenione zdecydowanie niżej, odpowiednio 2,8 pkt i 2,9 pkt. Jeszcze gorzej oceniono zatrudnienie, poziom wynagrodzeń oraz tzw. zaangażowanie społeczne odpowiednio 2 pkt , 1,5 pkt oraz 1,3 pkt. Dramatycznie wypadliśmy pod względem dostępu do mieszkań zaledwie na 0,3 pkt!
   Konsekwencji tak dramatycznej sytuacji na o rynku pracy i dostępu do mieszkań doświadczają głównie ludzie młodzi i stąd ich wręcz masowe decyzje o emigracji. Na koniec 2013 roku poza Polską znajdowało się 2 miliony 130 tysięcy naszych obywateli ,którzy wyemigrowali od momentu otwarcia granic w maju 2004 roku.


21.10.2014

Ta władza gardzi ludźmi


19.10.2014

30. rocznica śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

    W tym roku przypada trzydziesta rocznica męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, bestialsko zamordowanego przez funkcjonariuszy bezpieki. Jest to data na trwałe wpisana w historię Kościoła polskiego i dzieje Narodu. W okresie stanu wojennego władze komunistyczne nasiliły szykanowanie kapłana. Był wielokrotnie przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i aresztowany. Przedstawiono mu nawet akt oskarżenia. Prasa reżimowa nasiliła ataki drukując liczne oszczercze artykuły, mające skompromitować kapelana Solidarności.

   Ksiądz Jerzy nie zaprzestał swojej działalności. Oprócz Mszy św. za Ojczyznę, zainicjował w 1982 r. pielgrzymkę robotników Huty Warszawa na Jasna Górę, która przerodziła się wkrótce w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W końcu władze zdecydowały się na ostrzejsze działania. 13 października 1984 r. milicja usiłowała doprowadzić do wypadku drogowego, w którym ks. Jerzy miał zginąć; akcja ta nie powiodła się. Kolejną próbę podjęto kilka dni później. Kiedy późnym wieczorem dnia 19 października 1984 r. ks. Jerzy wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i uprowadzony. Niemal cudem ocalał kierowca - jedyny świadek bandyckiego porwania, który, chociaż skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu. Nastało dziesięć dni modlitewnego oczekiwania na powrót kapłana w wielu świątyniach kraju. Niestety, w dniu 30 października 1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało ks. Jerzego Popiełuszki. Pogrzeb księdza zgodnie z wolą katolickiego społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3 listopada 1984 r. Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany w grobie przy kościele św. Stanisława Kostki. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset kapłanów oraz prawie milion wiernych, w tym setki pocztów sztandarowych spod znaku "Solidarności" z całego kraju. Przekonanie duchowieństwa i wiernych o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że Prymas Polski kardynał Józef Glemp, powołał archidiecezjalny trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października - w dniu jego narodzin dla nieba.


18.10.2014

We wtorek rusza remont ul. Plebańskiej w Witanowicach

    Na najbliższy wtorek planowany jest remont ostatniego fragmentu ul. Plebańskiej w Witanowicach. Koszt remontu brakujących 350 metrów nawierzchni wyniesie 126.000 zł. Wspomniana droga została wybudowana w 1982 roku. Od tego czasu nie doczekała się większego remontu, nie dziwi więc że była zdecydowanie najbardziej dziurawą drogą w gminie Tomice. W zeszłym roku, z mojej inicjatywy Zarząd Powiatu zdecydował o rozpoczęciu kompleksowej naprawy właśnie tej drogi. Drugi (ostatni) etap tej inwestycji zakończy się w przyszłym tygodniu.


14.10.2014

Morderca sądowy "Inki" pochowany z honorami. Co z tą Polską?!

    Wczoraj w Koszalinie został pochowany Wacław Krzyżanowski - stalinowski prokurator, zdrajca i morderca sądowy Danuty Siedzikówny "Inki". Pogrzeb odbył się z honorami wojskowymi, kompanią WP i orderami na poduszkach. Ze zdumieniem przecieram oczy nie mogąc uwierzyć jak to możliwe, że w wolnej przecież Polsce zdrajcy i mordercy traktowani są jak bohaterowie?

    28 sierpnia 1946 r. w piwnicy gdańskiego więzienia przy ul. Kurkowej Danuta Siedzikówna "Inka" została rozstrzelana razem z Feliksem Selmanowiczem "Zagończykiem". Ginęli z okrzykiem: "Jeszcze Polska nie zginęła". Inka" odmówiła podpisania prośby o łaskę do sowieckiego namiestnika Bolesława Bieruta, bo jej koledzy z oddziału zostali nazwani "bandytami". Krótko przed śmiercią, w grypsie 17-letnia "Inka" napisała: "Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba". Jej ciała nigdy nie odnaleziono.
   Krzyżanowski to pierwszy stalinowski prokurator, któremu IPN - w 1993 r. - zarzucił mord sądowy. Niestety jego zbrodnie nigdy nie zostały rozliczone w wolnej Polsce. Człowiek który zgotował śmierć Ince do końca życia pobierał świadczenia "inwalidy wojennego".
   W lutym 2013 roku nieznany sprawca oblał czerwoną farbą pomnik Danuty Siedzikówny w krakowskim parku jordanowskim. "Inka" jest przykładem heroicznego patriotyzmu. O jej ofierze nie wolno nam zapomnieć bez względu na to, jak bardzo sprzeciwia się temu czerwone tałatajstwo. Zachęcam Państwa do oglądnięcia przepięknego teledysku "Jedna chwila" zrealizowanego przez Fundację Niepodległości w ramach projektu muzycznego Panny Wyklęte.


13.10.2014

Start kampanii wyborczej

    W minionym tygodniu 9.10.2014r. Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała moją kandydaturę na Wójta Gminy Tomice. Jestem pierwszym z kandydatów, który spełnił wszystkie warunki formalne. Komisja zarejestrowała również 9 kandydatów na radnych startujących z listy Prawa i Sprawiedliwości w gminie Tomice.


10.10.2014

PiS ma już swoich liderów w tych wyborach

    Politycy PiS w najbliższy weekend ruszą w Polskę. W kampanii samorządowej mają odwiedzić każdy powiat. Akcja będzie regularnie powtarzana, także po wyborach samorządowych. Na kogo stawia w powiecie wadowickim?

   Kampania Prawa i Sprawiedliwości ma być również widoczna w powiecie wadowickim. W poniedziałek (13.10) o godz. 18 zaplanowano spotkanie z kandydatami i mieszkańcami w sali Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Lenartowicza 7 w Andrychowie.
   Kandydatów w powiecie wadowickim wspiera wiceprezes partii i posłanka z naszego regionu Beata Szydło. PiS wytypował tutaj swoich liderów, na których stawia w tych wyborach. W wyborach do Sejmiku z wadowickiego startują obecny radny Rafał Stuglik oraz Filip Kaczyński z Wadowic. W Tomicach zarejestrował się kandydat na wójta z Prawa i Sprawiedliwości – Bartosz Kaliński. Startuje on również do Rady Powiatu. Link do artykułu TUTAJ.


24.09.2014

Deklaracja samorządowa PIS

    Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dokument pn. "Deklaracja samorządowa".
   Deklaracja podkreśla rolę samorządów jako miejsca realizacji demokracji lokalnej, wspierania aktywności gospodarczej i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jako główny cel ich działania wskazuje realizację zadań "odnoszących się do najbardziej podstawowych potrzeb obywateli.
   Samorządowcy PiS mają kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju kraju, tzn. niwelować różnice społeczne - tak, aby "miejsce urodzenia, zamieszkania czy pochodzenie nie pozbawiało nikogo warunków do godnego życia". W osiągnięciu tego celu ma pomóc skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.
   PiS deklaruje zatrzymanie procesu prywatyzacji szpitali i placówek ochrony zdrowia. Na swoich kandydatów nakłada obowiązek przeciwdziałania likwidacji lokalnych posterunków policji, szpitali, bibliotek czy placówek pocztowych. Ma to zatrzymać proces "zwijania się państwa", obserwowany - zdaniem PiS - w mniejszych miastach i gminach.
   Partia opowiada się za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin oraz za ograniczeniem czasu nieprzerwanego sprawowania tej samej funkcji przez wójta, burmistrza, prezydenta - do dwóch kadencji.
   PiS pragnie poprawy pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin oraz wzmocnienia lokalnych mediów i ich uniezależnienia od władz samorządowych, aby mogły sprawować nad nimi kontrolę w imieniu społeczeństwa.
   Samorządowcy zobowiązani będą do realizacji programu "Zdrowie. Praca. Rodzina", przyjętego w lutym 2014 roku na kongresie PiS. Zawiera on m.in. obietnice tworzenia nowych i ochrony już istniejących miejsc pracy, wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego, rozbudowę sieci lokalnych połączeń drogowych i kolejowych. W dziedzinie edukacji PIS deklaruje zatrzymanie procesu zamykania szkół w gminach wiejskich oraz przywrócenie szkolnictwa zawodowego. Deklarację kończy nawiązanie do hasła wyborczego PiS "Czas na zmiany. Zacznijmy je od samorządu".


21.09.2014

Polska Mistrzem Świata w Siatkówce Mężczyzn!!!


21.09.2014

Polska w finale Siatkarskich Mistrzostw Śwaita!

    Po emocjonującym meczu Polska pokonała Niemcy 3:1 i zagra w finale Siatkarskich Mistrzostw Świata! W turnieju zdążyliśmy już pokonać odwiecznych rywali: Rosję, Brazylię i Francję. Polska dotychczas tylko dwukrotnie zdobywała medale na imprezie tej rangi. W roku 2010 zdobyliśmy srebro i oczywiście niezapomniane złoto z 1974 wywalczone w meczu z ZSRR. Od tamtego sukcesu minęło już 40 lat, a ponieważ Rosję już wysłaliśmy do domu nie obrazilibyśmy się gdyby nasza reprezentacja zrobiła to samo z Brazylią, która broni tytuł już po raz trzeci z rzędu.
Do boju Biało - Czerwoni!


15.09.2014

Rajd Katyński zawitał do Wadowic

   W minioną sobotę uczestniczyłem w Mszy polowej na wadowickim rynku z udziałem uczestników 14. Rajdu Katyńskiego. Jego uczestnicy pokonali ponad 8,5 tys. km przez Białoruś, Rosję, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię, Turcję, Serbię, Węgry, Słowację i Polskę. Jednym z ostatnich przystanków były Wadowice. Finałem wizyty motocyklistów w papieskim mieście było złożenie przez delegację rajdu oraz przedstawicieli lokalnych struktur PiS kwiatów pod pomnikiem katyńskim na placu Solidarności.


23.08.2014

Wielka kompromitacja koalicji PO-PSL w Sejmiku

    Jak informuje w swoim serwisie internetowym radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, w tym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za niezgodną prawem uchwałę Sejmiku w sprawie "Zakazu palenia węglem na terenie Krakowa". Decyzja WSA oznacza wielką kompromitację zarządu województwa oraz rządzącej koalicji PO-PSL. Przypomnę, że PiS wielokrotnie nawoływało do wzięcia pod uwagę sytuacji uboższych mieszkańców Krakowa i negatywnych skutków ekonomicznych. Radny Rafał Stuglik głosował przeciwko temu zakazowi.

   Zdaniem WSA uchwała jest nieważna, gdyż nie może różnicować kwestii stosowania paliw w zależności od celu. Sejmik przygotowując uchwałę powoływał się na art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. - Wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że jeżeli stosujemy jakieś zakazy, nakazy, ograniczenia co do stosowania paliw, to tylko na zasadach równości - podkreślił WSA wskazując, że różnicowanie można stosować tylko pod względem terytorialnym. Sąd zwrócił także uwagę, że uchwała naruszyła także zasady praworządności, równości czy wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym słowem totalna kompromitacja rządzącej Województwem koalicji PO-PSL. Więcej na: www.rafalstuglik.pl.


8.06.2014

Rusza duży remont drogi powiatowej

    W Tomicach rusza remont drogi powiatowej na odcinku od torów kolejowych aż do mostu na Skawie. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Przebudowa drogi potrwa do końca października. Zdaniem radnego Bartosza Kalińskiego to długo oczekiwany przez mieszkańców remont.

    Radny powiatowy Bartosz Kaliński dopiął swego. Przez ostatnie lata będąc w zarządzie powiatu domagał się remontu drogi powiatowej biegnącej z Tomic w kierunku Brzeźnicy. Część prac, za mostem na Skawie, już wykonano, teraz rusza kolejny etap robót na drodze 1768K Tomice – Brzeźnica. Chodzi o odcinek między przejazdem kolejowym, a mostem na rzece.
   Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma Drog-Bud.
   W poniedziałek w imieniu Powiatu uczestniczyłem w odebraniu przez wykonawcę placu budowy drogi, na odcinku biegnącym pomiędzy stawami rybnymi w Tomicach. Całkowity koszt tej największej od dwóch lat inwestycji na drogach powiatowych wyniesie 1.300.000 zł. Wyremontowane zostanie 1,3 km nawierzchni wraz z podbudową. Jest to zatem jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w gminie Tomice ostatnich lat - informuje nas Bartosz Kaliński.

   Roboty przygotowawcze na wspomnianej drodze już się rozpoczęły. Na budowę wjechał już ciężki sprzęt. Prace mają zostać zakończone najpóźniej do 31 października. Przez cały okres trwania remontu, na drodze można się spodziewać utrudnień w ruchu.
   Z informacji które uzyskałem od przedstawiciela firmy Drog-Bud wynika, że w okresie kładzenia ostatnich warstw asfaltu wiążącej oraz ścieralnej, droga będzie zamknięta przez około 7 dni - dodaje radny Kaliński.
   Kilkakrotnie na Zarządzie oraz Sesji Rady Powiatu wnosiłem o wykonanie remontu również tego fragmentu. Na razie z powodu niedostatecznej liczny zwolenników wśród radnych moje starania spełzły na niczym. Oczywiście będę podejmował kolejne próby, mam nadzieje że tak jak w przypadku odcinka którego remont właśnie się rozpoczął, zakończą się one szczęśliwym finałem - dodaje Bartosz Kaliński. Cały artykuł na wadowice24.pl


5.08.2014

Remont drogi w Tomicach rozpoczęty!

   4 sierpnia (poniedziałek) w imieniu Powiatu uczestniczyłem w odebraniu przez wykonawcę placu budowy drogi 1768K Tomice - Brzeźnica, na odcinku biegnącym pomiędzy stawami rybnymi w Tomicach. Całkowity koszt tej największej od dwóch lat inwestycji na drogach powiatowych wyniesie 1.300.000 zł. Wyremontowane zostanie 1,3 km nawierzchni wraz z podbudową. Jest to zatem jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w gminie Tomice ostatnich lat.

    Roboty przygotowawcze na wspomnianej drodze rozpoczną się już dzisiaj. Jeśli pogoda pozwoli jeszcze w tym tygodniu na budowę powinien wjechać ciężki sprzęt. Prace mają zostać zakończone najpóźniej do 31 października. Przez cały okres trwania remontu, na drodze można się spodziewać utrudnień w ruchu. Z informacji które uzyskałem od przedstawiciela firmy Drog-Bud wynika, że w okresie kładzenia ostatnich warstw asfaltu (wiążącej oraz ścieralnej), droga będzie zamknięta przez ok. 7 dni.
   Wyremontowany zostanie odcinek jezdni pomiędzy mostem na Skawie wraz z położeniem nowej nawierzchni na samym moście, aż do lustra ok. 200 metrów przed przejazdem kolejowym. Projekt przewiduje m.in. wybudowanie 2 przystanków autobusowych z zatokami, przyczółków oraz przepustów.
   Kwestia remontu brakującego odcinka do torów kolejowych, a następnie dalej do drogi krajowej nr 28 w Tomicach (łączenie 400 metrów) pozostaje otwarta. Kilkakrotnie na Zarządzie oraz Sesji Rady Powiatu wnosiłem o wykonanie remontu również tego fragmentu. Na razie z powodu niedostatecznej liczny zwolenników wśród radnych moje starania spełzły na niczym. Oczywiście będę podejmował kolejne próby, mam nadzieje że tak jak w przypadku odcinka którego remont właśnie się rozpoczął, zakończą się one szczęśliwym finałem.

   

To już kolejna tak duża powiatowa inwestycja drogowa na w gminie Tomice. W 2011 roku Powiat za 4 mln zł wyremontował ponad 2 km tej samej drogi na odcinku od mostu na Skawie do górki Witanowickiej.

   

W wizji lokalnej wzięli również udział koordynator oraz pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel wykonawcy- firmy Drog-Bud Spytkowice.

   


4.06.2014

PiS mierzy w gminy wiejskie. Tutaj też wystawi swoich kandydatów

    Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach samorządowych chce wystawić swoich kandydatów na radnych. Oprócz Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej kandydaci PiS mają startować również w gminach wiejskich. Właśnie powstaje komitet w Brzeźnicy i Tomicach.

    Wygląda na to, że kolejny zabieg zbiorowego prania mózgu Polaków przez polityków Platformy Obywatelskiej nie przynosi efektów. Nerwowe próby tuszowania afery taśmowej i skierowania ostrza krytyki na autorów nagrań nie powiodły się.
   Skandal w którego centrum znalazły się „gwiazdy” PO z ministrami rządu na czele zatacza coraz szersze kręgi, pogrążając również koalicyjny PSL. Obydwie partie pikują w sondażach.
   Różnica między PiS a PO wynosi już 14%! Spadek popularności Platformy aż o 12% nie mieści się w kategoriach tzw. „wahania poparcia”, to prawdziwe tąpnięcie, które doprowadzi do klęski w nadchodzących wyborach samorządowych. Przeczytaj cały artykuł na Wadowice24.


3.08.2014

PiS w ofensywie, mocne listy w naszym okręgu

    Wygląda na to, że kolejny zabieg zbiorowego prania mózgu polaków przez polityków Platformy Obywatelskiej nie przynosi efektów. Nerwowe próby tuszowania afery taśmowej i skierowania ostrza krytyki na autorów nagrań nie powiodły się. Skandal w którego centrum znalazły się "gwiazdy" PO z ministrami rządu na czele zatacza coraz szersze kręgi, pogrążając również koalicyjny PSL. Obydwie partie pikują w sondażach.

    Różnica między PiS a PO wynosi już 14%! Spadek popularności Platformy aż o 12% nie mieści się w kategoriach tzw. "wahania poparcia", to prawdziwe tąpnięcie, które doprowadzi do klęski w nadchodzących wyborach samorządowych.
   PSL zamiast poprzeć ideę przedterminowych wyborów i uwolnić Polaków od rządu Donalda Tuska, wybrało trwanie w zgniłej koalicji. Nie wróży to najlepiej zielonym balansującym na granicy progu wyborczego, którzy w tegorocznych wyborach do europarlamentu w naszym okręgu zdobyli 4,5%.
   Tak dobre wyniki PiS pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Szczególnie w powiecie wadowickim, gdzie prawica od zawsze cieszyła się wysokim poparciem. Mamy bardzo dobrych kandydatów do rad wszystkich szczebli, nasi członkowie są uczciwymi obywatelami, zapalonymi i aktywnymi samorządowcami.
   Z przyjemnością informuję, że w nadchodzących wyborach samorządowych, wystawimy listę PiS nie tylko do rady gminy Tomice, ale również po raz pierwszy do gminy Brzeźnica, w której jestem Pełnomocnikiem. Wszystkich sympatyków oraz ludzi dobrej woli zapraszam do współpracy.


2.07.2014

Nawałnica nad gminą Tomice

Foto wadowice24.pl

    Wczorajszej nocy nad powiatem wadowickim przeszła potężna burza, powodując liczne straty szczególnie w jego centralnej części. Klęska nie ominęła niestety gminy Tomice, gdzie zalane zostały liczne gospodarstwa domowe w miejscowościach Tomice oraz Woźniki. Jak zawsze na wysokości zadania stanęła Straż Pożarna, w tym druhowie OSP z terenu naszej gminy. Za ofiarną pomoc w ratowaniu ludzkiego dobytku należą się Im najwyższe słowa uznania. Trwa szacowanie strat, również tych w mieniu publicznym (podmyte zostały drogi). Link do materiału na tvn24.

    Osobną kwestią jest czy, a jeśli tak to w jakim stopniu klęsce można było zapobiec. Czy wyciągnięto wnioski z powodzi z 2010 roku, kiedy Zygodówka przerwała wał podtapiając kilkadziesiąt domów. Wreszcie na ile winna była po prostu natura, a na ile wieloletnie zaniedbania w dziedzinie infrastruktury przeciw powodziowej w naszej gminie.


1.08.2014

Powstanie Warszawskie - Pamiętamy!


29.07.2014

Nowa nawierzchnia na drodze w Marcyporębie

    Będzie szybciej i bezpieczniej na trasie 1782K Brzeźnica - Kalwaria Zebrzydowska. W minionym tygodniu Starostwo dokonało odbioru prac na tej drodze powiatowej. Za kwotę 588 tys. zł wyremontowano 990 metrów nawierzchni na odcinku drogi w Marcyporębie (gmina Brzeźnica). W rejonie lasku na Przełęczy Zapusta, zabezpieczono dodatkowo 350 metrów fosy korytkami betonowymi oraz pogłębiono blisko 2 km metrów rowów.
   W sierpniu tego roku na tej samej drodze, remontu doczeka się również odcinek o długości 630 metrów, od skrzyżowania w Stanisławiu Górnym w kierunku Brzeźnicy. Wartość tych prac wyniesie 300 tys. zł.
   To niezwykle istotna inwestycja dla mieszkańców północy powiatu wadowickiego. Poprawa stanu tras komunikacyjnych na tym terenie gmin Tomice, Brzeźnica, Spytkowice, Wieprz od początku była dla mnie priorytetem. Cieszę się, że udało się ją zrealizować.

Wizja lokalna z pracownikami Wydziału Dróg Powiatowych na wyremontowanym odcinku drogi


24.07.2014

Stanowisko Klubu Radnych PiS przy Radzie Powiatu w Wadowicach

    Klub Radnych PiS stoi na stanowisku, że Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach powinien pozostać ogólnodostępną placówką publiczną. Sprzeciwiamy się wszelkim inicjatywom oraz planom zmierzającym do likwidacji, bądź prywatyzacji szpitala.
   Domagamy się od starosty Jacka Jończyka niezwłocznego podpisania umowy dotyczącej przekazania przez gminę Wadowice kwoty 750 000 zł na budowę szpitalnego pawilonu E, w formie przedłożonej przez burmistrz Wadowic.

Decyzję o wystosowaniu stanowiska w sprawie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach Klub podjął jednomyślnie na posiedzeniu w dniu 22.07.204r.


18.07.2014

Biuletyn PiS: "Czas na zmiany"

    W ciągu ostatnich tygodni doszło do wydarzeń, które w bardzo istotny sposób zmieniły sytuację polityczną. Ujawnienie nagrań z rozmów, jakie prowadzili ze sobą członkowie rządu Donalda Tuska i inni najważniejsi urzędnicy państwowi, doprowadziło do kompromitacji polityków rządzącej Platformy Obywatelskiej, rządu jako całości oraz, co za tym idzie, instytucji państwa. Zachęcam Państwa do zapoznania się z najnowszym numerem biuletynu politycznego PiS w całości poświęconemu tym wydarzeniom. Przeczytaj Biuletyn.


24.06.2014

Wniosek Klubu Radnych PiS do Komisji Rewizyjnej o zbadanie ewentualnych nieprawidłowości przy podpisaniu umowy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej

    W dniu dzisiejszym złożyłem pismo adresowane do przewodniczącego Rady Powiatu
i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o następującej treści:

W imieniu 9. osobowego Klubu Radnych PiS utworzonego przy Radzie Powiatu w Wadowicach wnoszę o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
   Wnoszę, aby Komisja Rewizyjna zobowiązała Przewodniczącego Rady Powiatu w Wadowicach do uzyskania od Wojewody Małopolskiego opinii, w sprawie legalności umowy z dnia 3 czerwca 2014r. zawartej pomiędzy Powiatem Wadowickim a Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej oraz innych umów zawartych między tymi podmiotami.

Z wyrazami szacunku
Bartosz Kalińskim
Przewodniczący Klubu Radnych PiS


20.06.2014

Starostwo przyznaje się do umów z radnym SLD. Radni PiS żądają wyjaśnień

    Radni PiS w Radzie Powiatu złożyli do komisji rewizyjnej wniosek o zbadanie nieprawidłowości przy podpisaniu umów z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej. Tymczasem wicestarosta Marta Królik przyznała, że starosta podpisywał umowy z radnym Jurczakiem.

   Są już pierwsze echa po ujawnieniu informacji przez portal Wadowice24.pl o tym, że starosta Jacek Jończyk podpisywał umowy cywilno -prawne z radnym powiatowym SLD Zbigniewem Jurczakiem. Niewątpliwie sprawa wymaga wyjaśnień, bowiem rodzi różne podejrzenia zarówno pod kątem etycznym, jak i prawnym. Jak poinformował radny Bartosz Kaliński, we wtorek (24.06) Klub PiS złożył wniosek do komisji rewizyjnej Rady Powiatu wniosek o zbadanie ewentualnych nieprawidłowości przy podpisaniu umów z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej, którego prezesem jest radny powiatowy SLD. Przeczytaj caly artykuł.


18.06.2014

Szanowni Państwo 18 czerwca 2014 rok w Polsce
skończył się platformizm

    Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w środę wieczorem, że działania ABW w redakcji tygodnika "Wprost" to skandaliczne wydarzenie, "akcja bezpośrednio wymierzona w wolność słowa". Wezwał "wszystkie siły demokratyczne" do "wystąpienia przeciwko temu rządowi".
   "Mamy do czynienia z bezpośrednią akcją skierowaną przeciwko wolności słowa, jednemu z najbardziej podstawowych praw demokratycznych, prawa, które jest zawarte w konstytucji" - powiedział Jarosław Kaczyński.
   Władza przekroczyła Rubikon. Po wydarzeniach które miały miejsce w redakcji Wprost można snuć dwa scenariusze wydarzeń. Zwycięstwo opcji "nic się nie stało" i powolne przekształcanie Polski w pseudodemokratyczną republikę bananową lub dymisja rządu przedterminowe wybory i koniec rządów Donalda Tuska.


16.06.2014

Polską rządzi sitwa. Jedynym sposobem na ozdrowienie państwa
jest usunięcie ze sceny politycznej władcy marionetek
oraz rządu rodem z republiki bananowej.

    Wiceprezes PiS, b. szef CBA Mariusz Kamiński odnosząc się do rozmowy Belki i Sienkiewicza ocenił, że "ewidentnie mamy do czynienia z możliwością postawienia obu panów przed Trybunałem Stanu". Belka i Sienkiewicz "tak naprawdę rozmawiali o tym, jak ominąć konstytucję, jak w imię wyborczych, politycznych interesów PO dosypać z pieniędzy NBP, dodrukować pieniędzy na użytek obecnie rządzących w roku wyborczym".
   Z kolei były minister transporty Sławomir Nowak szuka sposobów utrudnienia kontroli służb skarbowych, i ukrycia faktu niepłacenia podatków przez małżonkę ("wsadzą mnie do więzienia k***").
   Tusk powinien podać się do dymisji. Nagrania ujawnione przez tygodnik Wprost pokazują jak Platforma Obywatelska naprawdę rządzi naszym państwem.


10.06.2014

Roszady w powiecie. PiS musi szukać kandydata na starostę

    Nowa sytuacja w Radzie Powiatu Wadowickiego. Prawo i Sprawiedliwość wybiło się na niepodległość i na kilka miesięcy przed wyborami radni z tej listy założyli własny klub. PiS w tej chwili stanowi najsilniejsze ugrupowanie z dobrymi widokami na przyszłość.
   Jak poinformował na ostatniej sesji przewodniczący Rady Powiatu Józef Łasak, w samorządzie ukonstytuował się nowy klub radnych. Dziewięć osób, które w ostatnich wyborach samorządowych startowało z list PiS, podpisało deklarację o utworzeniu klubu.

    W jego skład weszli Ireneusz Cholewa, Bożena Flasz, Stefan Jakubowski, Eugeniusz Kurdas, Zofia Moskwik, Franciszek Penkala, Jerzy Sikora. Przewodniczącym klubu został Bartosz Kaliński, a wiceprzewodniczącym Marek Cimer.
   Przed jesiennymi wyborami samorządowymi Prawo i Sprawiedliwość próbuje mobilizować radnych we wszystkich powiatach. W Małopolsce partia zamierza wystawić silne listy w wyborach do wszystkich szczebli samorządów i przekonać wyborców do swojej oferty.
   W tej chwili w Wadowicach klub PiS jest najsilniejszym ugrupowaniem w 27 osobowej Radzie Powiatu z dobrymi widokami na przyszłość. Warto zauważyć, że pozostałe ugrupowania nie mają swoich klubów. Druga w kolejności Platforma Obywatelska ma 6 radnych, Wspólny Dom 5 radnych, PSL 4 radnych, SLD 2 radnych. Przeczytaj cały artykuł.


9.06.2014

Powstał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
przy Radzie Powiatu w Wadowicach

    22 maja br. powstał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Inicjatywę jego utworzenia z zadowoleniem przyjęli zarówno radni jak również regionalne władze PiS. W 27. osobowej radzie nasz 9. osobowy Klub stanowi niemałą siłę, którą chcemy spożytkować dla dobra mieszkańców. Wszyscy nasi członkowie są uczciwymi obywatelami, zapalonymi i aktywnymi samorządowcami. Są wśród nas urzędnicy, nauczyciele, prywatni przedsiębiorcy. Sądzę, że sformalizowanie Klubu umocniło naszą pozycję w Radzie i pomaga budować płaszczyznę porozumienia oraz jedność w naszych szeregach. W chwili obecnej jesteśmy jedynym sformalizowanym Klubem Radnych działającym przy Radzie Powiatu w Wadowicach.
   W skład Klubu Radnych PiS wchodzą:
1. Bartosz Kaliński - przewodniczący
2. Marek Cimer - wiceprzewodniczący
3. Ireneusz Cholewa
4. Bożena Flasz
5. Stefan Jakubowski
6. Eugeniusz Kurdas
7. Zofia Moskwik
8. Franciszek Penkala
9. Jerzy Sikora


6.06.2014

Warto oglądnąć

    Dzisiaj polecam Państwu oglądnięcie dwóch ciekawych filmów. Pierwszym jest świetny wywiad Piotra Kraśki z Wojciechem Cejrowskim przeprowadzony w studiu TVP (14 maja br.). Drugi to krótkie, acz trafne wystąpienie jednego z uczestników "Sejmu dzieci i Młodzieży" (1 czerwca br.) demaskujące szopkę zorganizowaną przez Tusk & S-ka.


4.06.2014

Dzisiaj mija również kolejna rocznica tzw. Nocnej Zmiany,
czyli upadku rządu Jana Olszewskiego.

    To była rozstrzygająca noc dla dalszych losów Polski. 4 czerwca 1992 roku, w tzw. noc teczek, upadł rząd Jana Olszewskiego. Bezpośrednią przyczyną oporu większości Sejmu była obawa przed kompromitacją, jakiej musieliby doświadczyć politycy po ujawnieniu przez szefa MSW Antoniego Macierewicza archiwaliów SB - listy polityków figurujących w archiwach MSW jako konfidenci komunistycznych służb specjalnych. Jedną z nielicznych formacji politycznych w pełni wolnych od konfidentów, było wówczas Porozumienie Centrum braci Kaczyńskich.

   Nazwiska wszystkich współpracowników notowane były w minimum 10 różnych źródłach. Oprócz teczki personalnej nazwisko agenta notowane było również w teczce pracy, aktach sprawy, aktach funduszu operacyjnego, paszportowych i wielu innych. Nieprawdziwym zatem jest stwierdzenie jakoby nie były one wiarygodne. Wiele zniszczonych dokumentów przetrwało na mikrofilmach, które odzyskano w 1991 roku. Projekt ustawy lustracyjnej dotyczył jedynie najważniejszych osób w państwie, a jego celem było radykalnie zerwanie więzi III RP z komunistyczną przeszłością. Na liście tej znajdował się m.in. Lech Wałęsa, który 4 czerwca wnioskował o odwołanie premiera.


5.06.2014

4 czerwca 1989 roku! Dziś mija 25 lat
od przeprowadzenia pierwszych częściowo wolnych wyborów.

   Dziś mija 25 lat od przeprowadzenia pierwszych w powojennej historii Polski częściowo wolnych wyborów. Zostały one rozpisane w wyników rozmów Okrągłego Stołu. Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych PRL zagwarantowali sobie obsadę co najmniej 299 (65%) miejsc w Sejmie. Walka o pozostałe mandaty poselskie w liczbie 161 (35%) oraz mandaty senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny. Wybory w Polsce 4 czerwca 1989 roku zakończyły się bezapelacyjnym zwycięstwem Solidarności i przyniosły ogromne zmiany nie tylko dla naszego kraju, rozpoczynając proces dekonstrukcji komunizmu w tej części Europy.


3.06.2014

Obama w Polsce - czy syn hipiski i kenijskiego imigranta
rozbroi Putina?

    Dzisiaj w Warszawie wylądował samolot z prezydentem USA na pokładzie. Wizyta ma związek z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów w powojennej historii Polski. Jej znaczenie potęgują wydarzenia na wschodzie, gdzie podnosząca się z kolan Rosja testuje kolejnych swoich sąsiadów. Po kryzysie gruzińskim przyszedł ukraiński, co przypomniało Polkom o naszym najstarszym problemie...

    Nagle przypomnieliśmy sobie że leżymy pomiędzy Niemcami a Rosją a przy słabości NATO i UE jedynym gwarantem bezpieczeństwa dla naszego kraju jest stała obecność militarna USA w Polsce jak ma to miejsce w Korei Pd. 20 do 40 tys. żołnierzy wraz z rodzinami z pewnością sprawi że w razie jakichkolwiek napięć reakcja Białego Domu będzie szybsza i bardziej stanowcza niż miał to miejsce w przypadku Ukrainy.
   Niedziwną więc wielkie oczekiwania dotyczące tej wizyty. Czy jedna słusznie? Wśród prezydentów USA ostatnich 30 lat trudno szukać drugiego, który tak bardzo jak Barack Obama marginalizował sprawę Polski. Rozmontowanie systemu Tarczy Rakietowej, wycofanie się rekiem z projektu jej budowy w Polsce i w Czechach, wizowy pat, wypowiedzi o "polskich obozach zagłady", niezrealizowanie obietnicy z maja 2011 roku o zwiększeniu udziału militarnego USA i współpracy wojskowej z Polską. To najważniejsze fakty świadczące chłodnym podejściu administracji obecnego prezydenta USA do Polski.
   Prawda w oczy kole tym bardziej gdy przypomnimy sobie uśmiechy, uściski dłoni i szczere rozmowy Baracka z Putinem i Miediediewem (przykład w linku nad artykułem). Skąd takie nastawienie? Warto w tym miejscu przybliżyć sylwetkę Baracka Obamy. Jego ojciec był kenijskim muzułmaninem, mającym romans z amerykańską hipiską poznaną na kursie języka rosyjskiego. Matka Obamy była radykalną lewicową aktywistką, a sam Barack wpadł w końcu w identyczne towarzystwo. Za młodu był radykalnym lewicowcem, obracający się w kręgach sympatyzujących z ZSRR. Jednym z jego mentorów był Frank Marshall Davis z Komunistycznej Partii Ameryki, powszechnie znany sowiecki agent. Współcześnie promotor homoseksualizmu ("Newsweek" przyznał mu swego czasu tytuł "najbardziej gejowego prezydenta USA"), wprowadzający obowiązek finansowania aborcji z budżetu państwa (podczas kampanii przed drugą kadencją odwiedził jedną z klinik wraz z dwoma córkami w wieku 11 i 14 lat).
   Konserwatywni przeciwnicy Obamy w USA wskazują, że jeszcze jako kandydat na prezydenta dał się poznać jako wysoko postawiony mason organizacji Prince Hall, która poparła jego kandydaturę już w pierwszej kadencji. Obama występował także w jednej z lóż Rytu Szkockiego, jawnie odwołującej się do symboliki lucyferianizmu.


29.05.2014

Bandziory kochają Platformę

    Jak wynika z danych udostępnionych przez służbę więziennictwa, największą sympatią bandziorów w naszym kraju bezapelacyjnie cieszy się Platforma Obywatelska, która zdobyła aż 34,9% głosów! Przypadek? Druga w kolejności koalicja Europa Plus Twój Ruch (Palikoty)uzyskała wynik 18,6%. Kolejne miejsca zajęły Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego z rezultatem 6,5 proc, następnie PiS - 6,4%.
   Nie inaczej było w Zakładzie Karnym w Wadowicach, w który wybory wygrała PO (42 głosy), przed koalicją Europa Plus Twój Ruch (24 głosy), Nową prawicą (9 głosów), PSL (7 głosów), Solidarną Polską (5 głosów) oraz PiS (5 głosów).
   Niskie poparcie, jakim wśród typów spod ciemnej gwiazdy cieszy się PiS nie jest przypadkowe. Większości obywateli rządy naszej partii kojarzą się z bezkompromisową walką z przestępczością i korupcją. Za rządów PiS trudno szukać głośnych afer tak licznych w okresie rządów SLD, czy PO.
   Jako ciekawostkę dodam, że w głosowaniu za kratami udział wzięło 24031 przestępców, czyli dokładnie tyle ile wyniosła różnica między PO a PiS. Ciekawe prawda.


27.05.2014

PiS deklasuje rywali w Małopolsce

    Wybory w naszym okręgu wyborczym bezapelacyjnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość zdobywając blisko 35% głosów. Mandaty do Europarlamentu zdobyli: Andrzej Duda, Ryszard Legutko i Beata Gosiewska. Kolejne miejsca zajęły: PO 26,5% - 2 mandaty, Solidarna Polska 9,5%, Nowa Prawica 8% - 1 mandat, SLD 5,5%, PSL- 4% - 1 mandat. Na mapie wyborczej bardzo dobrze prezentuje się powiat wadowicki, w którym PiS zdobyło 38% głosów. Cieszy niskie poparcie dla lewactwa. Czerwoni w naszym powiecie zdobyli niespełna 6%, a palikoty 3%.


23.05.2014

25 maja, w niedzielę, idź na wybory! Wybierz ludzi, którzy służą Polsce i słuchają Polaków. Glosuj na Prawo i Sprawiedliwość

   

Szanowni Państwo,
   W najbliższą niedzielę, 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Są one ważne, bo potrzebna jest silna i merytoryczna reprezentacja, która będzie bronić polskich interesów w Brukseli.
   W UE musimy zabiegać o nasze interesy. Będziemy bronić przemysłu i zakładów pracy, dbać o bezpieczeństwo energetyczne oraz o rolnictwo i polską wieś. Będziemy robić wszystko, aby polska młodzież nie emigrowała, ale miała godne perspektywy życia i pracy w swoim kraju.
   Do Brukseli idziemy także po to, by bronić chrześcijańskich wartości, które zbudowały cywilizację europejską i są fundamentem polskiej kultury i historii. Dziś, różne krzykliwe grupy starają się je podważać. Mamy obowiązek, aby do tego nie dopuścić.

   Dlatego trzeba wygrać te wybory! Mają one ogromne znaczenie, także dla wyniku wyborów samorządowych, które czekają nas jeszcze w tym roku. Niech nasza aktywność będzie świadectwem troski o Polskę oraz deklaracją obywatelskiej odpowiedzialności za wyzwania, które stoją dziś przed naszą Ojczyzną.

Łącząc wyrazy szacunku,
Poseł Beata Szydło
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości


21.05.2014

Ostatnia prosta przed wyborami

    W ostatnim tygodniu przed wyborami kandydaci PiS odbyli dziesiątki spotkań z wyborcami. Gościli również w powiecie wadowickim...

19 maja Oświęcimskie Centrum Kultury

20 maja kino Beskid w Andrychowie


16.05.2014

Kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 10


15.05.2014

Poseł dr Andrzej Duda - nr 2 na liście PiS
do Parlamentu Europejskiego


13.05.2014

Radni z Kielc też potępiają gender. Wzięli przykład z Wadowic

    Uchwała Rady Powiatu w Wadowicach potępiająca ideologię gender robi karierę w Polsce. Rada Miasta w Kielcach przyjęła właśnie swoją antygenderową rezolucję. W Kielcach wzięli przykład z Wadowic. Ich uchwała jest taka sama jak naszej Rady Powiatu.

    Autorem wadowickiej propozycji uchwały był radny PiS Bartosz Kaliński. Nie ma żalu do samorządowców z Kielc o kopiowanie tekstu, co więcej jest z tego powodu nawet dumny. Jak wyjaśnia, kieleccy radni szukali dobrego tekstu i zgłosili się do niego.
   Uważam, że nasza rezolucja jest bardzo dobra, nikogo nie obraża i ma charakter uniwersalny. Świetnie się stało, że radni z innego miasta skorzystali z naszego doświadczenia- mówi nam Bartosz Kaliński. Cały artykuł z portalu Wadowice24.pl: TUTAJ.


Kondolencje

    Pani Poseł Beacie Szydło, składam wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci Ojca.

Bartosz Kaliński


28.04.2014

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedził Wadowice

    W miniony piątek Jarosław Kaczyński odwiedził Wadowice. Prezes PiS złożył kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II i modlił się przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Centralnym punktem wizyty było zwiedzanie muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II. Mimo, że wizyta miała charakter prywatny i wiązała się z obchodami kanonizacji papieża Jana Pawła II, premier oczywiście znalazł czas na rozmowę z lokalnymi strukturami swojej partii

    Cieszymy się z tej wizyty. To oczywiście prywatny hołd premiera Kaczyńskiego złożony w mieście rodzinnym Jana Pawła II tuż przed kanonizacją. Ale ta wizyta oznacza, że Jarosław Kaczyński nie zapomina o Wadowicach. Był tutaj częstym gościem w przeszłości, podobnie jak jego brat Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński. Premier Kaczyński został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców, co również ma dla nas bardzo duże znaczenie
11.04.2014

Czwarta rocznica katastrofy Smoleńskiej uroczystości w Wadowicach

    W dniu wczorajszym w Wadowicach odprawiona została Msza Święta w intencji polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku przez sowieckich oprawców oraz ofiar katastrofy lotniczej w lesie pod Smoleńskiem, w której zginęli wszyscy pasażerowie samolotu Tu-154M - 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Po nabożeństwie złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym te dwa tragiczne wydarzenia.


Życzę Państwu radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozświetla nasze ścieżki i towarzyszy nam każdego dnia. Alleluja!


24.03.2014

Prof. Ryszard Legutko w Andrychowie - genderyzm to żadna nauka

    23 marca gościł w Andrychowie Prof. Ryszard Legutko- wykładowca filozofii na UJ, były minister edukacji narodowej i wicemarszałek Senatu, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Podczas swojego wykładu Prof. Legutko wskazywał na liczne zagrożenia wynikające z ideologii gender. Uzasadniał, iż gender nie jest żadną nauką. "Bronić genderyzmu jako nauki można bronić tylko mając taki stan umysłu, jaki mieli ci, którzy bronili naukowego socjalizmu, albo naukowości materializmu dialektycznego" - stwierdził europoseł. "Genderyzm nie jest więc nauką i być nie może. A nie jest nią, bo po pierwsze, zajmuje się walką a nie badaniem. Walczy więc o to, by kobiety zachowywały się w ten sposób, a nie inny, by homoseksualiści i inni mieli przywileje, i tak dalej.

    Pomijając, czy ta walka służy dobrej sprawie, czy złej, jest to walka i formułowanie postulatów wobec społeczeństwa i państwa. A walka i formułowanie postulatów to nie jest nauka. Po drugie, genderyzm nie jest nauką, bo wyniki jego są już znane, zanim się badania zaczęły. Już przecież zanim genderowiec rozpocznie swoją pracą badawczą wie, co się musi okazać na końcu. A na końcu musi się okazać, że jest równość, a wszelkie nierówności to dyskryminacja narzucona przez czynnik męski. Genderowiec znajduje się badawczo w sytuacji identycznej z marksistą-leninistą. Cokolwiek robi i pisze służy uzasadnieniu tego, o czym wiadomo, że i tak musi znaleźć uzasadnienie". Spotkanie zorganizował "Klub Gazety Polskiej. Andrychów II".


3.03.2014

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Andrychowie

    1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To polskie święto państwowe poświęcone jest pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Żołnierze Wyklęci (także: Żołnierze Niezłomni) tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Był to ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
   Andrychowskie uroczystości odbyły się z inicjatywy grupy kibiców Beskidu Andrychów. W sobotę wieczorem w parafii św. Macieja odprawiona została uroczysta msza święta, a po niej odsłonięto wykonany przez kibiców mural ku czci Żołnierzy Wyklętych.

    W uroczystości uczestniczyło wielu mieszkańców Ziemi Andrychowskiej. Szczególnie cieszy udział młodych ludzi, którzy godnie uczcili pamięć naszych narodowych bohaterów. W trakcie okolicznościowych przemówień wspominano tragiczne losy i heroiczną postawę Polaków, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę m.in.: gen. August Emil Fieldorf "Nil", mjr. Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna " Inka". To oczywiście tylko niektórzy z tych wielu tysięcy Polaków zamordowanych w komunistycznych katowniach. Ostatni "leśny" żołnierz ZWZ-AK, a później WiN - Józef Franczak "Laluś" zginął w walce w październiku 1963 roku.

Chwała Bohaterom!


26.02.2014

Echa uchwały w sprawie obrony konstytucyjnych praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender

    Informacja o podjęciu przez Radę Powiatu w Wadowicach uchwały potępiającej gender szerokim echem odbiła się w lokalnej i ogólnokrajowej prasie. Serdecznie dziękuję za wszystkie życzliwe słowa które usłyszałem w ciągu ostatnich 24h :-)

Artykuł: "Radny z Wadowic dla Fronda.pl: Z papieskich Wadowic popłynęło stanowcze non possumus dla ideologii gender!".

Nagranie z Serwisu informacyjnego Radia Maryja z 25.02.1014 od 4:30 minuty nagrania
Artykuł zamieszczony na portalu radiomaryja.pl

Artykuł zamieszczony w portalu Wadowice24

Artykuł zamieszczony na portalu mamNewsa.pl

Artykuł zamieszczony na portalu powiatlive.pl

Artykuł w miesięczniku Wiara, Patriotyzm i Sztuka nr3/2014:

   

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


25.02.2014

Radni SLD próbują wycofać projekt uchwały z porządku sesji

Nasi adwersarze przy użyciu różnych sztuczek i kruczków prawnych starali się zrzucić projekt uchwały z porządku obrad. Wszystkie swoje siły skupili na tym zadaniu i byli absolutnie pewni sukcesu. W filmie prezentowanym powyżej można zobaczyć część ich zabiegów. Gdy się im to nie udało wpadli w konsternację. Ostatecznie podczas glosowania nad tekstem jednolitym najpierw wstrzymali się od głosu, a następnie zmienili stanowisko postanawiając nie uczestniczyć w głosowaniu. Efekt: 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.


Starsze wiadomości